Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Целуйко Віра Йосипівна
Кафедра кардіології та функціональної діагностики

Кафедру кардіології було відкрито 2.01.1979 року. Це була друга кафедра кардіології в системі МОЗ СРСР. В 1995 році кафедра кардіології була перейменована в кафедру кардіології та функціональної діагностики.

Згідно з наказом ректора УІУВ професора М.І. Хвисюка організація знову відкритої кафедри кардіології була покладена на доцента кафедри терапії №3 Шустваля М.Ф. /автор 320 наукових праць, співавтор 3 монографій, автор 12 винаходів, 6 патентів/.

З 1979 по 1988 рік кафедра кардіології розміщалася на базі міської лікарні № 28 Київського району, а у 1988 році була переведена на базу новоспорудженої медико-санітарної частини Харківського заводу тракторних двигунів (нині Харківська міська клінічна лікарня №8).

З 2000 року кафедру кардіології та функціональної діагностики очолює професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки та техніки України, член правління спілки кардіологів України Целуйко  Віра Йосипівна. Професор В.Й. Целуйко – член координаційної ради при Харківській обласній адміністрації охорони здоров’я при координаційній раді МОЗ України, член президіума Української асоціації кардіологів.

Штат кафедри на 20 20 рік: старший науковий співробітник, доктор медичних наук, професор Яковлєва Л.М., доценти, кандидати медичних наук – Кіношенко К.Ю., Міщук Н.Є., Мотилевська Т.В., Почепцова О.Г., Жадан А.В., Кузнецов І.В., асистенти, кандидати медичних наук Радченко О.В, Бутко О.О., Сухова С.М., Матузок О. Е . , Романенко О.О.

Клінічними базами кафедри є Харківська міська клінічна лікарня №8 та кардіологічне відділення Харківської обласної клінічної лікарні. На клінічних базах кафедри виконуються сучасні діагностичні дослідження -   коронарна ангіографія та стентування коронарних судин,   комп’ютерна томографія, магніто-резонансна томографія. Широко використовуються такі методи дослідження як ЕКГ, ЕХО-доплероскопія, навантажувальні тести, ЧСЕКС, добове моніторування АТ та ЕКГ, дослідження параметрів центрального аортального тиску. Удосконалюються лабораторні методи обстеження в області біохімії, імунології, генетики.

Кафедра має умови для проведення навчального процесу на найвищому рівні: лекційну залу, укомплектовану сучасною мультимедійною технікою, навчальне і методичне обладнання, навчальні кімнати, які забезпечені комп’ютерами з доступом до мережі  Internet  .

Робота колективу кафедри кардіології та функціональної діагностики постійно направлена на підвищення рівня педагогічної, наукової та лікувально-діагностичної діяльності. Усього на кафедрі захищено   3 докторські та    40    кандидатських дисертацій.    4 громадянина зарубіжних країн захистили кандидатські дисертації.   Опубліковані монографії: “Гіпертрофічна кардіоміопатія”, “Курс лекций по кардиологии” 2004 та 2020роки , “Метаболический синдром Х”, „Справочник по кардиологии,” опублікований у 2009 році, перевиданий у 2012 , 2014 , 2017 роках, „Суточное мониторирование ЭКГ”, « Сердечно –сосудистые заболевания и беременность » . Отримано 24 авторських свідоцтв і 12 патентів на винаходи, 47 раціоналізаторських пропозицій. Видано 12 методичних розробок, 1 8 навчальних посібників. Співробітниками кафедри опубліковано понад 1000 наукових статей у журналах та збірках.

На кафедрі щороку проводяться цикли спеціалізації по кардіології та функціональної діагностики, тематичного удосконалення за темами «Клінічна ЕКГ в практиці лікаря лікувального профілю», «Кардіміопатії та запальні хвороби серця», «Серцево-судинна патологія та вагітність», «ЕКГ при невідкладних станах», «Тромботичні ускладнення в кардіології». На кафедрі пройшли навчання більше 7 тисяч слухачів. В клінічній ординатурі, магістратурі та аспірантурі навчалися 105 кардіологів.

Кафедра готує висококваліфікованих іноземних фахівців з різних країн світу. Загалом н авч ання в клінічній ординатурі та аспірантурі пройшли більше 70 лікарі в із зарубіжних країн.

Список рекомендованих до навчання навчальних посібників для самостійної роботи: «Підготовка до оперативних втручань пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями» В.Й. Целуйко, О.О. Бутко, «Малі аномалії розвитку серця» Кіношенко К.Ю., «Міокардит» О.Г. Почепцова, «Реовазографія» О.Г. Почепцова, І.В. Кузнєцов, «Тромбоемболічні ускладнення: сучасний стан проблеми» Мотилевська Т.В., «Феохромоцитома» Міщук Н.Є., «Раптова кардіальна смерть» Яковлева Л.М., «Постійна електрокардіостимуляція при брадіарітміях» Яковлева Л.М., «Методи лікування хронічної ІХС» Яковлева Л.М, «Лікування АГ» Яковлева Л.М., «Вади м i трального клапана.Покази до хірургічного л i кування,тактика ведення хворих після оперативного л i кування. Пролабування мітрального клапану» Жадан А.В., «Вади аортального клапана. Покази до х i рург i чного л i кування, тактика ведення хворих п i сля оперативного л i кування» Жадан А.В., «Кардіоміопатії» Целуйко В..Й, «Сучасн i принципи л i кування хронічної серцевої недостатност i » Целуйко В.Й., «Перикардити» Міщук Н.Є.

Навчально-виробнийчий план кафедри кардіології та функціональної діагностики на друге півріччя 20 20 року:

  • Спеціалізація « Кардіологія (для терапевтів, ревматологів) » 26.08-26.11.2020
  • Спеціалізація « Кардіологія (для лікарів-анестезіологів, лікарів загальної практики - сімейної медицини) » 25.08-27.12.2020  
  • Стажування Кардіологія (для лікарів, які підтверджують звання лікар-спеціаліст) 26.11-24.12

Список рекомендованої літератури до циклів для самостійної роботи слухачів

українська  
21.12.2020
Наказ про призначення на посаду виконуючого обов'язки ректора ХМАПО
15.12.2020
МІЖВУЗІВСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО