Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Майоров Олег Юрійович

КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я

Кафедра була заснована в червні 1995 р.

Засновник кафедри академік Національної Академії наук Вищої освіти України, д.м.н., професор О.Ю.Майоров, експерт ВООЗ з цифрової охорони здоров’я, головний спеціаліст з питань інформатизації системи охорони здоров'я МОЗ України (1999-2008), голова об'єднаної Проблемної комісії з телемедицини МОЗ та АМН України (1996-2010), перший віце-президент Української Асоціації «Комп'ютерна медицина» (1992 р.-до тепер), віце-президент Української Асоціації Клінічної нейрофізіології (2004-2010), головний редактор науково-методичного журналу «Клінічна інформатика і Телемедийцина (2003 р.-до тепер).

Викладацький склад (штат кафедри):   д.мед.н., професор О.Ю.Майоров – завідувач кафедри, д.біол.н., професор М.Л. Кочіна – професор кафедри (2010-2017), д.мед.н., професор М.І.Яблучанський – професор кафедри (2000-2010), професор І.В. Редька, лікарі-асистенти - спеціалісти в галузі комп'ютерної функціональної діагностики (кЕЕГ і кЕКГ, кВСР, кРЕГ) – к.мед.н. О.Я. Міхальчук   , к.мед.н. О.О.Чистяк (2000-2010), д.мед.н. К.А.Степанченко  (2005-2010); старші викладачі – спеціалісти в галузі комп'ютерної обробки біомедичних сигналів, медичних інформаційних (госпітальних) систем, біомедичної статистики, штучного інтелекту і медичних експертних систем – к.фіз.-мат.н. А.Б.Прогнімак, к. фіз.-мат.н. В.М.Фенченко (2005-2019), ст. викладач Т.Д. Нессонова, спеціаліст з організації охорони здоров’я к.мед.н., доцент О.М. Зайцев; лаборанти з вищою освітою – к.біол.н. Л.М. Тімченко-Фрітцше і інженер В.Л. Гаврилов,   ст. лаборант В.О. Суворова.

Навчальна робота

Навчальна база кафедри розташована в головному корпусі ХМАПО, де функціонують вузол комп'ютерної мережі, комп'ютерні класи з доступом до Інтернету, аудиторія, обладнана мультимедійними засобами для викладання сучасних медичних інформаційних технологій (   I   Т).

Кафедра проводить цикли тематичного удосконалення за фахом медична (   клінічна   ) інформатика, для яких розроблені нові програми з урахуванням рекомендацій Міжнародної Асоціації медичної інформатики (   IMIA   ). Цикли, присвячені електронній охороні здоров’я, ІТ в функціональній діагностиці та клінічній нейрофізіології, телемедицині, використанню ресурсів медичного Іnternet у науковому, лікувально-діагностичному процесі та дистанційній медичній освіті, постановці діагнозу і прогнозу (експертні та інтелектуальні системи), обробці медико-біологічних даних, роботі в умовах госпітальних інформаційних систем (ГІС), захисту медичної інформації, застосування медичних ІТ в управлінні охороною здоров’я. Отримано патент на програму з медичного менеджменту «Інформаційні технології в медичному менеджменті».

На кафедрі проходять навчання лікарі усіх спеціальностей, інтерни. З 2001 року почалась підготовка медичних менеджерів.

По всіх розділах медичної інформатики підготовлено навчальні посібники, комп’ютерні презентації. Для викладання медичної інформатики використовуються відеофільми – іноземні та створені на кафедрі, діюча Госпітальна інформаційна система (ГІС), діагностичні комп’ютерні системи кЕЕГ, кЕКГ, кРЕГ, варіабельності серцевого ритму (ВСР), ком’ютерноїпневмо- та капілярографії, доплерографії т.і., які функціонують на клінічній базі кафедри.

Лікувальна робота

Основна клінічна база розташована у відділі лабораторних та функціональних методів досліджень Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України. На клінічній базі в Інституті ОЗДП НАМН України проводиться діагностична, консультативна та наукова робота з комп'ютерних q ЕЕГ, q ВСР, кЕКГ, кЕКГ високого дозволу, кРЕГ, реовазографії, доплерографії, комп'ютерна діагностика мікроциркуляції, системи дихання, дослідження з клінічної нейрофізіології та психофізіологічні дослідження.

Основні напрямки наукової роботи:

-                  розробка інформаційних діагностичних технологій для нейро та кардіодіагностики;

-                  медичні експертні, інтелектуальні та навчальні системи;

-                  інформатизація охорони здоров'я   (медичні інформаційні системи)   .

Створено комп'ютерні системи ЕЕГ та ВСР, нові методи дослідження багатомірних нейродинамічних систем і асиметрії півкуль мозку, новітня технологія досліджень нелінійної динаміки мозку, ЕКГ та ВСР; технології об'єктивної оцінки стану систем організму та ефективності лікувальних впливів на організм. Проводяться дослідження мозку здорових людей, хворих на шизофренію, хворобу Альцгаймера   , депресію   та цукровий діабет. Розроблено навчальну систему - віртуальний конструктор ЕЕГ. На кафедрі виконані наукові теми, присвячені створенню типової госпітальної системи. Професор О.Ю.Майоров - співавтор Концепції та Програми державної політики інформатизації охорони здоров'я в Україні. Кафедра має угоди про наукову співпрацю з інститутами Н   АМН і НАН України (Інститутом ОЗДП НАМНУ, Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Вєркина НАНУ), з Клінікою внутрішньої патології (Цюріх, Швейцарія), Інститутом психології АН Угорщини. Дослідження кафедри доповідаються на Європейських та Всесвітніх конгресах з медичної інформатики та нейронаук. Виконано п'ять кандидатських та чотири докторські дисертації.  Опубліковано чотири монографії, підручник, понад 300   статей   .

Громадська робота.

За ініціативою професора О. Ю. Майорова в 1992 році заснована Українська асоціація «Комп'ютерна медицина» (УАКМ), з 1993 року - представник України в Міжнародній асоціації медичної інформатики (ІМІА), з 1994 року – член Ради Європейської   Федерації Медичної інформатики (ЕРМІ), з 2007 р. – в Європейській Асоціації менеджерів медичних ІТ технологій (   HITM   ),член Президії Українського товариства Нейронаук.

На базі кафедри збирається редколегія науково-практичного журналу «Клінічна інформатика і телемедицина» , Вчена рада УАКМ, багато років працювала об'єднана Комісія з телемедицини МОЗ та АМН України   (1996-2010).


Календарний план на 2020 рік


Рекомендована література до циклів


Перелік посібників для самостійної роботи слухачів

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!