Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Березняков Ігор Геннадійович

Кафедра терапії

Кафедра терапії (раніше – кафедра терапії №2) заснована в 1924 році.


Першим завідувачем з 1924 до 1952 р.. був професор Г.М. Зарохович. Основним напрямком наукової діяльності кафедри була патологія шлунково-кишкового тракту.   Г.М. Зарохович – автор 70 наукових праць, керівник трьох кандидатських і однієї докторської дисертацій.


З 1952 до 1963 р. кафедру очолювала доцент Т.В. Богуславська. Наукові дослідження в цей час були спрямовані на вивчення питань ревматології, ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії. Дві останні проблеми до теперішнього часу залишаються одними з головних в науковій діяльності колективу.


З 1963 по 1981 р. кафедрою завідувала професор Н.І. Лук'янова – талановитий організатор охорони здоров'я, висококваліфікований клініцист і досвідчений педагог, автор більше 100 наукових праць, ініціатор і пропагандист лікування ішемічної хвороби серця ультрафіолетовим випромінюванням, керівник 18 кандидатських дисертацій.


З 1981 до 1991 рр. завідуючим кафедрою був заслужений діяч науки України, учасник Великої Вітчизняної війни,   професор Ю.Д. Шульга – видатний вчений в галузі нефрології, кардіології, пульмонології, автор 5 монографій та більше 100 наукових праць, керівник 8 докторських і 45 кандидатських дисертацій.


Ю.Д. Шульгу заступила висококваліфікований клініцист, педагог, заслужений лікар України, доцент М.М. Тронь. Нею виконано понад 80 наукових праць, 6 методичних рекомендацій.


З 1993 р. колектив очолює доктор медичних наук, професор І.Г. Березняков – вихованець кафедри терапії, автор понад 250 наукових робіт, 11 монографій, 3 патентів, керівник 10 кандидатських дисертацій. Співробітниками кафедри видано 15 навчальних посібників, 2 методичні рекомендації.


На кафедрі у різні часи працювали: Е.В. Бантін, А.П. Хохлов, М.І. Землянський, Н.І. Братчикова, Т.Г. Сегаль, В.С. Шумаков, Л.Г. Лукіна, М.М. Бурдулі, О.Є. Вашев, Р.М. Скачкова, Г.І. Порфир'єв, І.А. Москаленко, Т.М. Українська, О.О. Гукова, В.Д. Деримедвідь, О.В. Піддубний, Л.В. Богун О.О. Кондратенко, І.В. Шоп, О.С. Махаринська.


Тепер у штаті кафедри: зав. кафедрою професор, д.м.н. І.Г. Березняков, доценти: к.м.н. В.Й. Пожар,   к.м.н. Д.Ю. Сидоров, к.м.н. О.В. Дорошенко, к.м.н. Н.І. Іманова, к.м.н. Ю.В. Левадна, к.м.н. М.М. Лебединська.


Клінічною базою кафедри є Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25» Харківської міської ради.


На даний час на кафедрі проводяться цикли  спеціалізації та стажування з терапії, ТУ місячні, двотижневі. Цикл «Антимікробна терапія та профілактика  внутрішніх хвороб» розроблений співробітниками кафедри та не має аналогів в Україні.


Основними напрямками наукової діяльності кафедри   є вивчення проблем інфекцій нижніх дихальних шляхів, артеріальної гіпертензії й антимікробної терапії. Результати наукових досліджень співробітників кафедри неодноразово доповідалися на з'їздах, конгресах, симпозіумах, конференціях в Україні, Росії, Білорусії, Латвії, Казахстані, Італії, Швейцарії, Голландії, Філіппінах, Німеччині, Кореї, Литві, Австрії.


Ряд ініціативних досліджень проводився сумісно з співробітниками бази та лікарями практичної охорони здоров’я, які в різний час підвищували кваліфікацію на кафедрі, а також з членами ГО “Українська асоціація за доцільне використання антибіотиків”, яку очолює проф. І.Г. Березняков. Результати досліджень доповідалися та публікувалися у періодичних виданнях України та за кордоном.


У 2005 р. разом з Європейською спільнотою з клінічної мікробіології та інфекційних хвороб ( ESCMID ) вперше в Україні була проведена 2-денна науково-практична конференція англійською мовою, присвячена доцільному використанню антибіотиків (м. Київ). З кінця 2006 р. здійснюється новий освітній проект «Університети практичних лікарів». Основними темами цих університетів є боротьба з інфекціями різних локалізацій. Зокрема, проект з негоспітальних інфекцій дихальних шляхів та ЛОР-органів 2007 року було успішно продемонстровано у 12 обласних центрах України, 2010 року – ще у шести. Протягом 2008-2009 рр. були створені нові освітні проекти «Діалоги про артеріальну гіпертензію» та «Профілактична медицина”. Навесні 2018 р. назва “Університетів практичних лікарів» була змінена на “Школа доцільного використання антибіотиків”. В наступний час ці школи проводяться щомісячно в двох містах України з кількістю слухачів від 70 до більше 200 лікарів.


Впродовж 1999-2004 рр. зав. кафедрою очолював журнал «Клиническая антибиотикотерапия», з 2009 р. по 2013 р. – журнал «Болезни и антибиотики», членами редакційної колегії якого були

і співробітники кафедри.


За останні 6 років на кафедрі захищені 3 кандидатські дисертації. В 2014 році вийшов «Краткий справочник по использованию антибиотиков с лечебной и профилактической целью», друге видання якого надруковано в 2018 р. В 2017 році була видана монографія «Кашель: от диагноза к лечению».


Завідувач та співробітники кафедри були та є головними редакторами та членами редакційних рад вітчизняних та закордонних спеціалізованих  видань, а саме «Клиническая антибиотикотерапия», «Болезни и антибиотики», «Артериальная гипертензия» (Україна), «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия», «Медицина и экология» (Казахстан), «Терапия», «Новости медицины и фармации», «Міжнародний медичний журнал», «Острые и неотложные состояния в практике врача».


Декілька авторських проектів реалізовано та продовжує реалізовуватись у Харкові та багатьох містах України: «Університети практичних лікарів»,  «Діалоги з артеріальної гіпертензії», «Школи по доцільному використанню антибіотиків».


Співробітники кафедри є членами Громадської організації  «Українська асоціація за доцільне використання антибіотиків», беруть активну участь у щорічних тижнях, присвячених боротьбі з антибіотикорезистентністю, що запропоновані й активно підтримуються Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), співробітники кафедри виступають з доповідями на національних і міжнародних інтерактивних круглих столах та відеоконференціях з питань доцільного використання антибіотиків, в яких одночасно беруть участь лікарі з багатьох міст України.


Подовжено проект «Школа доцільного використання антибіотиків», який входить до реєстру Наукових медичних форумів. Протягом 2020 року він охопить 20 міст України: Харків, Суми, Київ, Чернігів, Запоріжжя, Дніпро, Вінниця, Одеса, Рівне, Житомир, Ужгород, Тернопіль, Луцьк та ін.


Навчально-виробничий план кафедри на 2020 рік

Навчальні посібники для самостійної роботи слухачів

Список рекомендованої літератури до циклів

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!