Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Корж Олексій Миколайович

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ.

Кафедра створена одночасно з Українським інститутом удосконалення лікарів ― у 1923 році,   під назвою «кафедра терапії».

Першим її завідувачем був професор Олексій Миколайович Гехтман (1874-1949) ― відомий клініцист і педагог. У 1899 році він закінчив медичний факультет Харківського університету, а в 1908 році захистив докторську дисертацію. Стажувався в клініках Берліна, Парижа, Відня. На кафедрі він здійснював підготовку лікарів первинної ланки охорони здоров'я. У період Великої Вітчизняної війни кафедра була евакуйована до Челябінська. У 1947 році, після повернення з евакуації, на кафедрі почалась активна перепідготовка лікарів, які повернулися з фронту.

З 1949 р. до 1953 р. кафедрою керувала   доцент Ліфшиц Любов Самійлівна. В період з   1953 р. по 1969 р. кафедру очолювала Сулімовська Ніна Олександрівна (1898-1973), яка закінчила в 1916 році жіночий медичний інститут у Харкові, про й шла шлях від дільничного лікаря, клінічного ординатора до доктора медичних наук, професора.

З 1969 р. по 1982 р. ― кафедрою завідувала доктор медичних наук Приходько Галина Михайлівна (1919 - 1981) . Лікар, учасник Великої Вітчизняної війни. П ро й шла шлях від клінічного ординатора до професора.  1982-2004 рр. ― кафедру очолював професор Снопков Юрій Петрович.

В 1996 року кафедра терапії реорганізована в кафедру загальної практики - сімейної медицини.  

З 2004 року й донині кафедру очолює доктор медичних наук, професор Корж Олексій Миколайович.

                      ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Викладацький склад: 4 професори, 5 доцентів, 1 асистент.

Професори кафедри : д-р. мед. наук О. М. Корж (зав. кафедрою), канд. мед. наук Ю. П. Снопков; О.О. Павлова,  д. м. н. Опарін А.Г.  

Доценти кафедри: канд. мед. наук Е. В. Лаврова, канд. мед. наук С. В. Краснокутський,   канд. мед. наук Л. М. Цогоєва, канд. мед. наук Г. І. Кочуєв,  канд. мед. наук  І. А. Говбах;

Асистенти кафедри : Березняков В.І..

                                    НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Основним напрямом навчальної діяльності на кафедрі є підготовка (первинна спеціалізація) лікарів за фахом «Загальна практика ― сімейна медицина», а також підвищення кваліфікації сімейних лікарів на передатестаційних циклах і циклах тематичного удосконалення. Також на кафедрі проводиться підготовка інтернів за фахом «Загальна практика ― сімейна медицина» і навчання лікарів у клінічній ординатурі за цією спеціальністю.

Співробітниками кафедри створені методичні розробки практичних занять, самостійної роботи, банк тестових завдань і методичні вказівки для лікарів-слухачів й інтернів. Кафедра використовує в навчальному процесі найсучасніші педагогічні технології ― комп'ютерні навчальні й тестові програми, демонстрацію відеофільмів, мультимедійні демонстраційні матеріали, які постійно поповнюються й оновлюються.

                               ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладачами кафедри видано 7 монографій, 18 навчальних посібників і методичних рекомендацій, у тому числі 7 з грифом Міністерства охорони здоров'я, отримано 4 авторські свідоцтва на винаходи. Опубліковано більше 400 наукових робіт у медичних виданнях.

                                        НАУКОВА РОБОТА

Колектив кафедри бере участь у виконанні планових науково-дослідних робіт, активно публікує результати проведених досліджень у наукових медичних виданнях.

Основна наукова тематика кафедри ― рання діагностика, профілактика й лікування хворих артеріальною гіпертонією та хронічною сердечною недостатністю в практиці сімейного лікаря; клінічна апробація нових лікарських засобів.  

Кафедра є клінічною базою Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України з вивчення нових лікарських засобів і бере активну участь у проведенні міжнародних багатоцентрових досліджень.

                   БАЗИ КАФЕДРИ, ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Клінічними базами кафедри є: клінічна   багатопрофільна лікарня № 17 м. Харкова, міські поліклініки № 9 і № 10, амбулаторії сімейного лікаря с. Елітне, с. Кутузівка, с. Кулінічі Харківського району, медико-санітарна частина ХТЗ.  

Лікувальна робота проводиться на вказаних базах кафедри, де здійснюються обходи і консультації професорів і доцентів, виконуються діагностичні дослідження з   науковою та лікувальною метою.

Контингент хворих на базах кафедри повністю відповідає вимогам якісного проведення навчального процесу на передатестаційних циклах, циклах інтернатури іта спеціалізації за фахом «Загальна практика - сімейна медицина» і тематичного удосконалення. На клінічних базах є умови для опанування всіх практичних навичок відповідно до кваліфікаційних вимог, що ставляться до лікаря загальної практики сімейної медицини.

 
 

 

Контакти:   пр. Московський, 195, м. Харків, 61037, Україна.

Тел.(факс):    (057)-738-70-18


Навчально-виробничий план кафедри на 2020 рік


Посібники для самостійної роботи слухачів


Рекомендована література для самостійної роботи слухачів


українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!