Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Кочуєва Марина Миколаївна
Кафедра фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини

Кафедра була створена у 1930 році. Її Засновник - проф. М.М. Шейнін.

Базами кафедри є Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер №7 та пульмонологічні відділення Міської клінічної лікарні №13 м. Харкова.

У штаті кафедри - 3 професори, три доценти, 2 асистенти,  Тут навчаються аспіранти, клінічні ординатори, в тому числі - іноземні.

З 1998 року кафедра є опорною з післядипломної підготовки за фахом «Фтизіатрія».

На кафедрі проводяться всі види циклів для фтизіатрів та пульмонологів: спеціалізації, тематичного вдосконалення, передатестаційні, з перервами, виїзні. З 1992 року поряд з названими циклами здійснюється навчання інтернів.

Кафедра є головною у розробці навчальних планів та програм за фахом «Фтизіатрія»: спеціалізації (інтернатури), вторинної спеціалізації, передатестаційних циклів. Разом з кафедрою фтизіатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика були розроблені тести для комп'ютерної атестаційної програми.

Наукові роботи кафедри присвячені багатьом актуальним проблемам. У 30-і роки під керівництвом проф. Б.Л. Яхніса вперше в СРСР було впроваджено вакцинацію БЦЖ проти туберкульозу. Розроблено багато методик патогенетичної терапії. Проф. Б.З. Буніна запропонувала методику туберкулінотерапії, під керівництвом проф. А.Г. Хоменка розроблено методику БЦЖ-терапії, проф. А.В. Стаднікової - методика детоксикаційної терапії, проф. В.С. Крутько - методика лікування хворих на туберкульоз і алкоголізм, доц. П.І. Потейко – епідеміологія та режими лікування саркоїдозу. Кафедра брала участь у колективному дослідженні «Режими хіміотерапії туберкульозу» за програмою ВООЗ, а також виконувала програми Всесоюзного експерименту щодо зниження розповсюдженості туберкульозу, вирішувала питання бактеріології туберкульозу, чутливості МБТ до антимікобактеріальних препаратів, централізації бактеріологічної служби.

Останнім часом головним науковим напрямком є молекулярно-генетична епідеміологія туберкульозу та немедикаментозні методи в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз.

На кафедрі підготовлено 9 докторів і 28 кандидатів медичних наук, видано 18 монографій та збірників, 9 методичних рекомендацій, 15 інформаційних листів, 9 навчальних посібників, здійснено 4 винаходи, впроваджено 73 раціоналізаторські пропозиції. Співробітники кафедри виступали з доповідями на всеукраїнських, всесоюзних і міжнародних з'їздах, конференціях, симпозіумах. Колектив кафедри бере активну участь у діяльності Асоціації фтизіатрів при Харківському медичному товаристві (голова – доц. П.І. Потейко).

Офіційний сайт кафедри -  kfp.org.ua

Навчально-виробнийчий план кафедри фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини на 2020 рік (з урахуванням змін з квітня  2020 р.)

Методичні розробки кафедри

Список рекомендованої літератури до циклів 


українська  
05.03.2021
Засідання Вченої ради ХМАПО
15.02.2021
До уваги абітурієнтів!
12.02.2021
ХМАПО БОРЕТЬСЯ!
21.01.2021
Харківська медична академія післядипломної освіти планує реорганізувати свою діяльність
16.01.2021
КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ХМАПО