Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Волошин Петро Власович

  КАФЕДРА  НЕВРОПАТОЛОГІЇ  ТА НЕЙРОХІРУРГІЇ  

Кафедра невропатології та нейрохірургії заснована у 1982 р. Її засновником і беззмінним керівником є видатний вчений, заслужений діяч науки і техніки України, голова Громадської організації «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України», нині почесний директор Інституту неврології, психіатрії і наркології АМН України, доктор медичних наук, професор П.В.Волошин.

Клінічною базою кафедри є неврологічна клініка Інституту неврології, психіатрії і наркології АМН України, а також Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 7» Харківської міської ради, яка розрахована на 330 ліжок і має у складі чотири неврологічних відділення, нейрохірургічне, терапевтичне і відділення реанімації та інтенсивної терапії. Клініки устатковані найсучаснішим обладнанням (комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія, кабінети електрофізіологічної діагностики, рентгенологічні, ультразвукові та сучасні лабораторні дослідження).

Штат кафедри : професори: П.В. Волошин, В.Г. Марченко, О.Є. Дубенко, К.А. Степанченко, доценти: Г.В. Гребенюк, Ю.В. Шматько, В.М. Куцин, Т.І. Чернишова асистенти: О.Б. Бондар, С.В. Федорченко, О.Ю. Гаврюшин.

За роки існування на кафедрі підготовлено чотири доктори, більш 25  кандидатів медичних наук, закінчили аспірантуру вісім аспірантів, 45 клінічних ординаторів, 5 магістрів. Вихованці кафедри працюють у навчальних та наукових закладах не тільки м. Харкова, але й інших міст України. На кафедрі також навчались у клінічній ординатурі лікарі з іноземних держав – Лівану, Палестини, Сирії, Йорданії, Грузії, Узбекистану, Пакистану, Азербайджану, Судану, Туркменії.

Навчальна робота кафедри складається з циклів тематичного вдосконалення для невропатологів та нейрохірургів, первинної спеціалізації з неврології (інтернатура), викладання розділу неврології для лікарів загальної практики – сімейної медицини.

На теперішній час на кафедрі проводяться наступні цикли тематичного удосконалення.

  1. Цикл ТУ для невропатологів та лікарів загальної практики-сімейної медицини « C учасні підходи до діагностики та лікування захворювань нервової системи». Тривалість циклу – 0,5 міс. Програмою циклу передбачено знайомство з сучасними методиками діагностики та принципами лікування хворих  на Судинні захворювання головного та спинного мозку, Головний біль, Захворювання периферичної нервової системи, Інфекційні та нейродегенеративні захворювання, Невідкладні стани. Цикл може бути проведений з елементами дистанційного навчання.
  2. Цикл ТУ для лікарів лікувального та педіатричного профілю «Соматоневрологія».  Тривалість циклу – 0,5 міс. Тематика циклу присвячена ураженню нервової системи при різноманітних соматичних захворюваннях (Хвороби серця, печінки, нирок, хвороби сполучної тканини та крові, ендокринних залоз, онкологічні та шлунково-кишкові захворювання). Цикл може бути проведений з елементами дистанційного навчання.
  3. Цикл ТУ для невропатологів «Дегенеративні, демієлінізуючі та інфекційні ураження нервової системи». Тривалість циклу – 0,5 міс.   На цьому циклі у подробицях будуть розглянуті питання Дегенеративних захворювань нервової системи з переважним ураженням екстрапірамідної системи, пірамідної системи та мозочка, захворювань з порушенням когнітивних функцій.  Програмою також передбачено знайомство з сучасними досягненнями стосовно діагностики та лікування автоімунних, інфекційних, нервово-м’язових  захворювань нервової системи.
  4. Цикл ТУ для невропатологів, терапевтів, нейрохірургів, анестезіологів «Гострі порушення мозкового та спінального кровообігу. Тромболітичне лікування ішемічного інсульту». Тривалість циклу – 0,5 міс. Програма циклу охоплює наступні теми: кровопостачання головного мозку, сучасні принципи діагностики та методи лікування хворих з ішемічним та геморагічним інсультами. Слухачі циклу отримають знання з тактики проведення тромболітичної терапії,  методів оцінки хворих з використанням оцінюючих шкал (Шкала важкості інсульту Національних Інститутів здоров’я США –National Institute of Health Stroke Severity Scale (NIHSS), індекс Бартел, шкала Ренкін). Цикл може бути проведений з елементами дистанційного навчання.
  5. Цикл ТУ для нейрохірургів «Вибранні питання нейрохірургії». Тривалість циклу – 1 міс.   Програмою циклу передбачено знайомство з сучасними методиками діагностики та принципами консервативного та оперативного лікування хворих  з нейрохірургічною патологією.

 

За час існування кафедри підготовлено понад 4500 лікарів - неврологів та 200 інтернів. За останні роки щорічно на кафедрі навчаються 360 лікарів. У процесі навчання застосовується комп’ютерний контроль знань. До навчального процесу також включаються клінічні розбори, які проводять професори, реферативні та науково-практичні конференції.

Лікувально-консультативна робота кафедри здійснюється у всіх відділеннях клінічної бази. Вона складається з курації хворих, обходів, консультацій, клінічних розборів.

Наукова робота колективу охоплює декілька актуальних напрямків, а саме вивчення інформативних діагностичних та прогностичних маркерів при порушенні мозкового кровообігу внаслідок атеросклерозу. Зараз на кафедрі виконується 2 дисертаційних роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Також кафедра приймає участь в міжнародних дослідженнях, присвячених сучасним методам лікування розсіяного склерозу.

Співробітниками кафедри опубліковано понад 500 наукових робіт, видано 12 монографій, 14 навчальних посібників, отримано 25 авторських свідоцтв. Наукові досягнення широко впроваджені в практичну діяльність закладів охорони здоров’я. Співробітники кафедри є членами редакційної ради кількох українських і міжнародних журналів: «Міжнародний неврологічний журнал», «Український вісник психоневрології», «Проблеми медичної науки та освіти». Вони постійно беруть участь у роботі всесвітніх та європейських конгресів, конференцій симпозіумів неврологів та нейрохірургів.

Співробітники кафедри нагороджені почесними державними відзнаками та нагородами: завідувач кафедри проф. П.В.Волошин удостоєний відзнаки Президента України – ордена «За заслуги» III   ступеня, ордена Дружби народів, він «Відмінник охорони здоров’я», його ім’я на Алеї Трудової Слави України. Проф. П.В.Волошин – академік Академії вищої школи, Української екологічної академії наук, голова Експертної комісії МОЗ і АМН України «Неврологія», голова спеціалізованої ради захисту докторських дисертацій з неврології, психіатрії і наркології, головний редактор журналу «Український вісник психоневрології». Проф. В.Г.Марченко – проректор з навчальної роботи ХМАПО, заслужений лікар України, почесний професор Міжнародної кадрової академії, член Координаційної науково-методичної ради з питань післядипломної освіти МОЗ України. Проф. О.Є. Дубенко занесена до видання Національної академії наук України «Золотий фонд нації. Науково-освітній потенціал України».

Отримати додаткову інформацію можливо за телефоном (057)725-06-18,  (097) 3348884, через  електронну пошту: granvit@gmail.com . Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри невропатології та нейрохірургії ХМАПО: Гребенюк Анна Віталіївна.


Список рекомендованої літератури до циклів для самостійної роботи слухачів 

Перелік навчальних посібників для самостійної роботи слухачів

 

українська  
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!
14.08.2020
Коронавірус в Україні
13.07.2020
Медичний інститут