Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н, професор Сердюк Олександр Іванович
Кафедра соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я

Тел.: +38 (057) 725-51-91

E-mail:  socialmed @med.edu.ua

Історія кафедри розпочалась у 1926 році, коли в м. Харкові в Українському клінічному інституті підвищення кваліфікації лікарів (заснованому за наказом Народного комісаріату охорони здоров'я у 1923 році) була створена кафедра соціальної гігієни - на той час одна із перших в Україні кафедр такого профілю. Організація та функціонування кафедри соціальної гігієни були обумовлені терміновою необхідністю щодо поліпшення підготовки лікарів, перш за все, у сільській місцевості, організаторів служби охорони здоров'я, особливо інспекторів районної ланки управління та керівників медико-санітарних частин промислових підприємств, які створювались вперше в історії. У 1927 році кафедра одержала свою власну клінічну базу – міський об’єднаний диспансер № 3. З 1930 року кафедра змінила назву на кафедру соціальної гігієни та організації охорони здоров'я. Засновником оновленої кафедри був професор Яків Ісаакович Лифшиць, який очолював її до 1934 року.

У 1934-1941 роках завідував кафедрою відомий спеціаліст з санітарної статистики професор Аркадій Михайлович Мерков, який у 1939 році організував спеціальний декадник для підвищення кваліфікації викладачів кафедр соціальної гігієни - прообраз сучасних факультетів підвищення кваліфікації викладачів. В перші роки своєї діяльності новоутворена кафедра соціальної гігієни та організації охорони здоров'я спрямовувала свої зусилля на забезпечення розвитку організаційних засад охорони здоров’я колективів великих промислових підприємств які швидкими темпами створювались в Харкові в часи індустріалізації 1930-х років. Колектив кафедри брав активну участь в розробці та впровадженні нових для того часу принципів організації охорони здоров'я, а саме - забезпеченні пріоритету медичної допомоги робітникам державних промислових підприємств та працівникам колективних господарств сільського господарства, засадам планування, профілактики, організації та проведення масових профілактичних медичних обстежень населення, розвитку мережі медичних установ, створенні спеціалізованих клінічних закладів та лікарень, медико-санітарних частин промислових підприємств та відомств, розвитку мережі державних санітарно епідеміологічних станцій.

У 1941 році робота Українського центрального інституту удосконалення лікарів була перервана війною. Після повернення закладу з евакуації до Харкова та поновлення його роботи у 1944 році кафедру очолив ректор закладу Іван Іванович Овсієнко (У 1938-1944 роки - народний комісар охорони здоров'я Української РСР. Під час німецько-радянської війни був уповноваженим санітарного управління Південного і Південно-Західного фронтів, займався медико-санітарним забезпеченням радянських партизан. У 1944-1971 роки - директор Українського центрального інституту вдосконалення лікарів у місті Харкові). В цей час були розроблені та впроваджені програми навчання, за якими проходили підготовку з питань управління та організації керівники органів управління та медичних установ всіх організаційних рівнів, головні спеціалісти та медичні статистики. Були розроблені та впроваджені в практику науково обґрунтовані рекомендацій з організації роботи сільських районних лікарень, міських і спеціалізованих медичних закладів, розроблено напрями розвитку вищих медичних навчальних та науково - дослідних установ та навчальних закладів підготовки медичного персоналу (медичних училищ та технікумів).

Протягом 1971-2000 років завідував кафедрою професор Андрій Федосійович Короп. Під його керівництвом були проведені дослідження інструментів визначення ефективності медичної допомоги, розроблені чисельні програми розвитку регіональних систем охорони здоров’я, розпочаті дослідження організаційних змін, які викликають в системі охорони здоров’я ринкові умови. Останнє знайшло своє відображення у новій назві кафедри: у 1997 році було перейменовано в кафедру соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров'я. За цей період на кафедрі було розроблено 26 навчальних програм за якими пройшли підготовку 13 тис. спеціалістів - організаторів охорони здоров’я та 57 тис. лікарів інших фахів.З 2000 року кафедру очолює досвідчений науковець, організатор з великим професійним досвідом - професор Олександр Іванович Сердюк, який має багаторічний стаж роботи на керівних посадах в закладах та органах управління охорони здоров’я, у тому числі працював на посаді першого заступника начальника управління Харківської обласної державної адміністрації, виконував обов’язки головного позаштатного спеціаліста МОЗ за фахом загальна практика-сімейна медицина, а в теперішній час є директором ДП "Клінічний санаторій "Курорт Березівські мінеральні води".Склад кафедри:  


