Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Зінченко Олена Костянтинівна

Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини, фізіотерапії та курортології

(Завідувач кафедри - д.м.н., професор Зінченко Олена Костянтинівна)


Кафедра була організована в 1927 році. Організатор кафедри –відомий інтерніст, доктор медичних наук, професор Черніков Євген Абрамович.   На протязі  багатьох років на чолі кафедри стояли такі відомі науковці як:  професор  А.П. Корхов, доцент Б.І. Співаков, професор Г.Л. Каневський, професор Л.Д. Тондій, доктор медичних наук В.П. Корж. З жовтня 2015 року  кафедру очолила доктор медичних наук, професор Олена Констянтинівна Зінченко.  

ПРОФЕСОРСЬКО–ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

  • Професори: Зінченко Олена Констянтинівна;  Васильєва – Лінецька Лариса Яківна;  Роздільска Ольга Миколаївна;  Нечипуренко Ольга Миколаївна.

  • Доценти: Кас Інна Віталіївна;  Петухова Ілона Серопівна.        

  • Ассистенти: Манойленко Наталья Юріївна

  • Старший лаборант:  Устименко Тетяна Петрівна.

ГОЛОВНИЙ НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  • Підготовка кваліфікованих лікарів, щодо нової спеціальності «Фізична та реабілітаційна медицина»  з врахуванням впровадження новацій – сучасних даних про механізми дії фізичних чинників на патогенез та саногенез,  впровадження нових лікувальних комплексів та методик в лікуванні, реабілітації та профілактиці, створення  нової фізіотерапевтичної та діагностичної апаратури.

  • Підготовка наукових кадрів та викладачів.

КОНТАКТИ КАФЕДРИ

Київська національна медична академія післядипломної освіти ім..П.Л.Шупика, Український науково–дослідний інститут реабілітації та курортології (м.Одеса), Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів, курортологів та реабілітологів, Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини, Харківський авіакосмічний університет (ХАІ), Інтернаціональний медичний інноваційний центр (м.Київ), Полтавська  стоматологічна академія, «НМЦ» МЕДИН ТЕХ» (м.Київ), Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський політехнічний інститут, ПМВП «ФОТОНИКА ПЛЮС» (м.Черкаси), Інститут медичної радіології ім.С.П. Григорьєва (м.Харків), Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (м.Харків),  Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології  ім. Р.Є. Кавецького (м.Київ), Інститут лазерної біології та лазерної медицини, Міжнародна асоціація «Лазер та здоровꞌя», ЗАТ «Укроздоровниця» (м.Київ), клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води», клінічний санаторій «РОЩА», ПАО «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».                                                

КЛІНІЧНІ БАЗИ КАФЕДРИ

Кафедра розміщається на базі багатопрофільної лікувальної установи –Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті, яка є ведучим лікувально–діагностичним, організаційно–методичним і науковим центром неврології, кардіології, нейрохірургії, психотерапії. Лікарня по своєму статусу є клінічною установою на базі якої розміщені кафедри ХМАПО та Харківського університету ім. Каразіна і устаткована самою сучасною лікувально–діагностичною апаратурою.

Крім того, кафедра має такі клінічні бази, як міська поліклініка №10  з відділенням відновлюваного лікування в м.Харкові; міська поліклініка №9, та дитяча поліклініка №12. Клінічними базами також є клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води», для лікування захворювань органів травлення; клінічний санаторій «Роща», де реабілітують кардіологічних хворих; санаторій «Ялинка» для лікування та оздоровлення дітей та підлітків; санаторій «Високий» для вагітних та санаторій ім. Гоголя для реабілітації робітників залізної дороги (м. Миргород). 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

90-річну історію кафедри умовно можна розділити на три етапи.

Перший етап - становлення - 1927-1930 роки. У другій міській лікарні відкривається база кафедри, при якій створюється наукова лабораторія під керівництвом проф. Чернікова Е.А. На кафедрі проводять заняття з лікарями з вивчення дії лікувальних фізичних чинників на організм пацієнта при найпоширеніших захворюваннях. Вже на першому етапі розвитку кафедри визначається її наукова програма: використання курортних факторів у профілактиці і лікуванні різних захворювань. Розробляються методи фізіотерапії захворювань серцево-судинної системи, органів травлення, захворювань опорно-рухового апарату. Вивчаються механізми дії мінеральних вод, а також вплив на організм імпульсних струмів.

Другий етап - етап активного розвитку (1931 -1974г.г.) пов'язаний з діяльністю одного з провідних в Україні вчених-фізіотерапевтів професора Г.Л. Каневського - почесного члена Всесоюзного наукового товариства фізіотерапевтів і курортологів. Навчання проводиться на циклах спеціалізації та тематичного удосконалення по фізіотерапії. Протягом навчального року проводяться до 6-ти циклів, на кожному з яких по 35 - 40 лікарів з різних регіонів країни - Кисловодськ, Ялта, Нальчик, Слов'янськ, Хмільник і т.д. У цей період починається активна підготовка наукових кадрів - 9 співробітників після захисту дисертацій отримали звання кандидатів медичних наук. Успішно проходить захист докторської дисертації по лікуванню гіпертонічної хвороби електрофорезом сальсоліна завідувачем кафедри Каневським Г.Л .. Кафедра бере активну участь у всіх Всесоюзних, Республіканських з'їздах, конференціях, семінарах, ділиться багатим досвідом застосування фізичних чинників у профілактиці та лікуванні різних захворювань. У цей період на кафедрі проводиться робота по вивченню механізмів дії фізичних чинників - електрофорезу лікарських речовин, імпульсних струмів, е.п.УВЧ, КВЧ., мінеральних вод Слобожанщини на організм людини. У важкі воєнні роки професором Г.Л. Каневським була розроблена методика світлолікування ран, що сприяло більш швидкому поверненню в стрій бійців і командирів, солдат і офіцерів.

