Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Цодікова Ольга Анатоліївна

Кафедра поліклінічної педіатрії

Адреса: м. Харків, пр. Героїв Сталінграда 12

тел. (057) 725 52 66

e - mail polipedaitr @med .edu .ua

Єдина в Україні кафедра поліклінічної педіатрії Харківської медичної академії післядипломної освіти   була заснована 1 березня 1986 року.   З дня заснування кафедру очолював доктор медичних наук Сіренко Олег Іванович, з 2006 року по наступний час завідувачем кафедри є доктор медичних наук, професор Цодікова Ольга Анатоліївна.

Учбовий процес спрямований на поглиблене викладання питань педіатрії лікарям загальної практики-сімейної медицини та педіатрам з позицій ранньої діагностики, лікування, профілактики та реабілітації дітей, що обумовлено пріоритетністю надання ПМСД дітям на сучасному етапі.

Одною з перших в ХМАПО кафедра запропонувала практичній охороні здоров’я короткотривалі (двохтижневі) цикли тематичного удосконалення з актуальних питань педіатрії, які на цей час мають великий попит і перспективу для впровадження в систему безперервного професійного розвитку лікарів.

Всі викладачі кафедри – кандидати медичних наук, педіатри вищої категорії, спеціалісти з різних галузей педіатрії: гастроентерології, кардіоревматології, ендокринології, імунології,   рефлексотерапії.

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ

Завідувачка кафедри

 

ЦОДІКОВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА – доктор медичних наук, професор, в/о декана факультету загальної практики-сімейної медицини


Тема докторської дисертації: «Оптимізація системи діагностики, прогнозування та корекції порушень адаптаційних можливостей у дітей з урахуванням стану резистентності організму»Відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі

БРИНЦОВА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА – к. мед. н.,  доцент

 

Тема кандидатської дисертації «Особливості ревматоїдного артриту у дітей різних вікових груп»


 РОЖНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – к. мед. н., доцент

 

Тема кандидатської дисертації  «Вміст соматотропного гормону на етапах еволюції цукрового діабету»

ГРІДНЄВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА – к. мед. н., доцент, зам. декана факультету загальної практики-сімейної медицини

 

Тема кандидатської дисертації «Особливості клінічного перебігу та лабораторні показники у разі виразкової хвороби у дітей з урахуванням спадкового фактору і локалізації процесу»
КРІЩЕНКО ОЛЬГА ПЕТРІВНА – к. мед. н., асистент; відповідальна за лікувальну роботу

 

Тема кандидатської дисертації «Порушення мікроциркуляції і реологічних властивостей крові, методи їх корекції у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет». ГАРБАР КАТЕРИНА БОРИСІВНА – к. мед. н., асистент

 

Тема кандидатської дисертації  « Медичні та соціальні аспекти формування і збереження здоров’я міських школярів підліткового віку»НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальний процес спрямований на поглиблене викладання питань педіатрії лікарям-педіатрам та лікарям загальної практики-сімейної медицини з позицій до шпитальної діагностики, лікування, профілактики та реабілітації хворих дітей, що обумовлено пріоритетністю первинної ланки системи охорони здоров’я на сучасному етапі.

На кафедрі проводяться як стаціонарні, так і виїзні (за попереднім  замовленням) цикли підвищення кваліфікації лікарів: тематичне удосконалення, майстер-класи, стажування та спеціалізація з спеціальності  «Педіатрія». У навчанні широко використовуються дистанційні методики викладання.

З метою оптимізації педагогічного процесу на кафедрі  створений навчально-методичний центр «Практика», де педіатри і сімейні лікарі відпрацьовують практичні навички, одержують науково-методичну допомогу, консультують хворих.

Інноваційні технології навчання

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Основні напрямки наукових досліджень кафедри пов’язані з проблемою дітей, що часто хворіють на вірусні інфекції, яка вивчається з урахуванням різних аспектів: визначення стану імунного захисту, нейрогормональних порушень, алергічних проявів, імунізації, відновлювального лікування та реабілітації на принципах доказової медицини.

Планова науково-дослідна робота кафедри «Медико-біологічні та клінічні аспекти формування здоров'я дітей в умовах коморбідності: обґрунтування нових підходів до ранньої діагностики, профілактики та організації оздоровлення».

Наукова робота кафедри здійснюється в рамках Національної програми «Сім'я та діти України» на засадах співробітництва із ДУ «Інституту ПАГ АМН України, Грейт Лейкс Центру світового здоров'я, проблем довкілля та медицини праці, Інституту соціального здоров'я Іллінойського університету (Чікаго, США) згідно плану НДР ДУ «Інститут ПАГ АМН України» «Дослідити показники соматичного та становлення репродуктивного здоров'я дітей різного віку за результатами епідеміологічного довготривалого спостереження»

ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

1. Захищено 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій.

2. Під керівництвом завідувачки кафедри професора Цодікової О.А. виконуються 1 докторська та 1 кандидатська дисертації.

3. Співробітники кафедри є співавторами Національного підручника «Педіатрія» (за ред. проф. В.В. Бережного) та трьох монографій.

4. Методичні рекомендації з грифом МОЗ та МОН – 8

5.   Патенти – 22

6.   Нововведення з Реєстру галузевих нововведень – 11

7.   Навчальних посібників – 7

8.   Навчальних посібників для самостійної роботи – 25, в тому числі 4 – в електронному вигляді.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Цикли тематичного удосконалення (ТУ), що проводяться на кафедрі у 2021 році

Перелік навчально-методичних посібників для самостійної роботи, розроблених кафедрою

Список рекомендованої літератури  до циклу   ТУ  «Симптоми та синдроми в поліклінічній педіатрії»
українська  
05.03.2021
Засідання Вченої ради ХМАПО
15.02.2021
До уваги абітурієнтів!
12.02.2021
ХМАПО БОРЕТЬСЯ!
21.01.2021
Харківська медична академія післядипломної освіти планує реорганізувати свою діяльність
16.01.2021
КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ХМАПО