Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н, професор Ніконов Вадим Володимирович

Кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф

Перша в СРСР кафедра швидкої та невідкладної допомоги організована в 1980 р. Ідея організації такої кафедри належала головному лікарю лікарні швидкої медичної допомоги м. Харкова   проф. І. 3. Яковцову і ректору ХІУЛ проф. М. І. Хвисюку. З 1980 до 1994 р. кафедрою завідував проф. Л. П. Хименко, а з 1995 р. — проф. В. В. Ніконов. Основною клінічною базою кафедри є Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова (ХМКЛШНМД).

Штат кафедри: завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор  В. В. Ніконов, професори – С.В. Курсов, В.М.Загуровський; доценти – Є.І.Кіношенко, О.Е.Феськов, Чернов О.Л., Г.С. Яцина; О.Є. Гавриков; асистенти – К.І.Лизогуб, О.Ф.Огієнко, С.М.Скоропліт.

З 1994 р. на кафедрі проводяться   цикли передатестаційної підготовки і стажування, а також спеціалізації та тематичного удосконалення з медицини невідкладних станів, організації медичної допомоги та медичного забезпечення у надзвичайних станах. Проводиться підготовка лікарів-інтернів за фахом “медицина невідкладних станів”. Крім цього, на кафедрі проходять підготовку з медицини катастроф курсанти та інтерни які навчаються на інших кафедрах академії. Проводяться також виїзні цикли практично у всіх регіонах України (Сумська, Полтавська, Донецька, Луганська, Черкаська, Рівненська, Закарпатська, Миколаївська, Одеська,  Кіровоградська та.). На кафедрі працює навчально-тренінговий центр з симуляційним навчанням, де курсанти та інтерни мають можливість пройти тренінгу на фантомах. У зв’язку з реформою післядипломної освіти кафедрою проводять місячні та двотижневі цикли тематичного удосконалення з питань медицини невідкладних станів та організації медичної допомоги при надзвичайних станах

Співробітники кафедри займаються лікувально-діагностичною практикою в інфарктному, терапевтичному, неврологічному відділеннях і відділенні політравми, загальної реанімації ХМКЛШНМД, проводять консультації в інших відділеннях і лікувальних закладах м. Харкова (ХНІІОНХ, 2-а міська клінічна лікарня, ОКТБ, ОЦРЗН та ін.).

За участю співробітників кафедри в лікувально-діагностичний процес впроваджено ультразвукову діагностику при хворобах серцево-судинної системи та інших органів, комплексне обстеження хворих на інсульти в гострому періоді. З урахування сучасних досягнень вдосконалена терапія бронхіальної астми, коматозних станів, тяжких пневмоній, сепсису, постраждалих с тяжкою механічною травмою. Кафедра брала активну участь у інформатизації системи надання екстреної медичної допомоги не тільки в Харківський області, але й в інших регіонах України.

Основним напрямком наукових досліджень є вивчення гострих станів у клініці внутрішніх хвороб, неврології та хірургії ушкоджень і впровадження у практичну діяльність набутого досвіду.

На кафедрі виконано три докторські та чотири кандидатські дисертації. Видано монографії: " Руководство по скорой медицинской помощи " (1991), " ДМСО в клинике и эксперименте " (1991). У 1997 р. вийшла з друку " Неотложная кардиология " і " Неотложная скорая медицинская помощь. Руководство для врачей " (1998) (перероблене і доповнене "Руководство по скорой медицинской помощи " видання 1991 р.), “ Русско-украинско-английский медицинский словарь (30 тыс. слов)” (1999),”Алгоритмы оказания помощи на догоспитальном этапе” (2000),   “Стресс – современные патофизиологические подходы к лечению ” (2001). Публікуються клінічні лекції з різних питань медицини невідкладних станів у вигляді багатотомника: у 2005 році   опубліковано перший том, у 7–8 томах, які опубліковані у 2014-2015 рр. представлено матеріали для підготовки з питань надання медичної допомоги при травмах у надзвичайних та екстремальних умовах. У 2020 році опублікований дев’ятий том клінічних лекцій.

Співробітниками кафедри одержано більш 80 авторських свідоцтв, патентів та раціоналізаторських пропозицій, опубліковано більш 500 статей в журналах і збірниках.

З 2006 співробітниками кафедр и видається науково-практич­ний журнал «Медицина неотложных состояний» (періодичність – 8 номерів на рік), у якому публікуються матеріали, присвячені різним аспектам надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному та ранньому госпітальному етапі. На цей час журнал займає лідируючі позиції у рейтингу медичних видань України.

Електронна адреса журналу: http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-meditsina-neotlozhnyih-sostoyanij/numbers

Співробітники кафедри приймають участь у міжнародних з'їздах і конференціях та були організаторами всеукраїнських конференцій з питань медицини невідкладних станів. Професор Ніконов В.В. є віце-президентом Української асоціації лікарів швидкої допомоги

Перспективними напрямками роботи кафедри є подальша  розробка питань недиференційованої терапії при критичних станах, етапної медичної допомоги при тяжкій механічній травмі,  при сепсисі, нозокомікальної інфекції, ендокардиті та ін.

Сайт кафедри: http://www.emergencymed.org.ua

Отримати відповіді на питання можна за електронними адресами:

nikonov.vad@gmail.com (зав. кафедри проф. Ніконов Вадим Володимирович)

alexfeskov1963@gmail.com   (завуч кафедри доцент Феськов Олександр Ернстович)


українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!