Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Шаповалова Вікторія Олексіївна


КАФЕДРА МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА, ЗАГАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ

                                     

Завідувач кафедри – доктор фармацевтичних наук, професор Шаповалова Вікторія Олексіївна. Головний позаштатний спеціаліст УОЗ ХОДА за спеціальністю «Організація і управління фармацією», вища кваліфікаційна категорія за спеціальностями «Організація і управління фармацією» та «Загальна фармація»

ШТАТНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ 
До штату кафедри залучені висококваліфіковані провідні фахівці з практичної фармації, юриспруденції та медицини, які в короткий термін розробили уніфіковані програми циклів підвищення кваліфікації спеціалістів з питань судової фармації, медичного та фармацевтичного права, склали навчально-виробничі плани, підготовили навчально-методичні матеріали, розпочали кропітку роботу щодо підготовки спеціалістів фармації і медицини в галузі обігу лікарських засобів різних клініко-фармакологічних, класифікаційно-правових і номенклатурно-правових груп.
Основна мета навчально-методичної роботи – підготовка та перепідготовка фахівців практичної фармації і медицини, які мають достатній обсяг теоретичних знань та практичних навичок в галузі законодавчого, нормативно-правового, інструктивно-методичного регулювання контрольно-дозвільного обігу лікарських засобів різних клініко-фармакологічних, класифікаційно-правових та номенклатурно-правових груп, доказової фармації, а також раціонального і безпечного застосування медикаментів.

Для ПРОВІЗОРІВ проводяться курси за спеціальностями:
 • «Загальна фармація» (цикл спеціалізації (інтернатури), передатестаційний цикл, стажування, тематичного удосконалення); 
 • «Клінічна фармація» (цикл спеціалізації (інтернатури), передатестаційний цикл, тематичного удосконалення);
 • «Організація і управління фармацією» (цикл спеціалізації, передатестаційний цикл, стажування, тематичного удосконалення);
 • «Аналітично-контрольна фармація» (цикл тематичного удосконалення, спеціалізації, передатестаційний цикл).
Для зарахування на цикл необхідно надати ксерокопії таких документів (завірені відділом кадрів):
- паспорт (1, 2, 11-12 сторінки)
- диплом про закінчення ВНЗ
- посвідчення про закінчення інтернатури, спеціалізації
- посвідчення про підвищення кваліфікації
- трудова книжка (1-а та остання сторінка з посадою)
- свідоцтво про шлюб (якщо змінено прізвище)

Для ПРОВІЗОРІВ проводяться курси тематичного удосконалення:
 • Організація і управління фармацією на засадах фармацевтичного права;
 • Загальна фармація на засадах фармацевтичного права;
 • Фармацевтичне і медичне право в організації післядипломної освіти керівників провізорів-інтернів.

Для ЛІКАРІВ (лікувального, педіатричного і стоматологічного профілю) проводяться курси тематичного удосконалення:
 • Медичне та фармацевтичне право в діяльності закладів охорони здоров’я;
 • Основи медичного та фармацевтичного права в діяльності лікаря загальної практики – сімейної медицини;
 • Медичне та фармацевтичне право у стоматології;
 • Організаційно-правові аспекти ліцензування обігу лікарських засобів різних класифікаційно-правових груп у закладах охорони здоров’я;
 • Організація вхідного контролю якості лікарських засобів у закладах охорони здоров’я на основі медичного та фармацевтичного права;
   На кафедрі розробляються навчальні плани і програми на дистанційні цикли:
 •  для лікарів (лікувального, педіатричного і стоматологічного профілю) за напрямком «Медичне та фармацевтичне право в діяльності закладів охорони здоров’я»
 •  для провізорів всіх номенклатурних провізорських спеціальностей за напрямком «Організація і управління фармацією», «Загальна фармації», «Клінічна фармація»


За додатковою інформацією можна звертатися  на наш e-mail:  
medfarm@med.edu.ua;  pharm_law@ukr.net.
Наш сайт: http://med.edu.ua/ukr/structure/view_fakultet/89/

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

За час існування кафедри підготовлено 12 монографій. На кафедрі розроблено більше 40 навчально-методичних праць, в т.ч. Національний підручник з грифом МОН та МОЗ «Наркологія», навчальний посібник з грифом МОН «Фармацевтичне законодавство», навчальний посібник «Фармацевтическое и медицинское право», навчальний посібник «Legislation in pharmacy, forensic pharmacy and evidence-based pharmacy» (на англ. мові), інтерактивний підручник «Фармацевтичне право», 5 тестових збірок, практикуми, тощо.
В навчальному процесі також широко використовуються і результати наукової роботи співробітників кафедри, які опубліковані в різних формах друкованих видань, зокрема – методичних рекомендаціях, інформаційних листах, 5-ти виданнях тестових завдань для контролю знань слухачів циклів підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фармацевтичного і медичного права, та судової фармації, загальної і клінічної фармації, технології ліків, організації фармацевтичної справи.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Результати науково-дослідної роботи публікуються у наукових фахових виданнях України та інших держав, у монографіях, методичних рекомендаціях, інформаційних листах, матеріалах науково-практичних конференцій, конгресів, з’їздів (більше 1000 робіт). Наукові дослідження  кафедри захищені більше 40 патентами України та інших держав.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVІІ мультидисциплінарної, міжнародної науково-практичної конференції «Медичне та фармацевтичне право України», яка відбудеться 19–20листопада 2020 р.

Перелік оновленої літератури для циклів на 2020 рік

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!