Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Парфьонова Ірина Іванівна

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІКИ В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ 

Завідувач кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині, кандидат економічних наук, професор Ірина Іванівна Парфьонова


Штат кафедри: кандидат економічних наук, професор І.І. Парфьонова; доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки й техніки України З. М. Мнушко; доктор економічних наук, професор І. М. Червяков; кандидат економічних наук, доцент Г. В.  Оганезова; кандидат юридичних наук, доцент О. Г. Рогова; кандидат економічних наук, доцент І.-М. В. Гуріна-Рапінчук; кандидат юридичних наук, доцент В. П. Грохольський; старший викладач О. М. Драганова; старший лаборант кафедри Т. Ф. Лущенко; старший лаборант кафедри І. О. Гордієнко.


Коротка інформація про головне

Робота кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині спрямована на удосконалення та поліпшення методики викладання питань із менеджменту, економіки, права, раціонального фармацевтичного менеджменту та маркетингу в охороні здоров’я та сімейній медицині з урахуванням змін, що проходять у цих галузях у країні та світі, на організацію й вдосконалення педагогічного процесу, виконання наукових досліджень, спільну роботу з органами охорони здоров я м. Харкова та Харківської області. Організація навчально-педагогічного процесу на кафедрі орієнтована як на застосування апробованих ефективних форм післядипломного навчання, так і на використання інноваційних освітніх технологій, у тому числі — елементів дистанційної освіти. Цінність наукових досліджень кафедри підтверджується постійними науково-практичними зв’язками з закладами охорони здоров’я.


Контакти кафедри

61176, м. Харків, вул.Амосова, 58; 3 поверх, к.313.

Робочий телефон: (057) 711–80–43.

Е-mail: manage.sm@med.edu.ua

Історія

У ХМАПО в січні 2001 року було відкрито першу в Україні кафедру менеджменту та економіки в сімейній медицині, організатором і завідувачем якої є професор Парфьонова І.І.

Для виконання Постанови Кабінету Міністрів України про подальше реформування охорони здоров’я та підвищення ефективності системи її управління, наказом Міністерства охорони здоров’я від 05.07.2001 року за № 265 в Харківській медичній академії післядипломної освіти на базі кафедри «Менеджмент та економіка в сімейній медицині» (випускаюча кафедра) уперше в Україні створено факультет «Менеджмент в охороні здоров’я» (з 2014–2017 рр. «Підрозділ із менеджменту в охороні здоров’я»). За час свого існування кафедра підготувала майже 360 фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» і з присвоєнням кваліфікації «Менеджер охорони здоров’я», з яких є головні лікарі, заступники головних лікарів, завідувачі відділень, лікарі-інтерни, які працюють у медичних закладах м. Києва, м. Одеси, м. Черкас, Сумської, Луганської, Херсонської, Донецької, Тернопільської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Харківської областей.


Навчальна робота

Колективом кафедри розроблені та затверджені програми циклів тематичного удосконалення, які щороку проводяться кафедрою: «Сучасний стан реформування охорони здоров’я України» (для керівників ЗОЗ, їхніх зам., зав. від., лікарів міських та районних лікарень, амбулаторій ЗПМС з елементами дистанційного навчання). «Економіко-правове забезпечення медичної реформи в Україні» (для керівників ЗОЗ, зав. від., лікарів міських та районних лікарень, лікарів амбулаторій загальної практики — сімейної медицини з елементами з елементами дистанційного навчання). «Основи медичного права України» (для лікарів закладів охорони здоров’я, організаторів та менеджерів охорони здоров’я з елементами дистанційного навчання). «Діяльність закладів сімейної медицини в умовах медичної реформи в Україні» (для сімейних лікарів, лікарів лікувального та педіатричного профілів) з елементами дистанційного навчання). «Основні питання менеджменту в діяльності ЗОЗ» (для лікарів лікувального, педіатричного, стоматологічного та медико-профілактичного профілів; біологи, які працюють у мед. установах та наукові співробітники ПДІ медико-біологічного профілю з елементами дистанційного навчання).

Викладачі кафедри беруть участь у суміжних циклах для лікарів-інтернів (з основ медичного та фармацевтичному маркетингу та економіко-правових проблем реформування охорони здоров’я України), для лікарів-курсантів циклів спеціалізації «Загальна практика — сімейна медицина». Особливу увагу зосереджено на отриманні практичних навичок слухачів: впровадження економічних методів управління, ціноутворення медичних послуг; складання бізнес-планів діяльності ЗОЗ, кошторису закладу; складання типових угод на надання медичної допомоги; впровадження наукової організації праці; створення психологічного клімату в колективі; залучення різних джерел фінансування ЗОЗ та інші. На останньому практичному занятті кожного циклу проводиться тестування, як підсумковий контроль знань.


Наукова робота

Основний науковий напрям кафедри — теоретичне обґрунтування удосконалення управління діяльністю закладів первинної медичної допомоги. На кафедрі виконується наукова тема «Нормативно-правові та організаційно-економічні підходи до оптимізації діяльності закладів первинної медичної допомоги».

На кафедрі виконуються докторська дисертація.

 

Співробітники кафедри приймають участь в усіх конференціях із питань сімейної медицини, медичного права, біоетики, раціонального фармацевтичного менеджменту.


Навчально-методична література, видана кафедрою за 2015-2020 рр.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, ЯКА РЕКОМЕНДОВАНА ДО ЦИКЛІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ (ТУ) КАФЕДРИ

ЦИКЛИ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ (ТУ), ЩО ЗАПЛАНОВАНІ ТА ПРОВОДЯТЬСЯ НА КАФЕДРІ У 2021 РОЦІ


 

українська  
05.03.2021
Засідання Вченої ради ХМАПО
15.02.2021
До уваги абітурієнтів!
12.02.2021
ХМАПО БОРЕТЬСЯ!
21.01.2021
Харківська медична академія післядипломної освіти планує реорганізувати свою діяльність
16.01.2021
КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ХМАПО