Третій етап - етап вдосконалення - з 1974 року по сьогодення. З врахуванням високо] науково-методично] підготовки та кваліфікацію викладачів кафедри, значущі напрацювання в області механізмів дії фізичних чинників я. кафедра стає опорною - школою передового досвіду з підготовки фізіотерапевтів та лікарів курортів. Розроблено нові програми для циклів тематичного удосконалення по кардіології, для лікарів сімейної медицини, а також для лікарів-педіатрів. На курсах проходять навчання основ фізіотерапії фахівці різних спеціальностей таких як: терапевти, хірурги, травматологи, невропатологи, педіатри, акушер-гінекологи, ЛОР-фахівці, дерматологи та ін. Викладачі кафедри читають оглядові лекції для працівників однопрофільних кафедр, створюють методичні документи, діляться досвідом з колегами. Сьогодні на кафедрі навчальний процес проходить під керівництвом  7-ми професорів, докторів медичних наук, і чотирьох доцентів - кандидатів медичних наук, а також асистента - кандидата медичних наук. На кафедрі підготовлено 7 докторів медичних наук та 35 кандидатів медичних наук. Усі професори відомі сьогодні в країні вчені, які очолюють свої наукові напрямки. Крім того, на кафедрі підготовлено 19 клінічних ординаторів, 3 магістри, в тому числі з країн Африканського континенту, Індії, арабських країн. Всі співробітники кафедри беруть активну участь у громадській роботі, в діяльності республіканських асоціацій, роботі Харківського наукового медичного товариства, в пропаганді здорового способу життя.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

На кафедрі проводиться підготовка лікарів по спеціальності «фізіотерапія», тематичне удосконалення, передатестаційні цикли, спеціалізація, стажування, клінічна ординатура, магістратура, аспірантура та докторантура.

Кафедра повністю забезпечена приміщенням для проведення  навчання; фізіотерапевтичне відділення має всю сучасну лікувальну апаратуру, зали та обладнання для заняття лікувальною фізкультурою, масажем.

В проведенні  навчального процесу використовується  необхідне презентаційне обладнання - мультимедійне супроводження, демонстрація слайдів, роликів, набори історій хвороби для клінічних розборів хворих, атлас нової  фізіотерапевтичної, бальнеологічної та фізіодіагностичної апаратури.

На циклах  читаються лекції – вступні, оглядові, заключні, проблемні. Проводяться заняття з елементами імітаційних, ролевих ігр.

За останні 10 років на кафедрі пройшли навчання більше 3500 лікарів різного фаху.

Велику увагу приділяється самостійній роботі лікарів в період навчання на кафедрі. Їм на допомогу створені навчальні посібники  на самі актуальні теми.

З метою широкого впровадження методів лікування та реабілітації фізичними чинниками проводяться також короткострокові цикли по фізіотерапії для лікарів–слухачів  лікувальних кафедр.

Проведення навчання на кафедрі  враховує всі чотири види освітньої роботи згідно положень Меморандума безперервної  освіти Европейського Сотовариства, а саме: формальної освіти  (з одержанням свідоцтва про отримані знання), неформальної освіти (навчання в наукових товариствах, на семінарах, конференціях, з'їздах), інформальної (самостійної) освіти та «освіти через все життя».

Колектив нашої   опорної по фізіотерапії кафедри приймає активну участь в оптимізації навчального процесу: сумісною підготовкою навчально– методичних документів для нових циклів,   з однопрофільними кафедрами, обмін досвідом, монографіями та навчальними посібниками, взаємне прослуховування   лекцій, відвідуванням та обговорення практичних занять, семінарів.

За відмінні показники в роботі працівники кафедри наг

Italic

ороджені урядовими нагородами, Грамотами Верховної Ради та Міністерства охорони здоров'я України, грамотами керівництва Академії, області, міста.

Колектив кафедри запрошує лікарів медичних установ країни та  ближнього та далекого зарубіжжя на навчання, підвищення кваліфікації, проходження  навчання в клінічній ординатурі, магістратурі, аспірантурі та докторантурі.

Адреса кафедри: 61000, м. Харків, пер. Балакірева, 5,  ХКЛ на ЗТ №1, філії Охорони здоров'я, ПАТ «Укрзалізниця»

                              Телефон: 38 (057) 349-44-15; +380976548765

                              Електронна пошта:   physiotherapy@med.edu.ua 

 

Навчально-виробничий план кафедри  фізичної та реабілітаційної медицини, фізіотерапії та курортології на 2020 рік 

Перелік навчальної та навчально-методичної літератури

Список рекомендованої літератури до циклів для самостійної роботи слухачів

 

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!