Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Дудніченко Олександр Сергійович

ОНКОЛОГІЯ ТА ДИТЯЧА ОНКОЛОГІЯ

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ.  Кафедра онкології та дитячої онкології була реорганізована з кафедри онкології Харківської медичної академії післядипломної освіти у вересні 1999 року. Організатором і завідуючим кафедрою став відомий фахівець з онкології та дитячої онкології, д-р мед. наук, проф. Дудніченко О.С.  Кафедра є єдиною в Україні та опорною за фахом «Дитяча онкологія».

         ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ.  Дудніченко Олександр Сергійович — доктор медичних наук за спеціальністю «Онкологія» (1996 р.).  Професор (1999 р.), онколог і дитячий онколог вищої категорії.  Дійсний член Європейського товариства медичної онкології (ЕSМO, з 2001 р.), Дійсний член Американського товариства клінічної онкології (ASCO, з 2000 р.).  Член редакційної колегії журналів «Oncology», «Клінічна онкологія».  Автор Національного фахового підручника «Дитяча онкологія» (2013 р.).  Має понад 200 наукових праць, 16 патентів.  Науковий керівник 1 докторський і 5 кандидатських дисертацій.  Стажування з онкології : 2015 р. — онкологічне відділення університетської лікарні Asklepios Clinical (Гамбург, Бармбек, Німеччина), 2005 р. — Інститут онкології Gustave Russi (Париж, Вільжуїф, Франція), 1999 р. — фармацевтична школа Лондонського університету (Великобританія).  Основна сфера клінічної діяльності : медикаментозне лікування хворих на солідні пухлини, злоякісні лімфоми і множинну мієлому; реабілітація онкологічних хворих.  Головний дослідник численних міжнародних клінічних досліджень — з 1999 р.  Загальний медичний стаж — з 1980 р., за фахом «Онкологія» — з 1991 р.,  «Дитяча онкологія» — з 1999 р., педагогічний стаж — з 1991 р.  Викладає дисципліни : онкологія, дитяча онкологія.

 ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Білецький Володимир Євгенович — асистент. Завідувач учбовою частиною кафедри. Дитячий онколог і дитячий хірург вищої категорії. Дійсний член Міжнародного товариства дитячої онкології (SIOP, з 2013 р.).  Основна сфера клінічної діяльності : комплексна діагностика, хірургічне та медикаментозне лікування злоякісних пухлин у дітей; лікування хірургічної патології у дітей.  Викладає дисципліни : дитяча онкологія.  Загальний стаж роботи — з 1986 р, стаж роботи за спеціальністю дитячий онколог — з 1990 р.

Пілюгін Дмитро Олександрович асистент. Лікар-онколог (2012 р. — сертифікат «Клінічна онкологія»). Кандидат медичних наук за спеціальністю «Онкологія» (2021р.). Дійсний член Європейського товариства медичної онкології (ESMO, 2016 р.).  Основна сфера клінічної діяльності — медикаментозне лікування хворих на солідні злоякісні пухлини, організація паліативної допомоги онкологічним хворим.  Співдослідник чисельних міжнародних клінічних досліджень з онкології. Автор 12 наукових праць.  Загальний стаж роботи — з 2014 року, педагогічний — з 2015 року (онкологія).  Викладає розділи онкології, присвячені діагностиці та лікуванню солідних пухлин на циклах тематичного удосконалення, спеціалізації та інтернатурі.

Лихман Віктор Миколайович д октор медичних наук за спеціальністю «Хірургія» (2011 р.), професор (2015 р.).  Завідувач хірургічним відділенням Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України. Хірург та хірург-онколог вищої категорії.  Лауреат премії Харківської державної обласної адміністрації ім. І.І. Мечникова (2008 р.), Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2010 р.).  У 2011 р. закінчив Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент», у 2016 р. у тому ж закладі — «Педагогіка вищої школи».  Дійсний член (Академік) Української академії наук (УАН, 2018 р.). Член Харківського науково-медичного товариства, секція «Хірургія», Член Асоціації хірургів України.  Входить до складу редакційних колегій профільних видань з медицини «Український журнал медицини, біології та спорту» та «Харківська хірургічна школа».  Автор та співавтор 283 наукових праць, 71 патенту України на винахід, серед них - багатотомні монографії та керівництва: «Политравма» (руководство для врачей в 4-х томах, 2009 р.), «Онкохирургия» (руководство для врачей в 4-х томах, 2011 р.), «Артефіціальний шлунок: пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника», 2014 р.  Стажування з онкохірургії : 2013 р. — «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница № 1 имени професора С.В. Очаповского», м. Краснодар; 2017 р. — Гданьский медуниверситет, Польша.  Основна сфера науково-клінічної діяльності : хірургічне лікування пацієнтів з пухлинами грудної та черевної порожнин, позаочеревинного простору та їх ускладнень.  Загальний медичний стаж — з 2000 р., за фахом онкологія та онкохірургія — з 2006 р. Науково-педагогічна діяльність — з 2002 р.  Викладає : онкологічна хірургія.

