Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - Сосін Іван Кузьмич

КАФЕДРА НАРКОЛОГІЇ

   Завідувач кафедри наркології Сосін Іван Кузьмич, доктор медичних наук, професор, Заслужений винахідник України, академік Української академії наук, член Європейської психіатричної асоціації

   Кадровий склад кафедри

   к.мед.н., доцент О.Ю. Гончарова - відповідальна за навчально-методичну роботу; к.мед.н., доцент Г.М. Мисько, д.мед.н., доцент К.Д. Гапонов, к.мед.н., доцент Є.В. Лісова, асистент Є.Ю. Бабенко

   Кафедрі наркології Харківської медичної академії післядипломної освіти належать пріоритети першої та опорної в системі МОЗ України, створення нового та оригінального наукового напрямку і наркологічної школи країни, першої докторської дисертації з наркології, видання першого фундаментального національного підручника «Наркологія», відкриття першого ресурсного тренінгового центру і першим серед наркологів почесним званням «Заслужений винахідник України».

   Контакти кафедри м. Харків, 61036, вул. Чорноморська, 5, тел. (057) 723-00-37, (057) 723-01-24, 050-301-89-26; поштова адреса для листування м.Харків-036, а/с 3221; e-mail: ollenagoncharova@ukr.net

   Історія Кафедра наркології відкрита в структурі ХМАПО в січні 1981 року. Її засновником і завідувачем є академік Української академії наук, Заслужений винахідник України, доктор медичних наук, професор, І.К. Сосін. На час створення кафедра була першою з даної спеціальності і зараз продовжує бути єдиною в Україні. Її створення було зумовлено необхідністю підготовки лікарів-наркологів для нової тоді наркологічної служби. Кафедра затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України як опорна (головна) в системі післядипломної підготовки лікарів. В різні часи на кафедрі також плідно працювали відомі фахівці в галузі психотерапії та наркології к.мед.н., доцент В.М. Паламарчук (перший в хронологічному аспекті завуч кафедри), к.мед.н., доцент Я.Л. Гуревич, к.мед.н. В.Ю. Гур’єв, к.мед.н. О.В. Семікін, к.мед.н. С.Г. Ломакін, к.мед.н. І.В. Купрієнко, к.мед.н., доцент В.Г. Сьома, к.мед.н., доцент С.В. Чайка, к.мед.н., доцент Ю.Ф. Чуєв, к.мед.н., доцент О.С. Слабунов (другий по хронології завуч кафедри).

Клінічна база кафедри та лікувально-консультативна робота Кафедрою запропонований комплекс методів лікування, який одержав визнання і широке впровадження в усіх областях України та за її межами. Лікувальна робота кафедри здійснюється у формі курації хворих на клінічній базі кафедри - Комунальному закладі охорони здоров’я «Обласний наркологічний диспансер» і консультативних прийомах в інших лікувальних закладах. Завідувач кафедри, доценти та асистенти мають закріплені стаціонарні відділення, в яких вони вирішують конкретні клінічні завдання, беруть участь у проведенні днів наркологів, клінічних розборів, впроваджують запропоновані методи в наркологічну практику.

Навчальна робота Кафедра наркології проводить цикли спеціалізації, стажування та передатестаційний «Наркологія», тематичного удосконалення: «Немедикаментозні методи лікування в наркології», «Клініка, діагностика та лікування станів сп’яніння», «Замісна підтримувальна терапія хворих з опіоїдною залежністю», «Проблеми замісної підтримувальної терапії в наркології», «Практичні аспекти замісної підтримувальної терапії в наркології», «Діагностика станів сп’яніння».

Щорічно на кафедрі наркології проходять навчання до 300 лікарів із різних регіонів України. За час існування на кафедрі наркології ХМАПО підготовлено понад 5,5 тисяч лікарів-наркологів і понад 20 клінічних ординаторів. Кафедрою проведені понад 20 виїзних циклів у різних областях України. Основні форми навчання: цикли спеціалізації, передатестаційний, тематичного удосконалення. Кафедра є основним розробником навчальних планів і програм даних циклів. За останні роки на кафедрі (як опорній) підвищили кваліфікацію понад 40 кандидатів, докторів наук, доцентів, старших наукових співробітників, професорів ВНЗ України. Кафедра визнана своєрідним «законодавцем» вітчизняної наркології і засновником наркологічної школи в Україні.

