Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Тамм Тамара Іванівна

Кафедра хірургії та проктології

Кафедра заснована у 1923 році на базі 1-ї залізничної лікарні м. Харкова, хірургічне відділення якої (60 ліжок) стало першою хірургічною клінікою Українського інституту удосконалення лікарів. Організатором та першим завідувачем кафедри (хірургія №1) був професор Ф.Ю.Розе. У наступні роки кафедру очолювали видатні вчені-хірурги професора   М.М. Шевандін (1925-1941), Я.Л.Леві (1945-1952), О.І.Мещанінов (1953-1957), В.О.Картавін (1957-1971), В.П.Вербицький (1972-1977); з 1978 по 2007 рік кафедрою керував д.м.н. проф. Б.М. Даценко. З 2007 року кафедрою керує д.м.н. професор Тамм Т .

Наукові дослідження початкових років роботи кафедри були присвячені питанням загальної та невідкладної хірургії – лікуванню виразкової хвороби, хвороб щитовидної залози, гострого панкреатиту, кишкової непрохідності, тканинної терапії та гнійної хірургії.  

В цей час штат кафедри складається д.м.н. проф. Б.М. Даценко заслужений діяч науки і техніки України, академій Інженерної академії України, Дійсний член міжнародної асоціації гепатологів, Дійсний член міжнародної асоціації колопроктологів, Віце-президент асоціації колопроктологів України, Президент всеукраїнської асоціації лікування ран; д.м.н., проф. Т.І. Тамм віце-президент всеукраїнськой організації лікування ран, член міжнародної асоціації колопроктологів, член міжнародної асоціації гепатологів; д.м.н. проф. С.Г. Бєлов; к.м.н. доц. О.Я. Бардюк; к.м.н. доц. К.О. Крамаренко - хірург-ендоскопіст; к.м.н., доц. Е.І. Гірка, доцент О.Б. Даценко, доцент О.П. Захарчук,  доц. І.М. Мамонтов к.м.н., асист. В.В. Непомнящий; асист. І.С. Пуляєва, асист. О.М. Решетняк, А.Т. Устінов, Р.А. Хмизов, О.А. Шакалова, Д.П. Полянський. Більшість співробітників пройшли на кафедрі шлях від аспірантів та клінічних ординаторів   до викладачів.

Клінічною базою кафедри є профільні відділення МКЛ №2 – хірургічне планове (50 ліжок), хірургічне гнійне (50 ліжок), проктологічне відділення (60 ліжок), відділення анестезіології (15 ліжок) та відділення діабетичної стопи (40 ліжок). Крім лікувально-діагностичної роботи в зазначених відділеннях співробітники кафедри займаються консультативною роботою в інших відділеннях лікарні – гастроентерологічному, ендокринологічному, відділенні гострих отруєнь тощо.

Основним видом виробничої діяльності співробітників кафедри є підготовка та перепідготовка на циклах спеціалістів в галузі хірургії, проктології, ендоскопії та ультразвукової діагностики для системі оборони здоров’я.   за останні роки обсяг викладацької роботи неухильно зростає.   В 2011 році навчання пройшли 236 лікарів-курсантів та 30 – лікарів-інтернів , а в 2012 році -   317 лікарів-курсантів та 17 – лікарів-інтернів . Навчання здійснюється на циклах спеціалізації , тематичного удосконалення , передатестаційних циклах за спеціальностями  " Хірургія ", " Проктологія ", " Ендоскопія ", " Ультразвукова діагностика ".

На кафедрі проходять навчання клінічні ординатори та аспіранти з України, країн СНД (Таджикистану, Грузії), а також АРЄ, Лівану, Йемена, Сирії.

 Кафедра є опорною в Україні зі спеціальності   "проктологія". співробітниками розроблено учбові плани та програми для циклів спеціалізації та передатестаційних циклів з проктології, а також комп’ютерного контролю знань співробітниками кафедри вперше в Україні почато та проводиться в цей час цикли спеціалізації та тематичного удосконалення з клінічної ультразвукової діагностики захворювань органів черевної порожнини, сечостатевої системи, щитовидної залози, судин кінцівок та виї.

Співробітники кафедри виконують більшість складних операцій та контролюють у відділеннях рівень та якість лікувально-діагностичної роботи. До лікувальної практики впроваджені нові методи - УЗД в діагностиці кишкової непрохідності, лікувальна ендоскопія при непрохідності жовчних проток, лапароскопічна операція при гострому та хронічному холециститі, гострому панкреатиті та кістах підшлункової залози, а також вперше в м. Харкові з 2010 р. виконуються лапароскопічні операції на ободовій кишці та ендоскопічні втручання у пацієнтів з ускладненими формами варикозної хвороби.

Завдяки сучасним зусиллям кафедри та адміністрації лікарні з 2010 року функціонує міський коло проктологічний центр у складі якого працюють відділення лікарні, а також консультативний проктологічний кабінет та кабінет стомованих хворих.

Одним з напрямків наукових досліджень є проблема місцевого медикаментозного лікування гнійних ран та локалізованих осередків інфекції. Це послужило підставою для організації єдиного в Україні центра діабетичної стопи. Проводяться також наукові дослідження в напрямку ранньої діагностики гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини – гострого холециститу, холангіту, гострого панкреатиту, гострої кишкової непрохідності. Результатом цих досліджень стала рання (не етапах формування) діагностика кишкової непрохідності, зниження (відсутність) релапаротомій у хворих з деструктивними формами гострого панкреатиту, використання апаратних методів формування "низьких" анастомозів в колопроктології. Технічне оснащення, досвід роботи співробітників кафедри дозволив впровадити до роботи клініці сучасні нарямки – мініінвазивні втручання при лікуванні патології печінки та позапечінкових жовчних шляхів, підшлункової залози, ободової кишки та периферичних судин нижніх кінцівок.

Співробітниками кафедри за останнє десятиріччя отримано 37 авторських свідоцтв та патенти України та Росії. Виконано та захищено 5 докторських та 32 кандидатські дисертації. Видано монографії «Теорія та практика лікування гнійних ран» (1995), "Підготовка товстої кишки до операції та ендоскопії" (1996), видана відомча інструкція МОЗ України "Сучасне медикаментозне лікування ран" (2002), випущені учбові посібники "Діагностика та тактика лікування хворих на гостру кишкову непрохідність ", "Гострий панкреатит", затверджені Міністерством охорони здоров’я України. Щорічно співробітниками кафедри публікується в печаті 50-60 наукових праці у вигляді статей в журналах та збірниках, а також матеріалів з’ їздів та конференцій . Співробітники кафедри приймають активну участь у з їздах та конференціях, в тому числі з міжнародною участю та за кордоном ( Росія , Румунія ,   Польща , Чехія , Португалія , Австрія , Литва та ін. ).


Навчально-виробничий план кафедри на 2020 рік

Перелік навчальних посібників кафедри для самостійної роботи слухачів

Список рекомендованої літератури до циклів для самостійної роботи слухачів


українська  
05.03.2021
Засідання Вченої ради ХМАПО
15.02.2021
До уваги абітурієнтів!
12.02.2021
ХМАПО БОРЕТЬСЯ!
21.01.2021
Харківська медична академія післядипломної освіти планує реорганізувати свою діяльність
16.01.2021
КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ХМАПО