Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Парфьонова Ірина Іванівна

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІКИ В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ 

В ХМАПО в січні 2001 року в перше в Україні було створено кафедру менеджменту та економіки в сімейній медицині.

Завідувач кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині, кандидат економічних наук, професор Ірина Іванівна Парфьонова

Штат кафедри: кандидат економічних наук, професор І.І. Парфьонова;   доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України З.М. Мнушко; доктор економічних наук, професор І.М. Червяков; кандидат економічних наук, доцент Г.В. Оганезова; кандидат юридичних наук, доцент О.Г. Рогова; кандидат економічних наук, доцент І.-М. В. Гуріна-Рапінчук; старший викладач   О.М. Драганова; старший лаборант кафедри Т.Ф. Лущенко; старший лаборант кафедри І.О. Гордієнко.  

Коротка інформація про головне

Робота кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині спрямована на удосконалення та поліпшення методики викладання питань з менеджменту, економіки, права, раціонального фармацевтичного менеджменту та маркетингу в охороні здоров’я та сімейній медицині з урахуванням змін,   що проходять в цих галузях в країні та світі, на організацію й удосконалення педагогічного процесу, виконання наукових досліджень, спільну роботу з органами охорони здоров ¢ я      м. Харкова та Харківської області. О рганізація навчально-педагогічного процесу на кафедрі орієнтована як на застосування апробованих ефективних форм післядипломного навчання, так і на використання інноваційних освітніх технологій, у тому числі – елементів дистанційної освіти. Цінність наукових досліджень кафедри підтверджується постійними науково-практичними зв’язками з закладами охорони здоров’я.  

Контакти кафедри

61176, м . Харків, вул.Амосова, 58; 3 поверх, к.313.

Робочий телефон: (057) 711-80-43.

Е- mail: manage.sm@med.edu.ua

Історія

У ХМАПО в січні 2001 року було відкрито першу в Україні кафедру менеджменту та економіки в сімейній медицині, організатором і завідувачем якої є професор Парфьонова І.І.

З метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України про подальше реформування охорони здоров’я та підвищення ефективності системи її управління, наказом Міністерства охорони здоров’я від 05.07.2001 року за № 265 в Харківський медичній академії післядипломної освіти на базі кафедри «Менеджмент та економіка в сімейній медицині» (випускаюча кафедра) вперше в Україні створено факультет «Менеджмент в охороні здоров’я» (з 2014 р. «Підрозділ з менеджменту в охороні здоров’я»). За час свого існування кафедра підготувала близько 360 фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Спеціаліст” і з присвоєнням кваліфікації «Менеджер охорони здоров’я», серед яких є головні лікарі,   заступники головних лікарів, завідувачі відділень, лікарі-інтерни, які працюють в медичних закладах м. Києва, м. Одеси, м. Черкас, Сумської, Луганської, Херсонської, Донецької, Тернопільської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Харківської областей.

Навчальна робота

Колективом кафедри розроблені та затверджені програми циклів тематичного удосконалення, які щороку проводяться кафедрою: «Вибрані питання економіки та менеджменту в діяльності ЗОЗ» (для керівників ЗОЗ, їх зам., зав. від., лікарів ЗОЗ); «Концептуальні напрями реформування охорони здоров’я України» (для керівників ЗОЗ, їх зам., зав. від., лікарів лікарень, амбулаторій ЗПСМ) (з елементами дистанційного навчання); «Основи медичного права» (для лікарів ЗОЗ); «Економіко-правовий механізм діяльності закладів сімейної медицини» (для сімейних лікарів, лікарів лікувального профілю) (з елементами дистанційного навчання); «Нормативно-правове забезпечення реформування системи охорони здоров'я України» (з елементами дистанційного навчання);   «Економіко-правове забезпечення медичної реформи в Україні» (з елементами дистанційного навчання); «Сучасний стан реформування охорони здоров’я України» (для керівників ЗОЗ, їх зам., зав. від., лікарів міських та районних лікарень, лікарів амбулаторій ЗПСМ) (з елементами дистанційного навчання).

Викладачі кафедри беруть участь у суміжних циклах для лікарів-інтернів (з основ медичного та фармацевтичному маркетингу та економіко-правових проблем реформування   охорони здоров’я України), для лікарів-курсантів циклів спеціалізації «Загальна практика – сімейна медицина». Особливу увагу зосереджено на отриманні практичних навичок слухачів: впровадження економічних методів управління, ціноутворення медичних послуг; складання бізнес-планів діяльності ЗОЗ, кошторису закладу; складання типових угод на надання медичної допомоги; впровадження наукової організації праці; створення психологічного клімату в колективі; залучення різних джерел фінансування ЗОЗ та інші. На останньому практичному занятті кожного циклу проводиться тестування, як підсумковий контроль знань.

Наукова робота

Основний науковий напрямок кафедри – теоретичне обґрунтування удосконалення управління діяльністю закладів первинної медичної допомоги. На кафедрі виконується наукова тема «Нормативно-правові та організаційно-економічні підходи до оптимізації діяльності закладів первинної медичної допомоги». За результатами виконання ініціативної НДР видано методичні рекомендації «Впровадження формулярної системи у практику роботи лікувально-профілактичних закладів».

На кафедрі виконуються докторська дисертація.

Співробітники кафедри приймають участь в усіх конференціях з питань сімейної медицини,   медичного права, біоетики, раціонального фармацевтичного менеджменту.

Навчально-методична література, видана кафедрою за 2014-2019 рр.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, ЯКА РЕКОМЕНДОВАНА ДО ЦИКЛІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ (ТУ) КАФЕДРИ

ЦИКЛИ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ (ТУ), ЩО ЗАПЛАНОВАНІ ТА ПРОВОДЯТЬСЯ НА КАФЕДРІ У 2020 РОЦІ


 

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!