Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Морозова Ольга Григорівна
Кафедра Рефлексотерапії
 
Кафедра рефлексотерапії   існує   в ХМАПО понад 30 років. За цей час підготовлено понад 1000 фахівців-рефлексотерапевтів   та удосконалена майстерність близько 5000 лікарів.

Кафедру очолює  доктор мед. наук, проф. Морозова О. Г.  (автор 18 монографій, понад 200 наукових праць, 6 авторських свідоцтв і патентів, науковий консультант 3 докторських дисертацій і науковий керівник 6 кандидатських дисертацій).

Професорсько-викладацький склад кафедри: професори: доктор мед. наук Ярошевський О. А.,  доценти: канд. мед. наук Бутенко О. І.; канд. мед. наук Липинська Я. В.; асистент Логвиненко Г.В., Черненко А.Г.

На кафедрі проводиться спеціалізація з рефлексотерапії лікарів, які отримали диплом за фахом «Лікувальна справа», післядипломне тематичне удосконалення лікарів-рефлексотерапевтів, неврологів, ортопедів-травматологів, лікарів лікувальної фізкультури, лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікарів-терапевтів, а також стажування та визначення рівня професійної підготовки рефлексотерапевтів на передатестаційних циклах.

Під час спеціалізації з рефлексотерапії лікар отримує теоретичні знання та практичні навички з лікування неврологічних, соматичних (алергічних, гастроентерологічних, гінекологічних і т.і.), ортопедичних захворювань методами рефлексотерапії, до яких відносяться акупунктура, електропунктура, лазеропунктура, акупресура, вакуумрефлексотерапія, мануальна рефлексотерапія та ін. Ці знання допомогають лікарю практичної охорони здоров'я підвищити ефективність терапії пацієнтів, особливо в умовах відновлювальної медицини.

Кафедра розташована на 4 клінічних базах м. Харкова, на яких проводять заняття викладачі кафедри, закріплені за базовими приміщеннями. 

Наукові та науково-практичні розробки кафедри присвячені  розробці комплексного диференційованого підходу до лікування вертебро-неврологічних больових синдромів, міофасціальних больових синдромів, цервікогенного головного болю та головокружіння, а також вегетативної дисфункції, хронічної церебральної ішемії. На кафедрі за останні роки захищена докторська та 3 кандидатські дисертації, виконується 2 докторські та кандидатська дисертаційна робота.

Власні науково-практичні розробки представлені в циклах тематичного удосконалення «Рефлексотерапія в лікуванні гострих і хронічних больових синдромів» та «Рефлексотерапія в неврології та ортопедії». Під час навчання на циклах тематичного удосконалення (ТУ) лікарі мають змогу оволодіти м'якими техніками мануальної рефлексотерапії, міофасціального релізу, вакуум-рефлексотерапії та роботою з тригерними пунктами (акупресурою та акупунктурою) при лікуванні скелетно-м'язового болю.

Лікарі терапевтичного профілю мають змогу оволодіти неінвазивними методами рефлексотерапії на циклах (ТУ) «Неінвазивні методи рефлексотерапії в практиці сімейного лікаря» та «Рефлексотерапія в лікуванні та профілактиці внутрішніх хвороб». Отримані знання дозволять сімейному лікарю та лікарю-терапевту підвищити ефективність терапії та профілактики соматичних захворювань.  

У навчальному процесі широко використовується демонстраційний матеріал – набори таблиць, слайдів, комп'ютерні презентації, лекції, відеоролики, практичні тестові комп'ютерні тренінги. Розроблено комп'ютерні програми для тестового контролю знань лікарів-курсантів.

Одним з найважливіших завдань для співробітників кафедри є підвищення педагогічної майстерності шляхом удосконалення викладання предмета рефлексотерапії та напрацювання доказової бази ефективності рефлексотерапії. Це досягається за допомогою участі в міжнародних конференціях і симпозіумах, виступів з лекціями і доповідями на засіданнях товариства рефлексотерапевтів, відвідування лекцій, занять молодих викладачів професором, завідувачем кафедри з подальшим обговоренням на методичних нарадах кафедри.

Співробітники кафедри здійснюють лікувальну роботу в базових відділеннях медичних установ міста, постійно вдосконалюють якість надання медичної допомоги шляхом впровадження і застосування нових методів обстеження та лікування пацієнтів з використанням сучасної апаратури для діагностики та лікування. З урахуванням сучасних досягнень розроблені та впроваджені в клінічну практику нові методики лікування міофасціальних больових синдромів, головного болю, цервікогенного головокружіння, синдрому вегетативної дисфункції, зокрема вегетативних пароксизмів, багатьох соматичних захворювань, а саме бронхіальної астми, виразкової хвороби шлунка, захворювань периферичних судин, гінекологічних хвороб та ін.

У співавторстві з НМАПО видано перший національний підручник з рефлексотерапії у 2 томах. За 30 років існування кафедри опубліковано понад 30 монографій,  за останні роки: «Пульсова діагностика в традиційній китайській медицині» (Морозова О.Г., Здибський В.І., Щербаков В.О.); «Патогенез, методи дослідження та лікування больових синдромів» (Е. Л. Мачерет Є.Л., Морозова О.Г.,  Ярошевський О.А.та ін) «Вибрані клінічні лекції з рефлексотерапії» ( Морозова О.Г.зі співав.); «Вакуумно-магнітна рефлексотерапія» (Морозова О. Г., Здибський В. І.); «Акупунктура і гомеосиніатрія для рефлексотерапевтів» ( Здибський В. І.); «Лабіринти рефлексотерапії» (Здибський В. І.); «Східна медицина. Від стародавніх теорій до сучасної практики »( Здибський В. І.) та ін.

Наукові праці кафедри неодноразово були представлені на міжнародних конференціях  країн Балтії (2009),  Італії (2010), Канади (2010),Франції (2012), США (2016).

Колектив кафедри запрошує лікарів України та іноземних фахівців отримати спеціалізацію або удосконалити свої знання з рефлексотерапії, гарантуючи високу якість навчання.

Адреса кафедри: ХМАПО, вул. Амосова, 58, Харків, 61176, Україна.

Основна клінічна база кафедри рефлексотерапії ХМАПО: КУОЗ «Міська клінічна лікарня № 7», Салтівське шосе, 266, Харків, 61176, Україна. Тел.: (057) 725-06-21.

Е-mail:  reflexology @med.edu.ua

Навчально-виробничий план кафедри на 2020 рік

Список літератури до циклів для самостійної роботи слухачів

Перелік посібників  для самостійної роботи слухачів


українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!