Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 В.о. завідувача кафедри психотерапії - к.мед.н., доцент Криворотько Я.В.

КАФЕДРА ПСИХОТЕРАПІЇ


Історія та провідні діячі . Кафедра психотерапії відкрита в травні 1962 року в Українському інституті удосконалення лікарів (нині ХМАПО) у місті Харкові і стала першою кафедрою психотерапії в світі і в колишньому СРСР. Ще з 1948 р проводилися факультативні курси психотерапії, психопрофілактики та психогігієни.

Першим завідувачем кафедри психотерапії був професор Ілля Захарович Вельвовський, учень родоначальника Харківської психотерапевтичної школи професора К.І. Платонова.

Кафедра розгорнула свою роботу на базі Центральної психоневрологічної лікарні МШС СРСР. Проводилась підготовка психіатрів і невропатологів з психотерапії, психопрофілактиці та психогігієні, а також акушер-гінекологів по психопрофілактичної підготовці вагітних до пологів.

Кафедра, яка не має прецеденту в історії медицини, провела величезну роботу з підготовки теоретичних, методичних і програмних матеріалів; було визначено місце психотерапії в медицині і сформована доктрина, відповідно до якої психотерапія трактувалася з одного боку як загальномедична дисципліна, з іншого боку як окрема спеціальність.

З 1971 р кафедру очолив учень проф. Н.І. Погибко і проф. І.З. Вельвовского, д.м.н., професор Аркадій Тимофійович Філатов, який продовжив розвиток і впровадження психотерапії та психопрофілактики в різні розділи медицини та інші галузі народного господарства.

Величезна увага проф. А.Т. Філатов приділяв розвитку психогігієни у спорті, промисловості і на транспорті. Проф. А.Т. Філатов провів велику роботу щодо психологічного забезпечення підготовки збірної СРСР під час Олімпіади-80, що проходила в місті Москва.

У 1974 р під керівництвом проф. А.Т. Філатова була розгорнута психогігієнічна робота на шахтах Донецького вугільного басейну, яка була продовжена його учнем проф. С.І. Табачниковим (нині директор Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України).

З 1971 р розширюється наукова та практична робота кафедри в області сексопатології. Асистент кафедри В.В. Кришталь в 1985 р захистив докторську дисертацію з цієї проблеми і став завідувачем першої в Україні кафедри сексології (нині кафедра сексології та медичної психології ХМАПО).

У 1993 - 1998 рр.. кафедру очолював учень проф. А.Т. Філатова д.м.н., професор Таріел Ильясович Ахмедов. Почавши роботу на кафедрі асистентом, Т.І. Ахмедов пройшов шлях до професора. Наукові інтереси кафедри під час завідування проф. Т.І. Ахмедова були спрямовані на вивчення основ психоаналізу і мікропсихоаналіза, розширення використання методів психотерапії «нової хвилі».

З 1999 р по 2019 рік кафедрою завідував академік АН ВО України доктор медичних наук, професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальностей «Медична психологія» і «Психотерапія» Борис Володимирович Михайлов, який велику увагу приділяв організаційним та науково-практичним питанням розвитку психотерапії в нашій країні.

Не меншу увагу професор Б.В. Михайлов приділяв і науковим дослідженням в галузі психотерапії. Під його керівництвом на кафедрі розроблено та видано велику кількість методичних рекомендацій та навчальних посібників у тому числі і перший національний підручник з психотерапії. Велику увагу проф. Б.В. Михайлов приділяє і наукових публікацій у періодичній медичній пресі

За цей час на кафедрі підготовлені ряд навчальних програм з психотерапії, які відповідають сучасним вимогам. Підготовлені та затверджені МОЗ України державні програми спеціалізації та передатестаційних циклу за фахом «Психотерапія», програма підготовки студентів за спеціальністю «Медична психологія».

Під керівництвом проф. Б.В. Михайлова йшла успішна підготовка науково-педагогічних кадрів. Ним підготовлено 8 доктора медичних наук і 39 кандидата медичних і психологічних наук. Під його безпосередньою участю за останнє десятиліття підвищили свою кваліфікацію близько 3000 лікарів, що в цілому покращило рівень надання медичної допомоги в Україні.

Щорічно з 1998 р проводяться традиційні українські з міжнародною участю науково-практичні конференції «Платонівські читання». Створена Національна Ліга психотерапії, медичної психології та психосоматики України під керівництвом проф. Б.В. Михайлова міцно увійшла в Міжнародну психотерапевтичну федерацію (IFP).

