Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Ткач Юрій Іванович

КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Післядипломна підготовка лікарів-лаборантів по клінічній лабораторній діагностиці розпочалася в Українському інституті удосконалення лікарів з 1924   р., а штатна кафедра була організована у 1930 р. З 1930 р.по1948 р. кафедру очолював перший організатор і завідувач доцент Т.Ф. Фесенко, у 1948-1960 рр.- професор А.Я. Альтгаузен, у 1960-1966 рр.- доцент О.В. Бабенко, у 1966-1980 рр.- доцент Н.Б. Картавенко, з 1980 р. по теперішній час – професор Ю.І.Ткач. Професор А.Я. Альтгаузен був видатним діагностом і педагогом, написав декілька монографій та навчальних посібників по клінічній лабораторній діагностиці, які перевидавались у СРСР, Китаї, Болгарії і інших країнах.

На теперішній час у складі кафедри працюють: професори   Ю.І.Ткач., Т.П.Якимова., доценти О.Г. Короп., Е.О.Кучеренко., О.В. Сіренко, Л.Т.Бойко, асистенти Г.Б. Павлова, Г.О. Ковальов, Ю.В. Бєляєва.    

На кафедрі щорічно проходять післядипломну підготовку з одержанням сертифіката спеціаліста за фахом «клінічна лабораторна діагностика» 50-100 вітчизняних і зарубіжних лікарів і спеціалістів з базовою біологічною освітою. Інтернатуру , магістратуру і клінічну ординатуру закінчили декілька десятків вітчизняних і   зарубіжних лікарів.

До 1990 року на кафедрі пройшли одно-п’ятимісячне навчання біля 5000 лікарів, за 1991-2012 рр. – 5535 спеціалістів на курсах спеціалізації, атестації і тематичного удосконалення. За останній період на кафедрі щорічно атестуються з комп ’ ютерним контролем знань на фахові категорії лікарі-спеціалісти. Кафедра приймала участь у розробці 11 уніфікованих навчальних програм різних курсів у СРСР і в Україні (4).

Основними напрямками наукових досліджень є морфологічна діагностика новоутворень і передпухлинних хвороб, розробка способів лабораторної діагностики пухлин і запалень органів, дослідження механізмів дії на організм нових синтетичних речовин. На кафедрі виконуються докторські і кандидатські дисертації. Після захисту дисертацій зарубіжні спеціалісти отримали дипломи доктора філософії І.Ю.Аль Нажар (Іорданія) у 1997 р., Х.Аль Абдула (Сирія) у 2003 р., Я.А. Баккар (Сирія) у 2003 р., М.Д. Джуаєд ( Сирія) у 2003 р., М.Н. Фаллаха   (Сирія) у 2003р (фото 3). За цими проблемами захищено більше 30 кандидатських дисертацій викладачами і лікарями, отримано 28 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Опубліковано близько 898 наукових робіт, у числі яких монографії А.Я. Альтгаузена “Диагностика злокачественных новообразований при микроскопическом исследовании секретов и экскретов” (Київ, 1948), “Морфологическое исследование пунктатов опухолей” (М., 1962),   Ю.І. Ткача “Острые эрозии и язвы пищеварительного канала” (Київ, 1987), Т.П. Якимової “Цитологическая диагностика опухолей ЛОР-органов” (Х., 2000) та інші. Видано ряд методичних рекомендацій і навчальних посібників та опубліковано багато десятків статей у фахових журналах “Лабораторное дело” (СССР) , “Клиническая лабораторная диагностика” (Россия) , “Лабораторна діагностика” (Україна) . Співробітники виступали на всіх з”їздах і конференціях СРСР і України з лабораторної діагностики.

Діагностично-лікувальними базами на протязі багатьох років були відносно вузькопрофільні заклади (КЗОЗ Харьківська МКЛШ та ім. проф. О.І. Мещанінова, клініка ХНДІМР, КЗОЗ Харьківська МКЛ № 8), які завжди мали дефіцит біоматеріалів на всі теми занять зі слухачами. Тому на лекціях і практичних заняттях використовуються дані аналізів біоматеріалів, взятих у хворих не тільки в базових відділеннях, але й у різних лікувальних закладах міста (онкологічних, протитуберкульозних, інфекційних, хірургічних, пульмонологічних, гастроентерологічних, нефрологічних, неврологічних, шкірно-венеричних, паразитологічних).

Участь кафедри в лікувально-діагностичному процесі полягає в щоденних консультаціях тяжких діагностичних випадків хвороб для лікарів-лаборантів різних лікарень і поліклінік Харківщини. Згідно з договором про співробітництво з лабораторною службою на кафедрі щорічно виконується декілька тисяч досліджень біоматеріалів, формулюються діагностичні висновки на основі результатів виконаних аналізів, а також приведених в історіях хвороб, консультуються хворі.

Понад три десятки років кафедра співпрацює з лабораторною службою охорони здоров'я багатьох країн (Лівану, Сирії, Іорданії, Судану, Марокко, Кіпру, Германії, Франції, Канади і ін.), здійснюючи підготовку закордонних спеціалістів за фахом "клінічна лабораторна діагностика".

Перспективами розвитку кафедри є поліпшення навчального, наукового та діагностичного процесів при впровадженні цифрових мікроскопів, автоаналізаторів, комп'ютерних технологій та переходом на європейську багаторічну систему підготовки фахівців з клінічної лабораторної діагностики на базі майбутньої клініки академії.

Адреса кафедри : вул. Амосова, 58, м. Харків, 61176, Україна

E-mail : kld@med.edu.ua

Телефон:   + 38 057 711-80-46

Навчально-виробничий план кафедри на 2020 рік

Навчальні посібники кафедри для самостійної роботи слухачів

Список рекомендованої літератури до циклів для самостійної роботи 

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!