Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Волошин Петро Власович

  КАФЕДРА  НЕВРОПАТОЛОГІЇ  ТА НЕЙРОХІРУРГІЇ  

Кафедра невропатології та нейрохірургії заснована у 1982 р. Її засновником і беззмінним керівником є видатний вчений, заслужений діяч науки і техніки України, голова Громадської організації «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України», нині почесний директор Інституту неврології, психіатрії і наркології АМН України, доктор медичних наук, професор П.В.Волошин.

Клінічною базою кафедри є неврологічна клініка Інституту неврології, психіатрії і наркології АМН України, а також Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 7» Харківської міської ради, яка розрахована на 330 ліжок і має у складі чотири неврологічних відділення, нейрохірургічне, терапевтичне і відділення реанімації та інтенсивної терапії. Клініки устатковані найсучаснішим обладнанням (комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія, кабінети електрофізіологічної діагностики, рентгенологічні, ультразвукові та сучасні лабораторні дослідження).

Штат кафедри : професори: П.В. Волошин, В.Г. Марченко, О.Є. Дубенко, К.А. Степанченко, доценти: Г.В. Гребенюк, Ю.В. Шматько, В.М. Куцин, Т.І. Чернишова асистенти: О.Б. Бондар, С.В. Федорченко, О.Ю. Гаврюшин.

За роки існування на кафедрі підготовлено чотири доктори, більш 25  кандидатів медичних наук, закінчили аспірантуру вісім аспірантів, 45 клінічних ординаторів, 5 магістрів. Вихованці кафедри працюють у навчальних та наукових закладах не тільки м. Харкова, але й інших міст України. На кафедрі також навчались у клінічній ординатурі лікарі з іноземних держав – Лівану, Палестини, Сирії, Йорданії, Грузії, Узбекистану, Пакистану, Азербайджану, Судану, Туркменії.

Навчальна робота кафедри складається з циклів тематичного вдосконалення для невропатологів та нейрохірургів, первинної спеціалізації з неврології (інтернатура), викладання розділу неврології для лікарів загальної практики – сімейної медицини.

На теперішній час на кафедрі проводяться наступні цикли тематичного удосконалення.

  1. Цикл ТУ для невропатологів та лікарів загальної практики-сімейної медицини « C учасні підходи до діагностики та лікування захворювань нервової системи». Тривалість циклу – 0,5 міс. Програмою циклу передбачено знайомство з сучасними методиками діагностики та принципами лікування хворих  на Судинні захворювання головного та спинного мозку, Головний біль, Захворювання периферичної нервової системи, Інфекційні та нейродегенеративні захворювання, Невідкладні стани. Цикл може бути проведений з елементами дистанційного навчання.
  2. Цикл ТУ для лікарів лікувального та педіатричного профілю «Соматоневрологія».  Тривалість циклу – 0,5 міс. Тематика циклу присвячена ураженню нервової системи при різноманітних соматичних захворюваннях (Хвороби серця, печінки, нирок, хвороби сполучної тканини та крові, ендокринних залоз, онкологічні та шлунково-кишкові захворювання). Цикл може бути проведений з елементами дистанційного навчання.
  3. Цикл ТУ для невропатологів «Дегенеративні, демієлінізуючі та інфекційні ураження нервової системи». Тривалість циклу – 0,5 міс.   На цьому циклі у подробицях будуть розглянуті питання Дегенеративних захворювань нервової системи з переважним ураженням екстрапірамідної системи, пірамідної системи та мозочка, захворювань з порушенням когнітивних функцій.  Програмою також передбачено знайомство з сучасними досягненнями стосовно діагностики та лікування автоімунних, інфекційних, нервово-м’язових  захворювань нервової системи.
  4. Цикл ТУ для невропатологів, терапевтів, нейрохірургів, анестезіологів «Гострі порушення мозкового та спінального кровообігу. Тромболітичне лікування ішемічного інсульту». Тривалість циклу – 0,5 міс. Програма циклу охоплює наступні теми: кровопостачання головного мозку, сучасні принципи діагностики та методи лікування хворих з ішемічним та геморагічним інсультами. Слухачі циклу отримають знання з тактики проведення тромболітичної терапії,  методів оцінки хворих з використанням оцінюючих шкал (Шкала важкості інсульту Національних Інститутів здоров’я США –National Institute of Health Stroke Severity Scale (NIHSS), індекс Бартел, шкала Ренкін). Цикл може бути проведений з елементами дистанційного навчання.
  5. Цикл ТУ для нейрохірургів «Вибранні питання нейрохірургії». Тривалість циклу – 1 міс.   Програмою циклу передбачено знайомство з сучасними методиками діагностики та принципами консервативного та оперативного лікування хворих  з нейрохірургічною патологією.

