Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Целуйко Віра Йосипівна
Кафедра кардіології та функціональної діагностики

Кафедру кардіології було відкрито 2.01.1979 року. Це була друга кафедра кардіології в системі МОЗ СРСР. В 1995 році кафедра кардіології була перейменована в кафедру кардіології та функціональної діагностики.

Згідно з наказом ректора УІУВ професора М.І. Хвисюка організація знову відкритої кафедри кардіології була покладена на доцента кафедри терапії №3 Шустваля М.Ф. /автор 320 наукових праць, співавтор 3 монографій, автор 12 винаходів, 6 патентів/.

З 1979 по 1988 рік кафедра кардіології розміщалася на базі міської лікарні № 28 Київського району, а у 1988 році була переведена на базу новоспорудженої медико-санітарної частини Харківського заводу тракторних двигунів (нині Харківська міська клінічна лікарня №8).

З 2000 року кафедру кардіології та функціональної діагностики очолює професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки та техніки України, член правління спілки кардіологів України Целуйко  Віра Йосипівна. Професор В.Й. Целуйко – член координаційної ради при Харківській обласній адміністрації охорони здоров’я при координаційній раді МОЗ України, член президіума Української асоціації кардіологів.

Штат кафедри на 20 20 рік: старший науковий співробітник, доктор медичних наук, професор Яковлєва Л.М., доценти, кандидати медичних наук – Кіношенко К.Ю., Міщук Н.Є., Мотилевська Т.В., Почепцова О.Г., Жадан А.В., Кузнецов І.В., асистенти, кандидати медичних наук Радченко О.В, Бутко О.О., Сухова С.М., Матузок О. Е . , Романенко О.О.

Клінічними базами кафедри є Харківська міська клінічна лікарня №8 та кардіологічне відділення Харківської обласної клінічної лікарні. На клінічних базах кафедри виконуються сучасні діагностичні дослідження -   коронарна ангіографія та стентування коронарних судин,   комп’ютерна томографія, магніто-резонансна томографія. Широко використовуються такі методи дослідження як ЕКГ, ЕХО-доплероскопія, навантажувальні тести, ЧСЕКС, добове моніторування АТ та ЕКГ, дослідження параметрів центрального аортального тиску. Удосконалюються лабораторні методи обстеження в області біохімії, імунології, генетики.

Кафедра має умови для проведення навчального процесу на найвищому рівні: лекційну залу, укомплектовану сучасною мультимедійною технікою, навчальне і методичне обладнання, навчальні кімнати, які забезпечені комп’ютерами з доступом до мережі  Internet  .

Робота колективу кафедри кардіології та функціональної діагностики постійно направлена на підвищення рівня педагогічної, наукової та лікувально-діагностичної діяльності. Усього на кафедрі захищено   3 докторські та    40    кандидатських дисертацій.    4 громадянина зарубіжних країн захистили кандидатські дисертації.   Опубліковані монографії: “Гіпертрофічна кардіоміопатія”, “Курс лекций по кардиологии” 2004 та 2020роки , “Метаболический синдром Х”, „Справочник по кардиологии,” опублікований у 2009 році, перевиданий у 2012 , 2014 , 2017 роках, „Суточное мониторирование ЭКГ”, « Сердечно –сосудистые заболевания и беременность » . Отримано 24 авторських свідоцтв і 12 патентів на винаходи, 47 раціоналізаторських пропозицій. Видано 12 методичних розробок, 1 8 навчальних посібників. Співробітниками кафедри опубліковано понад 1000 наукових статей у журналах та збірках.

На кафедрі щороку проводяться цикли спеціалізації по кардіології та функціональної діагностики, тематичного удосконалення за темами «Клінічна ЕКГ в практиці лікаря лікувального профілю», «Кардіміопатії та запальні хвороби серця», «Серцево-судинна патологія та вагітність», «ЕКГ при невідкладних станах», «Тромботичні ускладнення в кардіології». На кафедрі пройшли навчання більше 7 тисяч слухачів. В клінічній ординатурі, магістратурі та аспірантурі навчалися 105 кардіологів.

Кафедра готує висококваліфікованих іноземних фахівців з різних країн світу. Загалом н авч ання в клінічній ординатурі та аспірантурі пройшли більше 70 лікарі в із зарубіжних країн.

Список рекомендованих до навчання навчальних посібників для самостійної роботи: «Підготовка до оперативних втручань пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями» В.Й. Целуйко, О.О. Бутко, «Малі аномалії розвитку серця» Кіношенко К.Ю., «Міокардит» О.Г. Почепцова, «Реовазографія» О.Г. Почепцова, І.В. Кузнєцов, «Тромбоемболічні ускладнення: сучасний стан проблеми» Мотилевська Т.В., «Феохромоцитома» Міщук Н.Є., «Раптова кардіальна смерть» Яковлева Л.М., «Постійна електрокардіостимуляція при брадіарітміях» Яковлева Л.М., «Методи лікування хронічної ІХС» Яковлева Л.М, «Лікування АГ» Яковлева Л.М., «Вади м i трального клапана.Покази до хірургічного л i кування,тактика ведення хворих після оперативного л i кування. Пролабування мітрального клапану» Жадан А.В., «Вади аортального клапана. Покази до х i рург i чного л i кування, тактика ведення хворих п i сля оперативного л i кування» Жадан А.В., «Кардіоміопатії» Целуйко В..Й, «Сучасн i принципи л i кування хронічної серцевої недостатност i » Целуйко В.Й., «Перикардити» Міщук Н.Є.

Навчально-виробнийчий план кафедри кардіології та функціональної діагностики на друге півріччя 20 20 року:

  • Спеціалізація « Кардіологія (для терапевтів, ревматологів) » 26.08-26.11.2020
  • Спеціалізація « Кардіологія (для лікарів-анестезіологів, лікарів загальної практики - сімейної медицини) » 25.08-27.12.2020  
  • Стажування Кардіологія (для лікарів, які підтверджують звання лікар-спеціаліст) 26.11-24.12

Список рекомендованої літератури до циклів для самостійної роботи слухачів

українська  
05.03.2021
Засідання Вченої ради ХМАПО
15.02.2021
До уваги абітурієнтів!
12.02.2021
ХМАПО БОРЕТЬСЯ!
21.01.2021
Харківська медична академія післядипломної освіти планує реорганізувати свою діяльність
16.01.2021
КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ХМАПО