Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Велігоцький О.М.

КАФЕДРА   ЕНДОСКОПІЇ     ТА    ХІРУРГІЇ

Історія кафедри бере початок з листопаду 1923 року, коли в Харківському інституті удосконалення лікарів була заснована кафедра хірургії, яку очолив доктор медичних наук, професор Ф.Ю. Розе. У 1949 році завідувачем кафедри було обрано доктора медичних наук, професора М.М. Ляховицького. З 1971 по 1992 рік кафедрою завідував академік АМН України, професор, доктор медичних наук В.О. Бондаренко. З 1993 року кафедру очолив доктор медичних наук, професор Б.І. Пєєв. У 2010 році кафедра загальної хірургії та загальної практики – сімейної медицини була з’єднана з кафедрою ендоскопії та топографічної анатомії, якої завідували видатні професори Кліменко Г.А. та Топоров Г.М. відповідно. В 2012 році на базі цієї кафедри створена кафедра ендоскопії та хірургії, а її завідувачем обрано   доктора медичних наук, професора Велігоцького Олексія Миколайовича.

Штати кафедри:

 • Завідувач кафедри,  професор Велігоцький О.М.
 • Професора кафедри : Борисенко В.Б., Пєєв Б.І., Михайлусов Р.М., Страховецький В.С.
 • Доценти кафедри:  Савицький Р.В.,  Леонов А.В., Кудревич І.О., Денисюк Т.О., Шадрін О.В., Павличенко С.А., Смецков Д.О.
 • Асистенти кафедри:  Рибак І.М., Донцов І.В., Болокадзе Л.Ф., Горюшко Є.Ю.

Викладачі кафедри є досвідченими фахівцями з хірургії, ендоскопії, акушерства і гінекології, урології, ендоскопічної хірургії, УЗД діагностики, які регулярно підвищують свій професійний рівень. На протязі багатьох років вони є членами спілки хірургів м. Харкова, асоціації лікарів – ендоскопістів України, Української асоціації спеціалістів по малоінвазивних, ендоскопічних та лазерних технологіях, Європейської асоціації ендоскопічних хірургів, виконують великий обсяг науково-педагогічної роботи, приймають активну участь в роботі з'їздів, міжнародних конгресів, симпозіумів і науково – практичних конференцій за спеціальностями: хірургія,   ендоскопія, гінекологія, в тому числі і за кордоном.

Навчальна робота кафедри складається з проведення: циклів спеціалізації з хірургії та ендоскопії для лікарів лікувального профілю; циклів тематичного удосконалення  з хірургії та ендоскопії для хірургів, ендоскопістів, акушерів-гінекологів, лікарів лікувального профілю. Щорічно на кафедрі навчаються 300-350 слухачів, а також лікарі інтерни та вітчизняні і іноземні клінічні ординатори.  У навчальному процесі широко застосовуються сучасні  технічні засоби: відеолапароскопічна, відеоендоскопічна, ультразвукова техніка, інтернет,  комп'ютерні технології, телемедицина і дистанційне навчання   .

За рік існування колективом кафедри отримано 4 патенти на винаходи, опубліковано 20 наукових статей, 2 учбових посібника.

Основними   н апрямками   наукової діяльності кафедри є оптимізація шляхів діагностики, хірургічного, відеоендоскопічного та відеолапароскопічного лікування захворювань гепатопанкреатодуоденальной зони, хворих на гостру кишкову непрохідність та парези ШКТ, ускладні форми виразкової хвороби шлунка та 12-палої кишки, а також удосконалення методів хірургічного лікування діафрагмальних гриж та гриж передньої черевної стінки з використанням алопластичних матеріалів.

Базами кафедри є: хірургічний корпус комунального закладу охорони здоров'я міської клінічної багатопрофільної лікарні 25-ї м. Харкова, в якому розташовані: хірургічне (60 ліжок), урологічне (60 ліжок), травматологічне (60 ліжок) і отоларингологічне відділення (30 ліжок); Харківський військовий медично-клінічний центр північного регіону міністерства оборони України; Обласна   клінічна   травматологічна  лікарня; 4–а міська лікарня швидкої медичної допомоги імені проф. О.І. Мєщанинова.   Лікувальна робота здійснюється на всіх базах кафедри, які обладнані сучасною апаратурою. У 2012 році на кафедрі відкрита нова операційна для відеоендоскопічних втручань, обладнана телекомунікаційною системою відеоспостереження в режимі реального часу. У клініці використовуються сучасні інструментальні лікувально-діагностичні методи: видеоезофагоогастродуоденоскопія, колоноскопія, бронхоскопія, УЗІ, відеолапароскопія, рН-метрия, рентгенологічні методи дослідження,  NBI  – технологія ендоскопічних морфологічних досліджень. Більшість складних операцій виконується співробітниками кафедри або за їх участю.

Перспективним напрямком роботи кафедри є подальше вдосконалення відеоендоскопічной техніки оперативних втручань на сучасному науковому, клінічному і учбовому рівні із застосуванням новітніх комп'ютерних технологій.

В 2020 році кафедра проводить цикли:

Тематичного удосконалення:

 1. Діагностика гострих захворювань та травм живота на догоспітальному етапі. (2 тижня) 
 2. Невідкладна допомога при гострих захворюваннях органів черевної порожнини  (2 тижня)
 3. Ультразвукова диференційна діагностика гострої хірургічної патології (2 тижня)
 4. Симуляційне навчання в ендоскопічній хірургії (2 тижня)
 5. Базова підготовка з ендоскопічній хірургії (2 тижня) 
 6. Основи ендоскопічної діагностики (2 тижня)
 7. Лапароскопічна та ендоскопічна хірургія (2 тижня)
 8. Лапароскопічна гінекологія (1 місяць)
 9. Основи ендоскопічної хірургії в гінекології (1 місяць)

 

Стажування:

 1. Ендоскопія (1 місяць)
 2. Хірургія (1 місяць)

 

Спеціалізація:

 1. Ендоскопія  (4 місяця)

 

Рекомендована література та навчальні посібники до циклів для самостійної роботи слухачів

 

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!