Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Морозова Неллі Сергіївна

Кафедра дезінфектології та профілактики  інфекцій, зв'язаних з наданням медичної допомоги

Кафедра дезінфектології та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій заснована у 1987 році на базі циклу дезінфекції та стерилізації ХІУЛ. Організатором і завідуючою кафедри стала д.м.н., професор Н.С. Морозова.

На кафедрі в різний час працювали: доценти Л.І. Карпенко, В.І. Семішев та інші, які внесли суттєвий вклад у розвиток дезінфектології та вирішення проблеми боротьби з внутрішньолікарняними інфекціями.

Професорсько-викладацький склад кафедри у теперішній час: завідувач - доктор медичних наук, професор Морозова Неллі Сергіївна, доценти - І.В. Коробкова, Г.С. Головчак, ст. викладачі – С.В.Рідний, О.О.Попов.        

Кафедра розташована на території Харківської обласної дезінфекційної станції. Клінічні бази - міський клінічний пологовий будинок №4 з неонатологічним центром, обласна клінічна інфекційна лікарня, що дає можливість максимально наблизити учбовий процес до реальних умов.

Кафедрою проводяться: передатестаційні цикли «Дезінфекційна справа», цикли спеціалізації «Дезінфекційна справа», тематичних удосконалень фахівців вищої й середньої ланки санітарно-епідеміологічної й дезінфекційної служби, лікувально-профілактичних установ: «Профілактика та заходи боротьби з внутрішньолікарняними інфекціями», «Дезінфекція та стерилізація в сучасних умовах», дезінструкторів «Дезінфекція, дезінсекція, дератизація в профілактиці інфекційних захворювань».

Кафедра дезінфектології та профілактики ВЛІ є опорною за фахом "Дезінфекційна справа". Щорічно на кафедрі навчаються в середньому 350  фахівців санітарно-епідеміологічної служби і лікувально-профілактичних закладів.

З 2001 року проводяться цикли підготовки лікарів-дезінфекціоністів структур різних форм власності на госпрозрахунковій основі.  

З перших років свого існування кафедра працює над науковими проблемами "Розробка методів антиінфекційного захисту інвазійних медичних технологій в лікувальних закладах". За останні роки згідно програми ВОЗ кафедра стала провідною в Україні по розробці методів боротьби з переносниками збудників інфекційних хвороб та методологічних основ визначення стійкості мікроорганізмів до дезінфекційних препаратів.

Розроблена і затверджена регіональна Програма по профілактиці ВЛІ.

Співробітниками кафедри отримано 14 авторських свідоцтв і патентів, видано 10 методичних рекомендацій за рішенням МОЗ, 3 монографії, підручник,  опубліковано понад 500 наукових статей у журналах і збірниках.

 В практику роботи СЕС та ЛПЗ впроваджені наукові розробки кафедри: очищення, дезінфекція, стерилізація ендоскопів та наркозно-дихальної апаратури, методи лабораторного контролю якості дезінфекції та стерилізації, визначення чутливості/стійкості госпітальних штамів мікроорганізмів до дезінфікуючих засобів, метод визначення контамінації дезінфікуючих засобів.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у оцінці взаємозалежності епідемічного і лікувально-діагностичного процесів в ЛПЗ, комісійних експертиз за матеріалами кримінальних справ щодо захворювання ВЛІ, експертної оцінки нової стерилізаційної апаратури, яка затверджується для використання в Україні. Приймають участь в роботі комісій МОЗ по розробці наказів.

Основною стратегією кафедри є подальший розвиток пріоритетних напрямків в дезінфектології, вирішення актуальних питань в проблемі внутрішньолікарняних інфекцій, розробка пропозицій для практичної охорони здоров’я, модернізації системи післядипломної підготовки фахівців.


Навчально-виробничий план кафедри на 2020 рік (платні цикли)

Навчально-виробничий план кафедри на 2020 рік 

Перелік навчальних посібників кафедри

Список рекомендованої літератури за фахом Дератизація

Список рекомендованої літератури за фахом Дезінсекція

Список рекомендованої літератури за фахом Дезінфекція

українська  
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!
14.08.2020
Коронавірус в Україні