Авдосьєв Юрій Володимирович д октор медичних наук за спеціальністю «Хірургія» (2009 р.), професор (2016 р.).  Завідувач рентгенхірургічним відділенням Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України.  Віце-президент Міжнародної Асоціації ендоваскулярних хірургів та інтервенційних радіологів України (з 2011 р.).  Член редакційної колегії журналу «Вестник ХНУ ім. В.Н. Каразіна», серия «Медицина» (з 2019 р.) та електронного журналу «Актуальні проблеми сучасної медицини» (з 2019 р.).  Автор 5 фахових підручників,  7 монографій,  2 керівництв для лікарів,  4 методичних рекомендацій для студентів-медиків та лікарів,  260 наукових праць (з них 15 у журналах SCOPUS) та 46 патентів України.  Науковий керівник 3 кандидатських дисертацій.  Стажування зі спеціальності інтервенційна онкологія : 1992 р. — рентгенхірургічне відділення І-й Університетської лікарні (Відень, Австрія), 2006 р. — відділення інтервенційної радіології на базі Дитячого кардіохірургічного центру та Республіканському центрі серцево-судинної хірургії (Братислава, Словаччина), 2008 р. — відділення інтервенційної кардіології при Університетській лікарні (м. Познань, Польща), 2017 р. — відділення інтервенційної радіології Hospital Monza, Centre of excellence Ares (Бухарест, Румунія), 2018 р. — відділення інтервенційної радіології Республіканського науково-практичного центру онкології та медичної радіології імені Н.Н. Олександрова (Мінськ, Беларусь), 2019 р. — відділення інтервенційної радіології Real Hospital Portugiues (Ресифи, Бразилія).  Основна сфера клінічної діяльності: рентгенохірургічне лікування хворих з травматичними ураженнями, запальними та злоякісними захворюваннями.  Приймає участь в міжнародних клінічних дослідженнях — з 2020 р.  Загальний медичний стаж — з 1986 р., педагогічний стаж за фахом онкологія та дитяча онкологія — з 2014 р.  Викладає дисципліни : інтервенційна радіологія, інтервенційна онкологія.

Сухіна Олена Миколаївна доктор медичних наук за спеціальністю «Променева діагностика та променева терапія » (2002 р.). Професор (2008 р.). Лікар-онколог та лікар-радіолог вищої категорії. Член Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО , з 1999 р.). Головний науковий співробітник відділу радіології ДУ «Інститут медичної  радіології  та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».  Науковий керівник 4 кандидатських дисертацій.  Автор монографії «Сучасні підходи до питань діагностики та лікування сарком матки» (2021 р.). с півавтор підручника «Дитяча онкологія» (2013 р.), с півавтор підручника-довідника «Хронофармакология для врача, провизора и студента» (2016 р.), с півавтор учбового посібника «Ультразвуковая диагностика злокачественных опухолей матки» (2012 р.), с півавтор Протоколів надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення (2011 р.)  Автор 330 публікацій, 32 патентів, зокрема 11 на винаходи, методичних рекомендацій.  Член Вченої ради ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор'єва НАМН України» та Проблемної комісії «Клінічна радіологія і радіобіологія».  Член Спеціалізованої захисної ради Д 64.609.01 ради з хірургії, онкології та радіології м. Харкова (ХМАПО) з 2005 року.  Член редакційної колегії «Українського радіологічного та онкологічного журналу» (УРОЖ) з 2020 р.  Основна сфера клінічної діяльності — медикаментозне, променеве та комплексне лікування хворих на злоякісні новоутворення.  Головний дослідник та співдослідник чисельних академічних та міжнародних клінічних досліджень. Нагороджена «Почесною грамотою Президії Академії медичних наук України» (2006 р.) та «Почесною грамотою Президії Академії медичних наук України» (2007 р.).  Лауреат премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (2021 р.).  Загальний стаж — з 1977 р., за фахом «Радіологія» — з 1977 р., за фахом «Онкологія» — з 2016 р. Викладацький стаж — з 2004 р.  Викладає дисципліни : онкологія та променева терапія.

  ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА.  Основними клінічними базами кафедри є ДУ «ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ» (відділ пухлин внутрішніх органів та м’яких тканин) та Обласна дитяча лікарня № 1 (онкологічне відділення).

НАВЧАЛЬНА   РОБОТА  проводиться на основних клінічних базах та на виїзних циклах на базах лікувальних закладів Харкова та області, а також інших областей України (тематичне удосконалення).

ПІДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТІВ НА ЦИКЛАХ:

Первинна спеціалізація « Клінічна онкологія» (лікарі-інтерни, 9 міс.).

Вторинна спеціалізація «Онкологія» (4 міс.),  «Дитяча онкологія» (5 міс.),    «Стажування (1 міс.)

Тематичне удосконалення:   к афедра проводить тематичні цикли удосконалення (0,5 міс) для лікарів лікувального та педіатричного профілю:

·   «Рання діагностика та лікування злоякісних пухлин» (для лікарів лікувального профілю, лікарів загальної практики-сімейної медицини)

·    «Діагностика та лікування злоякісних пухлин візуальних локалізацій» (для лікарів лікувального профілю, онкологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини).

·     «Злоякісні пухлини голови та шиї» (для онкологів, отоларінгологів, стоматологів, офтальмологів»).

·     «Санаторно-курортна реабілітація онкохворих» (для лікарів лікувального та педіатричного профілю).

·   «Злоякісні пухлини у дітей» (для лікарів онкологів, дитячих онкологів, педіатрів і дитячих хірургів, лікарів загальної практики - сімейної медицини).

Кафедра проводить суміжні цикли для лікарів-інтернів і лікарів загальної практики-сімейної медицини за фахом «Онкологія».

На кафедрі організовано проведення мастер-класів 1. Принципи та практика хіміотерапії (для онкологів, онкологів-хіміотерапевтів).  2. Рентгеноендоваскулярні хірургічні втручання при метастатичних пухлинах.  3. Методика 24-годинної інфузії під час проведення блокової хіміотерапії з використанням інфузійного мішку " i nfusionsmis c hbeutel " (для лікарів педіатрічного профілю).  4. Застосування та обслуговування венозної порт-системи " port - a - cat " при проведенні довготривалих інфузій (для лікарів педіатрічного профілю).  5. Зондове парентеральне харчування при проведенні хіміотерапії у дітей (для лікарів педіатрічного профілю).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА опорної кафедри МОЗ України за фахом «Дитяча онкологія»: розробка навчальних-методичних програм; видання/перевидання підручника; розробка тестів для проведення іспитів по загальним темам практичних і семінарських занять; розробка електронних навчальних посібників та лекцій для дистанційного навчання.

Навчально-методична робота за фахом «Онкологія» : розробка навчальних посібників, методичних рекомендацій для спеціалізованих циклів; створення бази тестів для проведення іспитів по загальним темам практичних і семінарських занять; впровадження електронних навчальних посібників та лекцій для дистанційного навчання.

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: 1. Розробка нанотехнологій в хіміотерапії злоякісних пухлин: - ліпосомальні форми протипухлинних препаратів — цитостатиків, - ліпосомальні форми препаратів супроводу хіміотерапії. 2. Санаторно-курортна реабілітація онкологічних хворих. 3. Внутрішньоартеріальна хіміоемболізація при метастатичних пухлинах. 4. Розробка питань діагностики, лікування, профілактики в дитячої онкології.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Навчання клінічних ординаторів за спеціальністю «Клінічна онкологія». Участь в мультицентричних дослідженнях протипухлинних препаратів в онкології, гематології і дитячій онкології.

Навчально-виробничий план кафедри на 2021 р.

План платних циклів на 2020 р.

АДРЕСА:                                                             АДРЕСА:

1. Онкологія:                                                    2. Дитяча онкологія:

610103, Харків, в’їзд Балакірєва, 1.                  610000, вул. Клочківська, 337 А.

 «ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ»

Кафедра онкології та дитячої онкології «Обласна дитяча клінічна лікарня №1».

Тел.: +38 (050) 323-37-04,  +38( 050) 979-98-84          Поліклініка, 2-й поверх.

Email : kafedra oncology @ ukr . net                          Кафедра онкології та дитячої онкології.  Тел.: +38 (050) 325-55-11
українська  
05.03.2021
Засідання Вченої ради ХМАПО
15.02.2021
До уваги абітурієнтів!
12.02.2021
ХМАПО БОРЕТЬСЯ!
21.01.2021
Харківська медична академія післядипломної освіти планує реорганізувати свою діяльність
16.01.2021
КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ХМАПО