Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Карабан Олег Михайлович

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ

Кафедра загальної гігієни та епідеміології створена у жовтні 2012 року у результаті об’єднання двох самостійних кафедр профілактичного профілю: кафедри загальної та комунальної гігієни та кафедри епідеміології. Кожна із них має свою історію.

Так, кафедра загальної та комунальної гігієни була заснована за ініціативою академіка О.М. Марзеєва у 1923 році одразу після організації у Харкові Українського інституту удосконалення лікарів і була першою у Радянській Україні. Завідувачем кафедри став професор В.А. Углов. Основна робота була направлена на підготовку і перепідготовку санітарних лікарів для вирішення нагальних питань того часу: формування санітарної культури населення, боротьби із соціальними хворобами, а також питання гігієни харчування. У період індустріалізації країни — вирішенням санітарно-гігієнічних проблем планування міст та, особливо, українського села, санітарної охорони водоймищ і санітарної очистки поселень. З 60-их років минулого століття наукові розробки кафедри полягали у гігієнічній оцінці інженерного устаткування житлових і громадських будинків, а також вивчення стану здоров’я населення у зв’язку   зі станом довкілля. Суттєвий внесок у розвиток загальної та комунальної гігієни внесли співробітники кафедри В.А. Реберг, М.Л. Кошкін, В.Г. Соболев, П.М. Маліков, М.Ф. Бізюкін, В.С. Мартинюк, А.А. Сичов, Л.М. Кашін та ряд інших.

Кафедра епідеміології було заснована академіком М.М. Соловйовим, у 1937 році якою він і керував до 1948 р. У повоєнні роки за керівництва академіка В.М. Жданова, зі змінами у системі охорони здоров’я, почали проводитися дослідження з проблем грипу, вірусного гепатиту, лімфоцитарного хоріоменінгіту та розробки

протиепідемічних заходів. В подальшому вчені кафедри плідно займались екологічною концепцією з епідеміології, природно-господарчими зоонозними інфекціями, питаннями підвищення ефективності імунопрофілактики інфекцій тощо. На кафедрі працювали професори Р.Г. Лукшина, М.О. Неізмайлова, Л.С. Сегаль, Є.С. Шульман, Е.І. Федоров та інші співробітники.

З 2012 року кафедру загальної гігієни та епідеміології очолює д-р мед. наук професор Олег Михайлович Карабан. В штат кафедри входять: канд. мед. наук професор І.С. Кратенко; доценти, кандидати медичних наук: М.Ф. Лоскутов,  Л.І. Лобойко,   Л.В. Тимошенко, А.П. Подаваленко, Т.Є. Петренко,  С.А. Усенко, Т.М. Попова, С.М. Філіпченко, старший викладач  О.І. Попов. До складу кафедри входять 1 старший лаборант і 3 лаборанти.

  Базами кафедри, які використовуються  для підготовки лікарів-гігієністів і лікарів-епідеміологів є: Обласний лабораторний центр (ОЛЦ), Обласний центр громадського здоров’я (ОЦГЗ), а також установи  лікувально-профілактичної  направленості МОЗ України у Харківської області. 

На кафедрі проводиться післядипломна підготовка в інтернатурі за фахом «Загальна гігієна», «Епідеміологія», а також усі види підвищення кваліфікації на циклах спеціалізації, стажування, передатестаційних і тематичного удосконалення за спеціальностями: «Загальна гігієна», «Комунальна гігієна», «Гігієна харчування», «Гігієна дітей та підлітків», «Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища», «Епідеміологія», а також тематичне удосконалення з питань клінічної епідеміології та доказової медицини,  «Військової гігієни» та «Військової епідеміології» для лікарів обласних лабораторних центрів, Держпродспоживслужби, Держпраці. 

Співробітники кафедри активно працюють спільно з фахівцями закладів охорони здоров’я, беруть участь у роботі з’їздів, науково-практичних конференцій, семінарів, атестаційних комісій, надають консультативну допомогу лікарям. Результати досліджень публікуються у відомих вітчизняних та закордонних виданнях. За останні роки співробітники кафедри отримали 3 патенти, видали 1 підручник, 4 монографії, захищено 2 дисертацій на ступінь доктора медичних наук. 

Сфера наукових інтересів колективу кафедри полягає у гігієнічній оцінці умов навчання підлітків за новими спеціальностями і заходах їх оптимізації; концепції впровадження клінічної епідеміології; питань теорії та організації епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами; екологічної концепції з епідеміології; розробці сучасних організаційно-методичних підходів до підвищення ефективності імунопрофілактики. 

Перспективами подальшого розвитку кафедри загальної гігієни та епідеміології є втілення новітніх технологій в учбовий процес, вирішення питань збереження та зміцнення здоров’я населення, дослідження і оздоровлення довкілля, зниження захворюваності людей як інфекційними, так і неінфекційними хворобами, розробка методичних основ оптимізації роботи закладів і установ лікувально-профілактичної служби МОЗ України.


  План підвищення кваліфікації кафедри Загальної гігієни та епідеміологіїна 2018 рік

 

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!