Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Козідубова Валентина Михайлівна

Кафедра психіатрії

Кафедрі психіатрії Харківської медичної академії післядипломної освіти виповнилося більше 80 років; її засновником і першим завідувачем був доцент Е.А. Попов, майбутній професор і дійсний член АМН СРСР. У подальші роки кафедру очолювали дійсний член АН УРСР, професор О. І. Ющенко, професори В. В. Браїловський, М. І. Погибко, Н. І. Стрельцова, доцент Б. О. Кувшинов.

З 1993 року по наступний час кафедру психіатрії очолює доктор медичних наук, професор В.М. Козідубова. В 2020 році у штаті кафедри є: професор С.М. Долуда; доктор медичних наук В.Є. Гончаров; доценти Е.М. Баричева та О.В. Гурницький, асистент – А.В. Вакуленко; старші лаборанти О.О. Золотько та Н.С. Вінтоняк, лаборанти - В.М. Євтушенко, Т.В. Артюхова. На кафедрі  навчаються 2 зарубіжних клінічні ординатори.

Навчальна робота Кафедрою проводиться підготовка за трьома спеціальностями -   “Психіатрія”, “Судово-психіатрична експертиза” та “Дитяча психіатрія”. На кафедрі щороку навчаються лікарі-інтерни за фахом “Психіатрія”. На циклах спеціалізації та стажування слухачі отримують сертифікати лікаря психіатра, дитячого психіатра та судово-психіатричного експерта.  Підвищують свою кваліфікацію на  циклах ТУ лікарі психіатри, дитячі психіатри та судово-психіатричні експерті. Викладачі кафедри виїжджають на цикли для підготовки на місцях лікарів за заявками обласних відділів охорони здоров'я.

Кафедра постійно інтенсифікує педагогічну діяльність, збільшує кількість циклів тематичного удосконалення за сучасними, актуальними питаннями психіатрії. 

Викладачі кафедри приймають активну участь у розвитку загальної практики-сімейної медицини. На кафедрі проводиться підготовка лікарів загальної практики з питань надання до психіатричної допомоги хворим із психічними розладами в структурі циклу спеціалізація ”Загальна практика- сімейна медицина” . Особлива увага надається важливим питанням діяльності лікаря загальної практики стосовно ургентних станів в психіатрії, здійсненню первинних невідкладних заходів при різних психічних розладах.

Кафедрою видано навчально-методичний посібник для самостійної роботи слухачів «Надання допомоги лікарями загальної практики психічно хворим» Харків, 2014. – 244 с. (Під ред. В.М. Козідубової за участю Долуда С.М., Баричева Е.М. , Брагін Р.Б., Гончаров В.Є., Шейніна Т.Л., Гурницький О.В.) .

Кафедра постійно контактує та співпрацює з усіма одно-профільними кафедрами країни з питань організації педагогічного процесу при підготовці слухачів на післядипломному етапі медичного навчання за фахом «Психіатрія».

Клінічна база кафедри та лікувально-консультативна робота Основною клінічною базою кафедри є КНП ХОР «Обласна клінічна психіатрична лікарня № 3» з базовими відділеннями для дорослих хворих та дітей. Викладачі кафедри проводять консультативну та методичну роботу, проводять клінічні конференції, знайомлять лікарів базового закладу з актуальними питаннями діагностики та терапії психічних захворювань, впроваджуючи останні наукові досягнення в практику охорони здоров’я.  Додатковими базами є ОПНД та  ХМДЛ№5.

Наукова діяльність Всі викладачі кафедри беруть активну участь у роботі з'їздів та конференцій, у тому числі міжнародних. За останні  роки на кафедрі активно проводиться підготовка докторів та кандидатів медичних наук. В наукових працях співробітників розробляються питання, що стосуються афективної патології, в тому числі з вивченням вікових аспектів. Виконані дисертаційні роботи, присвячені депресіям у підлітків з вивченням клініки та порівняльно-вікової оцінки, патопсихологічних особливостей та питань патогенезу (Козідубова В.М., Кривулін Є.М., Баричева Е.М.). Співробітниками кафедри проведені також дослідження, присвячені розробці актуальних питань діагностики та терапії шизофренії (Рачкаускас Г.С., Долуда С.М., Чайка Ю.Ю., Гончаров В.Є., Кубрак О.В., Аннєнков О.О.). Приділялась також увага вивченню симптоматичних, екзогенних та екзогенно-органічних форм психічної патології (Брагін Р.Б., Вараксін І.В., Шейніна Т.Л., Світлична О.В., Вовк В.І., Черкасова А.О., Гурницький О.В., Щербань В.О., Вакуленко А.В.). На теперішній час основними напрямками наукових досліджень кафедри є сучасні аспекти вивчення психічних розладів органічного генезу та їх диференціальна діагностика з ендогенними захворюваннями. За даною темою захищена докторська дисертація (Гончаров В.Є.), кандидатська дисертаційна робота (Щербань В.О.).

Співробітниками кафедри видано 8 монографій, 2 патента та 2 авторських свідоцтва на винахідництво, в яких відображени основні результати наукових досліджень, що виконувалися на кафедрі. Наукові здобутки кафедри постійно впроваджуються в роботу базових лікарень та лікувальних закладів Харківської, Полтавської та інших областей України,  а також в педагогічну діяльність одно-профільних кафедр післядипломної освіти.

Надрукований Національний підручник «Психіатрія»за заявкою МОЗ України    під ред. В.М. Козідубової, В.М. Кузнєцова, В.А. Вербенко, Л.М. Юр’євої, О.О. Фільца, І.О. Бабюка. 

Викладачі кафедри постійно беруть участь в громадському житті нашої академії та міста.

Контакти кафедри м. Харків вул. Ак. Павлова, 46, Обласна клінічна психіатрична лікарня №3, телефон (057)738-42-41, e- mail: psychiatry@med.edu.ua

Навчально-виробничий план кафедри Психіатрії на 2020 рік

Навчально-методичні та навчальні посібники для самостійної роботи слухачів

Список рекомендованої літератури слухачам циклів за фахом "Дитяча психіатрія"

Список рекомендованої літератури слухачам циклів за спеціальністю "Психіатрія"

Елекронні посібники

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!