Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Корж Олексій Миколайович

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ.

Кафедра створена одночасно з Українським інститутом удосконалення лікарів ― у 1923 році,   під назвою «кафедра терапії».

Першим її завідувачем був професор Олексій Миколайович Гехтман (1874-1949) ― відомий клініцист і педагог. У 1899 році він закінчив медичний факультет Харківського університету, а в 1908 році захистив докторську дисертацію. Стажувався в клініках Берліна, Парижа, Відня. На кафедрі він здійснював підготовку лікарів первинної ланки охорони здоров'я. У період Великої Вітчизняної війни кафедра була евакуйована до Челябінська. У 1947 році, після повернення з евакуації, на кафедрі почалась активна перепідготовка лікарів, які повернулися з фронту.

З 1949 р. до 1953 р. кафедрою керувала   доцент Ліфшиц Любов Самійлівна. В період з   1953 р. по 1969 р. кафедру очолювала Сулімовська Ніна Олександрівна (1898-1973), яка закінчила в 1916 році жіночий медичний інститут у Харкові, про й шла шлях від дільничного лікаря, клінічного ординатора до доктора медичних наук, професора.

З 1969 р. по 1982 р. ― кафедрою завідувала доктор медичних наук Приходько Галина Михайлівна (1919 - 1981) . Лікар, учасник Великої Вітчизняної війни. П ро й шла шлях від клінічного ординатора до професора.  1982-2004 рр. ― кафедру очолював професор Снопков Юрій Петрович.

В 1996 року кафедра терапії реорганізована в кафедру загальної практики - сімейної медицини.  

З 2004 року й донині кафедру очолює доктор медичних наук, професор Корж Олексій Миколайович.

                      ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Викладацький склад: 4 професори, 5 доцентів, 1 асистент.

Професори кафедри : д-р. мед. наук О. М. Корж (зав. кафедрою), канд. мед. наук Ю. П. Снопков; О.О. Павлова,  д. м. н. Опарін А.Г.  

Доценти кафедри: канд. мед. наук Е. В. Лаврова, канд. мед. наук С. В. Краснокутський,   канд. мед. наук Л. М. Цогоєва, канд. мед. наук Г. І. Кочуєв,  канд. мед. наук  І. А. Говбах;

Асистенти кафедри : Березняков В.І..

                                    НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Основним напрямом навчальної діяльності на кафедрі є підготовка (первинна спеціалізація) лікарів за фахом «Загальна практика ― сімейна медицина», а також підвищення кваліфікації сімейних лікарів на передатестаційних циклах і циклах тематичного удосконалення. Також на кафедрі проводиться підготовка інтернів за фахом «Загальна практика ― сімейна медицина» і навчання лікарів у клінічній ординатурі за цією спеціальністю.

Співробітниками кафедри створені методичні розробки практичних занять, самостійної роботи, банк тестових завдань і методичні вказівки для лікарів-слухачів й інтернів. Кафедра використовує в навчальному процесі найсучасніші педагогічні технології ― комп'ютерні навчальні й тестові програми, демонстрацію відеофільмів, мультимедійні демонстраційні матеріали, які постійно поповнюються й оновлюються.

                               ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладачами кафедри видано 7 монографій, 18 навчальних посібників і методичних рекомендацій, у тому числі 7 з грифом Міністерства охорони здоров'я, отримано 4 авторські свідоцтва на винаходи. Опубліковано більше 400 наукових робіт у медичних виданнях.

                                        НАУКОВА РОБОТА

Колектив кафедри бере участь у виконанні планових науково-дослідних робіт, активно публікує результати проведених досліджень у наукових медичних виданнях.

Основна наукова тематика кафедри ― рання діагностика, профілактика й лікування хворих артеріальною гіпертонією та хронічною сердечною недостатністю в практиці сімейного лікаря; клінічна апробація нових лікарських засобів.  

Кафедра є клінічною базою Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України з вивчення нових лікарських засобів і бере активну участь у проведенні міжнародних багатоцентрових досліджень.

                   БАЗИ КАФЕДРИ, ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Клінічними базами кафедри є: клінічна   багатопрофільна лікарня № 17 м. Харкова, міські поліклініки № 9 і № 10, амбулаторії сімейного лікаря с. Елітне, с. Кутузівка, с. Кулінічі Харківського району, медико-санітарна частина ХТЗ.  

Лікувальна робота проводиться на вказаних базах кафедри, де здійснюються обходи і консультації професорів і доцентів, виконуються діагностичні дослідження з   науковою та лікувальною метою.

Контингент хворих на базах кафедри повністю відповідає вимогам якісного проведення навчального процесу на передатестаційних циклах, циклах інтернатури іта спеціалізації за фахом «Загальна практика - сімейна медицина» і тематичного удосконалення. На клінічних базах є умови для опанування всіх практичних навичок відповідно до кваліфікаційних вимог, що ставляться до лікаря загальної практики сімейної медицини.

 
 

 

Контакти:   пр. Московський, 195, м. Харків, 61037, Україна.

Тел.(факс):    (057)-738-70-18


Навчально-виробничий план кафедри на 2020 рік


Посібники для самостійної роботи слухачів


Рекомендована література для самостійної роботи слухачів


українська  
05.03.2021
Засідання Вченої ради ХМАПО
15.02.2021
До уваги абітурієнтів!
12.02.2021
ХМАПО БОРЕТЬСЯ!
21.01.2021
Харківська медична академія післядипломної освіти планує реорганізувати свою діяльність
16.01.2021
КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ХМАПО