Короп Олег Андрійович   - доктор медичних наук, професор 


Просоленко Наталія Василівна - кандидат медичних наук, доцент 

Рогожин Борис Анатолійович - кандидат медичних наук, доцент

Крупеня Володимир Ілліч - кандидат медичних наук, доцент

Доленко Ольга В’ячеславівна - кандидат медичних наук, доцент

Піонтковська Оксана Володимирівна - доктор медичних наук, професор
                         Патока Людмила Миколаївна - старший викладач


                        Кутя Тетяна Володимирівна - старший лаборант


Всі викладачі кафедри здобули значний особистий досвід управлінської роботи, працюючі на керівних посадах в органах та закладах охорони здоров’я. Завідувач кафедри проф. О.І. Сердюк, та проф. О.В. Піонтковська і в теперішній час є керівниками потужних спеціалізованих медичних установ.

Навчальна робота .

Кафедра забезпечує проведення циклів стажування, спеціалізації та тематичного удосконалення для лікарів за фахом «Організація і управління охороною здоров’я», щорічно проходять підготовку понад 400 спеціалістів. На кафедрі систематично оновлюються навчальні програми та учбові матеріали, що забезпечує післядипломну підготовку на нових циклах тематичного удосконалення з поточних питань економіки, бізнесу, управління та маркетингу в охороні здоров'я, реформування органів управління, сімейної медицини, і т.i.  З цих питань кафедра має значний досвід плідного міжнародного співробітництва - співробітники кафедри мали участь у освітніх проектах Європейського Союзу і Сполучених Штатів з розвитку та реформування охорони здоров'я в Україні; працівники кафедри вивчили досвід практичної охорони здоров'я США, Великобританії, Німеччини, Франції, Угорщини, Польщі, Росії, Швейцарії, Голландії, Китаю, Фінляндії та деяких інших країн, брали участь у роботі міжнародних форумів, конгресів та конференцій.

Колектив кафедри, крім Харківської області, приймає участь у підготовці спеціалістів - організаторів охорони здоров'я в Полтавській та Сумській областях. Також за останні роки неодноразово проводились цикли післядипломної підготовки для лікарів в Рівному, Черкасах, Одесі, Кропивницькому, Кременчукі, Луцьку, Чернігові, Житомирі, Івано-Франківську та Чернівцях.

У відповідь на нові запити лікарів та медичних закладів і комунальних медичних підприємств кафедра підготувала та пропонує для післядипломної освіти лікарів організаторів цикли спеціалізації та стажування за фахом «Організація та управління охороною здоров’я».

За програмою безперервного професійного розвитку кафедра пропонує двотижневі цикли тематичного удосконалення з елементами дистанційної освіти, які присвячені актуальним питанням, пов’язаним із організацією роботи комунальних неприбуткових підприємств, а саме - організації діяльності медичних підприємств різних організаційних рівнів медичної допомоги  (первинного і вторинного – спеціалізованого). Безпосередня програма кожного циклу може передбачати акцент та розгляд додатково тих питань, які актуальні для конкретної групи слухачів. 

Зокрема на циклах спеціалізації та тематичного удосконалення проводиться навчання за наступними темами: «Маркетинг в практиці комунального медичного підприємства», «Організація  паліативної  та хопсписної допомоги», «Законодавчі основи управління якістю медичної допомоги у вітчизняній галузі охорони здоров’я», «Організація і надання екстреної медичної допомоги населенню». «Організація моніторингу процесів внутрішнього аудиту самооцінки системи управління якістю медичної допомоги», «Принципи використання сучасних інформаційних технологій в закладах охорони здоров’я», «Теоретичні основи вчення про здоров'я», «Загальна характеристика, технологія і організація процесу управління», «Управлінський облік як інформаційна технологія для забезпечення економічної керованості медичної допомоги», «Законодавство України про охорону здоров'я; сучасний стан», «Шляхи запобігання та протидії корупції посадовими особами системи охорони здоров'я», «Планування потреб у забезпеченні життєдіяльності медичного закладу», «Визначення проблем придатних для аналізу державної політики з охорони здоров’я», «Актуальні проблеми соціальної медицини як галузі практичної діяльності», «Контроль як функція управління», «Маркетинг в охороні здоров’я», «Фінансово-економічна служба».