 

За час існування кафедри підготовлено понад 4500 лікарів - неврологів та 200 інтернів. За останні роки щорічно на кафедрі навчаються 360 лікарів. У процесі навчання застосовується комп’ютерний контроль знань. До навчального процесу також включаються клінічні розбори, які проводять професори, реферативні та науково-практичні конференції.

Лікувально-консультативна робота кафедри здійснюється у всіх відділеннях клінічної бази. Вона складається з курації хворих, обходів, консультацій, клінічних розборів.

Наукова робота колективу охоплює декілька актуальних напрямків, а саме вивчення інформативних діагностичних та прогностичних маркерів при порушенні мозкового кровообігу внаслідок атеросклерозу. Зараз на кафедрі виконується 2 дисертаційних роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Також кафедра приймає участь в міжнародних дослідженнях, присвячених сучасним методам лікування розсіяного склерозу.

Співробітниками кафедри опубліковано понад 500 наукових робіт, видано 12 монографій, 14 навчальних посібників, отримано 25 авторських свідоцтв. Наукові досягнення широко впроваджені в практичну діяльність закладів охорони здоров’я. Співробітники кафедри є членами редакційної ради кількох українських і міжнародних журналів: «Міжнародний неврологічний журнал», «Український вісник психоневрології», «Проблеми медичної науки та освіти». Вони постійно беруть участь у роботі всесвітніх та європейських конгресів, конференцій симпозіумів неврологів та нейрохірургів.

Співробітники кафедри нагороджені почесними державними відзнаками та нагородами: завідувач кафедри проф. П.В.Волошин удостоєний відзнаки Президента України – ордена «За заслуги» III   ступеня, ордена Дружби народів, він «Відмінник охорони здоров’я», його ім’я на Алеї Трудової Слави України. Проф. П.В.Волошин – академік Академії вищої школи, Української екологічної академії наук, голова Експертної комісії МОЗ і АМН України «Неврологія», голова спеціалізованої ради захисту докторських дисертацій з неврології, психіатрії і наркології, головний редактор журналу «Український вісник психоневрології». Проф. В.Г.Марченко – проректор з навчальної роботи ХМАПО, заслужений лікар України, почесний професор Міжнародної кадрової академії, член Координаційної науково-методичної ради з питань післядипломної освіти МОЗ України. Проф. О.Є. Дубенко занесена до видання Національної академії наук України «Золотий фонд нації. Науково-освітній потенціал України».

Отримати додаткову інформацію можливо за телефоном (057)725-06-18,  (097) 3348884, через  електронну пошту: granvit@gmail.com . Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри невропатології та нейрохірургії ХМАПО: Гребенюк Анна Віталіївна.


Список рекомендованої літератури до циклів для самостійної роботи слухачів 

Перелік навчальних посібників для самостійної роботи слухачів

 

українська  
05.03.2021
Засідання Вченої ради ХМАПО
15.02.2021
До уваги абітурієнтів!
12.02.2021
ХМАПО БОРЕТЬСЯ!
21.01.2021
Харківська медична академія післядипломної освіти планує реорганізувати свою діяльність
16.01.2021
КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ХМАПО