Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Лисенко Віктор Йосипович

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

 

  Кафедра була заснована в травні 1966 року на базі кафедри торакальної хірургії і анестезіології (1959-1966), якою керував видатний український вчений, хірург академік О.О.Шалімов. Першим завідувачем кафедри анестезіології був професор В.А.Аркатов (1966). З 1993 року кафедру очолював д.м.н. проф. В.В.Звєрєв. У 2005 році кафедру очолив д.м.н., професор Лисенко В.Й.

На кафедрі у різні часи працювали та захистили докторські дисертації: В.Т. Дубик, А.М.Беспальчий, В.В.Звєрєв, З.О.Ткачук, М.А.Георгіянц, В.Й. Лисенко, А.О.Сіренко.

Професорсько-викладацький склад кафедри у теперішній час: завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Лисенко Віктор Йосипович, доценти В.А.Малоштан, Е.О.Карпенко,  к. м. н. М.О.Голяніщев,  асистенти – М.И. Волошин, А.Л. Ляшок, Лобойко К.М.

Робота співробітників здійснюється на чотирьох базах: анестезіологічного відділення з ліжками для інтенсивної та відділення гострих отруєнь КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2», анестезіологічного відділення КЗОЗ «Харківський міський клінічний перинатальний центр», відділення анестезіології на 12 ліжок інтенсивної терапії для хворих із поєднаною травмою Харківської клінічної лікарні невідкладної допомоги ім. проф.А.І.Мещанінова та анестезіологічного відділення КЗОЗ «Харківський обласний клінічний перінатальний центр». У якості приміщень реалізації педагогічного процесу на кафедрі наявні лекційні аудиторії, учбові кімнати, кімната «Учбово-методичного кабінету по вивченню больового синдрому та організації альгологічної допомоги населенню», учбовий тренажер, комп`ютерний клас.

Щорічно кафедра проводить 15 – 16 циклів. Це цикли спеціалізації, передатестаційної підготовки, тематичного удосконалення, дворічна підготовка спеціалістів в інтернатурі, в клінічній ординатурі (дво- та чотирирічна), аспірантурі зі спеціальності «Анестезіологія». Фахівці лікувального профілю можуть отримати тематичне удосконалення на циклах «Больовий синдром та методи його лікування», «Респіраторна терапія хворих в критичних станах» та інші.

Загальна кількість лікарів-курсантів, які пройшли післядипломну підготовку склала 7120 чоловік. На кафедрі пройшли навчання 30 аспірантів, 96 клінічних ординаторів, 32 іноземних лікарів (Ліван, Йорданія, Йемен, Сірія, Палестина, Марокко) та країн СНД.

З перших років свого існування кафедра працює над рядом наукових проблем: реакції організму на агресію, кисневий гомеостаз в критичних станах та методи його корекції, профілактика та корекція гемокоагуляційних порушень в критичних станах, метаболічні наслідки токсикогіпоксичних станів, нейрометаболічна корекція при гострій церебральній недостатності різної етіології, удосконалення методів анестезії у хворих з високим ризиком анестезії та операції, періопераційна профілактика гострої ішемії міокарда у хворих з цукровим діабетом, дослідження кардіопротективних властивостей варіантів загальної анестезії у хворих з серцево-судинною патологією.   

Загалом на кафедрі захищено 7 докторських та 88 кандидатських дисертацій, з них аспірантами – 31, клінічними ординаторами – 25, лікарями практичної охорони здоров`я – 32. За останні 15 років захищено 20 кандидатських і 2 докторських дисертації. Видано 32 методичних рекомендацій, 5 монографій: “Гіпотермія у лікуванні гострих отруєнь”, “Провідникова анестезія”, “Лікування синдрому гострого ушкодження легень при політравмі”, а також учбові посібники: «Реакції гемокоагуляції в критичних станах та їх корекція», “Цукровий діабет у хворих з хірургічною та ортопедо-травматологічною патологією”, “Теорія і практика інтенсивної терапії гострих алкогольних психозів”, “Клінічні, етичні та юридичні проблеми в анестезіології”, “Блоки нервів”, «Синдром ентеральної недостатності при травматичній хворобі та гострій хірургічній абдомінальній патології», «Диагностика, хирургическая тактика и интенсивная терапия нарушений моторно-эвакуаторной функции кишечника у пострадавших с посттравматическим панкреатитом». Видано методичні рекомендації «Періопераційна профілактика гострої ішемії міокарда у хворих на цукровий діабет», схвалені МОЗ України.   Одержано 14 авторських свідоцтв на винаходи, 5 нововведеннь. Опубліковано більше 250 наукових робіт.

У теперішній час основними напрямками науково-дослідної роботи кафедри є дослідження наслідків токсикогіпоксичних та ішемічних ушкоджень, методів їх попередження у хворих з високим ризиком їх виникнення, гострих ендо-екзотоксикозах, удосконалення методів анестезії у хворих з високим ризиком операції і анестезії.    

Лікувально-діагностична робота здійснюється на клінічних базах викладачами, клінічними ординаторами та аспірантами в спеціалізованих розділах абдомінальної хірургії, онкохірургії, онкогінекології, у лікувальному закладі по наданню акушерьско-гінекологічної допомоги, відділенні анестезіології на 12 ліжок інтенсивної терапії для хворих із поєднаною травмою, відділенні гострих отруєнь.

В практику охорони здоров`я впроваджено: удосконалені види тотальної внутрішньовенної та регіональної анестезії при розширених хірургічних втручаннях, діагностику та інтенсивну терапію гемокоагуляційних порушень у хворих в критичних станах, удосконалені методи лікування больового синдрому, періопераційну профілактику гострої ішемії міокарду, методи фармакометаболічної інтенсивної терапії хворих при токсико-гіпоксичних комах різного генезу, діагностику та інтенсивну терапію ентеральної недостатності, спосіб діагностики латентних ушкоджень міокарда у хворих з гнійно-некротичними ускладненнями діабетичної стопи (патент на корисну модель № 60246 от 10.06.2011), спосіб профілактики гострої ішемії міокарда у хворих з гнійно-некротичними ускладненнями діабетичної стопи (патент на корисну модель № 60766 от 25.06.2011) та інші.

Співробітники кафедри приймають активну участь в роботі Харківської асоціації анестезіологів. Відвідують, виконують доповіді та публікують результати своє роботи у складі матеріалів конгресів, конференцій, симпозіумів. В останній час, це: ІІ Українсько-російський конгрес анестезіологів (м.Одеса); IV-й Британсько-Український симпозіум (м.Київ); II міжнародний конгрес з інфузійної терапії (м. Львів).

Молодий колектив співробітників в останні 3-5 років отримує розумове та емоційне задоволення, пов’язане з улюбленою роботою та пошуком новизни, що активує життєдіяльність кафедри.   

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!