Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Гуров Олександр Михайлович

КАФЕДРА СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

  Кафедра заснована 22 грудня 1975 року на базі діючого з 1974 р. курсу судової медицини кафедри патологічної анатомії Українського інституту вдосконалення лікарів. Фундатором і першим завідувачем кафедри був доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України Кононенко Владислав Іларіонович.

 

Після його смерті в 2003 р. кафедру очолив доктор медичних наук професор Гуров О.М.

  На кафедрі в різні роки працювали: доктор медичних наук Ю.О. Крапівкін, доценти Л.А. Семененко, Б.С. Лакіза, М.М. Тагаєв, кандидати медичних наук Г.Л. Голобродський, В.Ф. Ковбасін, Ю.О. Дмитренко, П.А. Каплуновський, Д.І. Нирковський, ст. викладач Л.В. Станіславський, Є.М. Білецький, асистенти М.М. Марченко, В.Е. Покатило, які внесли вагомий вклад у розвиток вітчизняної судової медицини.

Професорсько-викладацький склад кафедри у теперішній час: завідувач – доктор медичних наук, професор Гуров Олександр Михайлович, доценти – кандидати медичних наук  Д.Б. Гладких , С.В. Куценко,  асистенти –  В.В. Щербак, В.В. Сапєлкін, Коба В.Я., Лис Д.О.

  Колектив кафедри судово-медичної експертизи ХМАПО

            Кафедра розташована на 3-му поверсі морфологічного корпусу ХМАПО і займає приміщення загальною площею понад 600 м2 .

Кафедра має автоматизовану лекційну залу з можливістю використання кіно-, теле, аудіо-, відеоапаратури, 3 навчальні спеціалізовані аудиторії, комп’ютерний клас на 16 робочих місць, наукову бібліотеку.

Спеціалізована аудиторія для навчання лікарів судово-медичних

експертів-криміналістів

 

Наукова бібліотека кафедри

У навчальному процесі широко застосовується демонстраційний матеріал — понад 100 таблиць, близько 700 слайдів, відеофільми, 300 макро- й 1500 мікропрепаратів та інші наочні навчальні посібники. 

 

 

                                                Спеціалізована аудиторія  для                     Комп’ютерний клас

                                                навчання  лікарів-інтернів 

Якщо 1975 року на кафедрі було проведено лише два цикли, то у теперішній час їх кількість сягнула  20: цикли спеціалізації з судово-медичної експертизи, судово-медичної гістології та судово-медичної криміналістики, цикли передатестаційної підготовки (ПАЦ) і тематичного вдосконалення (ТУ) із цих спеціальностей. У останні роки відкрито цикл ТУ «Мікроскопічна діагностика ушкоджень шкіри» та «Судово-медичне дослідження одягу при різних видах травми», відновлено цикл ТУ «Судово-медична експертиза статевих станів та з приводу статевих злочинів». Для навчання слухачів на базах регіональних бюро судово-медичної експертизи створено цикл ТУ «Інноваційні технології в судово-медичній експертизі». Проводиться підготовка лікарів-інтернів зі спеціальності «Судово-медична експертиза». На кафедрі здійснюються всі види науково-практичної підготовки фахівців із судової медицини. Крім громадян України проводиться навчання фахівців для інших країн (Ліван, Молдова, Судан).

З перших років свого існування кафедра працює над науковою проблемою діагностики поствітальних процесів у тканинах і органах. З 90-х років минулого сторіччя зусилля науковців кафедри спрямовані на вивчення вогнепальної травми. Викладачами кафедри з цієї тематики захищені 1 докторська (Ю.О. Крапівкін) і 4 кандидатські (О.М. Гуров, І.М. Козаченко, С.В. Куценко, І.В. Лисенко) дисертації.

Усього на кафедрі захищено 3 докторських й 18 кандидатських дисертацій, виконується 2 докторських й 3 кандидатських дисертаційні роботи. Опубліковано монографії й навчальні посібники – «Практична судова ентомологія», «Вогнепальна й вибухова травма», «Словник російсько-українсько-англійський для судово-медичної діяльності», «Судово-медична гістологія», «Судово-медична цитологія», видано 6 збірок наукових статей «Актуальні питання теорії та практики судової експертизи».

   
Кабінет викладача кафедри 
                   Семінар викладачів кафедри та 
судово-медичних експертів філії № 2 ХОБСМЕ

  Співробітниками кафедри отримані 14 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, зареєстровано 62 раціоналізаторські пропозиції. За рішенням МОЗ України видано 7 методичних рекомендацій. Опубліковано понад 500 наукових статей у фахових виданнях. У теперішній час основними науковими напрямками кафедри є впровадження цифрових технологій в судово-медичні дослідження,   вивчення морфологічних змін одягу й тканин людини при вогнепальній травмі, визначення діагностичних критеріїв судово-медичної оцінки кінців травм в живих осіб.

Клінічною (експертною) базою кафедри є КЗОЗ Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи (ХОБСМЕ), філія якого розташована у морфологічному корпусі ХМАПО й має всі структурні підрозділи. Викладачі кафедри беруть участь у проведенні судово-медичних експертиз живих осіб, трупів, гістологічних та медико-криміналістичних об’єктів, складних комісійних експертизах за матеріалами кримінальних та цивільних справ.

Клінічна (експертна) база кафедри - Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи, що розташоване по вул. Дмитрівська, 14

Кафедра організує науково-практичні конференції  з метою пропаганди передового досвіду, наукових знань, підвищення кваліфікації та поліпшення експертної роботи на місцях. Організаційна та практична діяльність кафедри постійно спрямована на вдосконалення судово-медичної служби у Харківській області.

Колектив кафедри запрошує лікарів закладів судово-медичної експертизи України та інших країн на навчання з гарантовано високою якістю отриманих знань.

  Кафедра розташована за адресою: Україна, 61176,  м. Харків, вул. Амосова, 35, 3 поверх морфологічного корпусу ХМАПО.

Тел./факс:  +38 (057) 711-79-02; тел. завідувача кафедри +38 (057) 711-26-76

Електронна адреса: dfm_ khmapo@ ukr. net  

Навчально-виробничий план кафедри на 2020 рік

Рекомендована література до циклів для самостійної роботи слухачів

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!