Наукова робота . Колектив кафедри проводить дослідження з проблем удосконалення методів управління, планування, регулювання та економічної ефективності діяльності медичних закладів та територіальних систем охорони здоров’я в умовах структурних змін, які спрямовані на впровадження та ефективне функціонування засад загальної практики-сімейної медицини і ринкових відносин в діяльність медичної галузі. Зроблено значний внесок у розвиток науково - методичних засад концепції розвитку сімейної медицини в Україні, впровадження сімейної медицини у практику охорони здоров’я регіону. Співробітники кафедри приймали активну участь у розробці нормативних документів з питань регулювання діяльності закладів первинної медико-санітарної допомоги, результати наукових досліджень були представлені в матеріалах всіх з’їздів сімейних лікарів України та чисельних науково-практичних конференцій. Наукові розробки кафедри безпосередньо впроваджені в практичну діяльність первинної медико-санітарної допомоги системи охорони здоров’я Харківської області, де працює 727 лікарів загальної практики-сімейної медицини та ряду інших областей України, де кафедра бере участь у підготовці спеціалістів-організаторів охорони здоров’я. За цими науковими напрямами в останні п’ять років на кафедрі виконана 1 докторська та 2 кандидатські дисертаційні роботи.

Видавнича діяльність . За останні 10 років за участю співробітників кафедри підготовані та видані 2 підручники, 15 навчальних посібників, 5 монографій та понад 200 наукових статей та тез.

Бази кафедри, спільна робота з органами та закладами охорони здоров’я . Свою навчальну роботу кафедра проводить на базі чисельних медичних закладів м. Харкова і Харківської області. Клінічними базами кафедри є: Харківська міська студентська лікарня, клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води», Харківський обласний шкірно-венерологічний диспансер.  Ці заклади охорони здоров’я мають автоматизовані аудиторії і можуть надати необхідні приміщення для навчання малих (до 10 осіб) так і великих (30-40 осіб) навчальних груп курсантів. Крім того, клінічні бази надають відповідні матеріали з проблем організації діяльності медичних закладів всіх організаційних рівнів - первинного (амбулаторії сімейних лікарів), вторинного (поліклінічні та стаціонарні відділення загального профілю) та високо спеціалізовані заклади та відділення третинного рівня. На базі кафедри неодноразово проводились всеукраїнські науково-практичні конференції, присвячені актуальним проблемам розвитку охорони здоров’я і підготовки управлінських кадрів для галузі.

Характерною рисою кафедри є її тісні відносини з органами управління охороною здоров'я. Співробітники кафедри регулярно приймали і приймають участь у роботі координаційних рад, колегій, комісій та робочих груп МОЗ України, обласних, міських і районних управлінь охорони здоров’я. В тому числі колектив кафедри приймав активну участь у розробці нових типових галузевих штатних нормативів, пропозицій до внесення змін в Бюджетний Кодекс України, проектів нормативних документів з питань страхової, сімейної та сільської медицини. Кафедра надає консультативну допомогу та співпрацює у напрямі впровадження економічних механізмів управління та реалізації структурних перетворень з керівниками медичних закладів та органів управління. Цьому сприяє і особистий досвід більшості викладачів кафедри, які значний час працювали або працюють і зараз на керівних посадах.

Співробітники кафедри приймають активну участь в роботі громадських медичних об’єднань - Харківського медичного товариства, Української Академії Історії Медицини (22-23 жовтня 2019 року прийняли участь у проведенні Другого з’їзду Істориків медицини України, заходу з міжнародною участю) та Українською медичною спілкою, у співпраці з якою у формі фільмів підготовлені навчальні матеріали з питань:

 - Як відбувалося становлення систем охорони здоров’я у світі.

 - Як формувалися соціальні системи охорони здоров’я.

 - Про що реформи Бісмарка.

 - Що таке лікарняний збір.

Як формувалася система охорони здоров’я на території сучасної України.

Першу частину інтерв’ю з Рогожиним Борисом Анатолійовичем можна переглянути за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=aERp_KxfQyU&feature=youtube&fbclid=Iw AR2W63fwT8SbUPQNy25WXSDitcSMTseHgUW_h1fluhchKYASp067xgTjNg

Ви можете зв’язатись з нами:

Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я, вул. Амосова 58, Харків, 61176.

Кафедра соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я ХМАПО, вул. Дарвіна, 8/10, м. Харків, 61002.

Тел.: +38 (057) 725-51-91

E-mail:  socialmed @med.edu.ua

План підвищення кваліфікації кафедри Соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я на 2020 рік 

українська  
05.03.2021
Засідання Вченої ради ХМАПО
15.02.2021
До уваги абітурієнтів!
12.02.2021
ХМАПО БОРЕТЬСЯ!
21.01.2021
Харківська медична академія післядипломної освіти планує реорганізувати свою діяльність
16.01.2021
КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ХМАПО