Склад кафедри :

 • Алієва Тетяна  Асифівна - а систент кафедри, к.псих.н.
 • Андрух Георгій  Павлович - д оцент кафедри, к.мед.н.
 • Андрух Павло  Георгійович - п рофесор кафедри, д.мед.н.
 • Гавриленко Марина Анатоліївна - а систент кафедри, к.мед.н.
 • Криворотько Яна Вікторівна - в .о. зав.кафедри , доцент кафедри, к.мед.н.
 • КриштальТана Валентинівна - доцент кафедри, к.мед.н.
 • Кудінова Олена  Іванівна - доцент кафедри , к.мед.н.
 • Романова Ірина Василівна - доцент кафедри , к.мед.н.
 • Сарвір Інна Миколаївна - доцент кафедри, к.мед.н.
 • Ретявко Олена Володимирівна – ассистент
 • Вязьмітінова Світлана Олексіївна – аспірант
 • Селюкова Тетяна Василівна - с т. лаборант

Кафедра психотерапії ХМАПО проводить у 2020 році наступні цикли:

 • Спеціалізація «Психотерапія» ( 4 місяця )
 • Стажування   «Психотерапія» (1  місяць)
 • Тематичного удосконалення:
  • Психотерапія посттравматичного стресового розладу і розладів адаптації та медико-психологічна реабілітація учасників АТО, членів їх сімей, тимчасово переміщених осіб (для лікарів лікувального профілю) ( 1 місяць )  
  • Психокорекція посттравматичного стресового розладу і розладів адаптації та медико-психологічна реабілітація учасників АТО, членів їх сімей, тимчасово переміщених осіб (для практичних психологів та соціальних працівників закладів охорони здоров'я, підрозділів ДСНС, центрів соціального захисту населення) (1 місяць)
  • Психотерапія залежності (для психіатрів,  наркологів, психотерапевтів) ( 1 місяць )
  • Психотерапія в реабілітації психічно хворих (для лікарів лікувального профілю) ( 1 місяць )
  • Психотерапія  в загальносоматичній практиці (для лікарів загальної практики сімейної медицини, лікарів лікувального профілю) ( 1 місяць )
  • Діагностика та психотерапія тривожних та депресивних розладів (для лікарів лікувального профілю) ( 1 місяць )
  • Психо-соціальна реабілітація осіб, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та інших осіб, які постраждали під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) в Україні» (для психіатрів, психотерапевтів, лікарів-психологів, наркологів) ( 2 тижня )
  • Психо-соціальна реабілітація осіб, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та інших осіб, які постраждали під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) в Україні» (для лікарів лікувального профілю) ( 2 тижня )
  • Психо-соціальна реабілітація осіб, які стали інваліда-ми під час проходження військової служби, та інших осіб, які постраждали під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) в Україні» (для практичних психологів та соціальних працівників закладів охорони здоров’я та підрозділів соціального захисту населення) ( 2 тижня )
  • Психокорекція осіб, які вчиняють агресивні та насильницькі дії (для практичних психологів та соціальних працівників закладів охорони здоров’я, закладів освіти, регіональних підрозділів ДСНС і підрозділів соціального захисту населення) ( 2 тижня )
  • Перинатальна психологія та психотерапія вагітних (для лікарів лікувального профілю, педіатрів, неонатологів, лікарі-психологи) ( 2 тижня )
  • Психокорекція поведінкових, емоційних та соматовегетативних розладів у осіб, які вчиняють агресивні та насильницькі дії» (лікарі лікувального профілю, психотерапевти) ( 2 тижня )
  • Екстрена психологічна допомога  особам з гострими розладами психіки і поведінки психогенного походження (для практичних психологів, лікарів-психологів, психотерапевтів закладів охорони здоров’я,  підрозділів ДСНС, центрів соціального захисту населення) ( 1 тиждень )
  • Когнітивно-біхевіоральна психотерапія ( для лікарів лікувального профілю ) ( 2 тижня )
  • Психотерапія та медико-соціальна реабілітація дітей та підлітків в соматичній практиці (для лікарів педіатричного профілю, психотерапевтів, реабілітологів, лікарів-психологів) ( 2 тижня )
  • Проблема вигоряння у медичних працівників та способи корекції (для лікарів лікувального профілю) ( 2 тижня )

Співробітництво з органами практичної  охорони здоров’я:

 • Основна база кафедри - Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 1 Філії «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Українська залізниця».
 • Інші бази кафедри:
  • Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка №8» Харківської міської ради;
  • Підприємство охорони здоров’я  Комунальне підприємство Харківської Обласної Ради «Обласна клінічна психіатрична лікарня №3»
  • Комунальне некомерційне підприємство Харківської Обласної Ради «Обласний психоневрологічний диспансер»
  • Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради “Обласний госпіталь ветеранів війни”
  • Комунальний заклад охорони здоров’я районне територіальне медичне об’єднання “Дергачівська центральна районна лікарня”
  • Комунальний Заклад «Дніпропетровський онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради»
  • Комунальний заклад «Обласна клінічна лікарня»

Досягнення за останні 5 років: 

опубліковано: 5 монографій, 62 статті та 48 тез, 4 навчальних посібника, 4 методичні рекомендації, 7 клінічних настанов.

За останні 5 років: 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ КОНГРЕСАХ ТА КОНФЕРЕНЦІЯХ

 • 23 доповіді, в т.ч. на Європейських конгресах по психіатрії і Національному конгресі України

 • захищено 3 докторські та 5 кандидатських дисертаційСписок рекомендованої літератури до циклів для самостійної роботи слухачів

Перелік посібників для самостійної роботи слухачів

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!