Наукова діяльність спрямована на пошук нових немедикаментозних методів лікування в наркології. Результатами розробки цієї проблеми (1981- 2017 рр.) є понад 1100 наукових публікацій, у тому числі 19 монографій, навчальні посібники, довідники для лікарів, 107 винаходів і патентів України, 90 раціоналізаторських пропозицій 30 методичних рекомендацій. Кафедра двічі нагороджена престижною республіканською премією ім. В.П. Протопопова за досягнуті успіхи в наукових дослідженнях в галузі психіатрії і наркології.

Реалізація кафедрою наркології комплексної наукової програми уможливила обґрунтування та розробку нових підходів до лікування наркологічних захворювань - створення системи альтернативних немедикаментозних еквівалентів фармакотерапії.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у Міжнародних конгресах і конференціях із сучасних проблем наркології. Професор І.К. Сосін є членом 14 редакційних колегій і рад основних професійних журналів в галузі наркології, психіатрії і психології України. Він також є членом Спеціалізованої вченої Ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України».

Під керівництвом проф. І.К. Сосіна підготовлено 23 кандидата і 7 докторів медичних наук. Наукові досягнення кафедри визначаються злагодженою і сумлінною працею всього колективу науковців кафедри наркології.

За результатам рейтингової оцінки за 2013 – 2014 – 2015 - 2016  роки кафедра наркології зайняла перші місця серед 72 кафедри ХМАПО.

Міжнародні зв’язки Багато років кафедра наркології співпрацює з Агенством США з міжнародного розвитку (USAID) та  Управлінням ООН (UNODC) в межах Міжнародного проекту HIV-PLEDGE, завдяки чому при ХМАПО відкрито перший в Україні ресурсний тренінговий центр дидактичної спрямованості. Кафедра постійно співпрацює також з відомими наркологічними науково-дослідними інститутами інших держав.

Найбільш важливі наукові здобутки кафедри наркології

1). Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Наркология (Монография). – Харьков: Коллегиум, 2005. – 800 с. Монографія рекомендована до видання Українською академією наук.

2). Сосин И.К., Гончарова Е.Ю., Чуев Ю.Ф. Алкогольная тревога (Монография). – Харьков: Коллегиум, 2008. -  752 с.

3). Мішиєв В.Д., Сосін І.К., Овчаренко М.О., Єршов О.А. Наркологія: актуальні питання. Підручник. – Львів: Медицина світу, - 2010. – 2010. – 280 с.

4). Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Халін М.М., Сосін І.К. та ін.. Фармацевтичне право в безпечному самолікуванні. Лікарські засоби, які відпускаються без рецепта лікаря. / За ред. В.В.Шаповалова. Х.: «Скорпіон», 2010. – 1200 с.

5). Шаповалова В.А., Сосин И.К., Бутенко Г.М. и др. Фармацевтическое право в наркологи / Под ред. В.А.Шаповаловой, И.К.Сосина, В.В.Шаповалова. – Х.: факт, 2004. – 800 с.

6). Сайков Д.В., Сосин И.К. Алкогольная депрессия: Монография. – Харьков: Коллегиум, 2004. – 336 с.

7). Наркологія: Національний підручник (за редакцією проф. І.К. Сосіна, доц. Ю.Ф. Чуєва). – Харків: Колегіум, 2014. - 1428 с. 


Навчально-виробничий план кафедри на 2020 рік

Список рекомендованої літератури до циклів для самостійної роботи слухачів

Посібники для самостійної роботи слухачів, розроблені співробітниками кафедри наркології ХМАПО 2016-2019 рр.

українська  
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!
14.08.2020
Коронавірус в Україні