Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Мінухін Валерій Володимирович

КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЇ

 

Історія та видатні діячі кафедри.

Кафедру мікробіології Українського інституту удосконалення лікарів було засновано у 1924 році на базі курсів бактеріологів при Українському інституті бактеріології, епідеміології та серотерапії ім. І. І. Мечникова (теперішня назва – ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»), який розташований у будові, створеній за проектом видатного архітектора О. М. Бекетова для Харківського Медичного товариства, за адресою вул. Пушкінська, 14 / 16.

Першим керівником кафедри був відомий бактеріолог та імунолог академік М. М. Цехновіцер. Завідувачами та викладачами кафедри в різні роки були видатні мікробіологи І. Л. Голденберг, В. М. Жданов (всесвітньо відомий вірусолог), Б. Л. Палант, А. В. Кітченко, Л. А. Кособуцький, які зробили вагомий внесок в рішення актуальних проблем мікробіології та підготовку національних кадрів спеціалістів-бактеріологів

В 1986 р. було створено першу в країні кафедру клінічної мікробіології та імунології, керівником якої став професор Ю. Л. Волянський. В 1995 р. було об’єднано кафедру мікробіології та кафедру клінічної мікробіології та імунології в кафедру клінічної імунології і мікробіології, яка існує до теперішнього часу. Завідувачем кафедри з 1995 по 2013 рр. був директор Інституту мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова професор Ю. Л. Волянський – видатний науковець, мікробіолог, санітарний лікар та організатор санітарно-профілактичної медицини. З 2014 р. по липень 2019 р. кафедру очолював д. м. н. А. Ю. Волянський – відомий на Україні та в світі вакцинолог та імунолог. З липня 2019 р. кафедру очолює відомий мікробіолог директор Д У «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова» д. м. н., проф. В. В. Мінухін.  

Штат кафедри .

Завідувач – д.м.н., проф. В. В. Мінухін; д.м.н., проф. С. В. Бірюкова; д.м.н., проф. О. М. Савінова; доценти: к.м.н. Г. М. Большакова, к.б.н. Ю. В. Войда, к.м.н., О. Б. Колоколова, к.м.н. І. Ю. Кучма; старший лаборант О. С. Корж, лаборанти: О. Р. Гіршфельд, Л.І.Полтавець, Т. К. Черепаха, Л. Г. Штикер, Г. М. Козубова.

Кафедра розташована на 3-му поверсі Інституту, має залу для проведення лекцій та практичних занять, кабінети професорів, викладацьку, бактеріологічну лабораторію (3 боксових приміщення).

Напрями навчальної та наукової діяльності. Досягнення в навчальній та науковій роботі .

На кафедрі проводяться курси спеціалізації та стажування за фахом   «Бактеріологія» «Лабораторна імунологія» та «Клінічна імунологія»; передатестаційні курси для бактеріологів і імунологів, цикли тематичного удосконалення з клінічної мікробіології, питань імунопрофілактики, лабораторної діагностики повітряно-крапельних інфекцій, лабораторної діагностики кишкових інфекцій, мікотичні інфекції, дисбіотичні порушення та цикл для викладачів мікробіології вищої школи.

Проводиться підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю «Мікробіологія та вірусологія».

Теоретичний курс підготовки фахівців представлений лекціями-презентаціями, схемами, таблицями, учбовими фотографіями, фільмами та методичними розробками. На практичних заняттях слухачі курсів освоюють сучасні методи мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань і імунологічних досліджень, як на базі кафедри, так і в імунологічних і бактеріологічних лабораторіях м. Харків. Контроль знань слухачів здійснюється шляхом тестування, опитуванням на семінарських заняттях, написанням рефератів і вирішенням практичних завдань по ідентифікації мікроорганізмів після кожної прослуханої теми.

За останні 10 років на кафедрі навчалось понад 5000 курсантів та інтернів.

Всього на кафедрі захищено 6 докторських та 13 кандидатських дисертацій.

Співробітники кафедри отримали 30 авторських свідоцтв, 25 патентів. Опубліковано понад 750 наукових статей в журналах і збірках.

Співробітники кафедри є активними членами Харківського наукового медичного товариства мікробіологів та імунологів.

Учбово-методичні та наукові роботи .

На кафедрі за останні 10 років розроблено 30 навчальних посібників, методичних рекомендацій та монографій: «Організація і проведення імунологічного моніторингу за інфекціями, які контролюються засобами специфічної профілактики (дифтерія, правець, кашлюк та кір)», «Фенотипическая идентификация недифтерийных бактерий рода C о rynebacterium », «Современные подходы к применению иммунокорригирующей терапии», «Біологічна характеристика патогенних клостридій та їх індикація та ідентифікація», «Фенотипові характеристики недифтерійних коринебактерій та їх клініко-епідеміологічне значення», «Біологічна характеристика ті мікробіологічна ідентифікація неферментуючих грамнегативних бактерій», «Методи імуноаналізу в інфекційній і клінічній імунології», «Таксономия, биологическая характеристика и лабораторная діагностика рода Escherichia », «Стафілокок. Класифікація та лабораторна діагностика» (2 видання), «Стрептококи», «Ентерококи», «Патогенні клострідії. Мікробіологічна діагностика», «Методи імуноаналізу в інфекційній та клінічній імунології», «Теоретичні основи клінічної і лабораторної імунології», «Кампілобактеріоз», «Тріхомоніаз», «Хелікобактеріоз», «Легіонелли та легіонельоз», «Біологічна характеристика, індикація та ідентифікація бактерій родини Enterobacteriaceae», «Мікробіота та дисбіоз кишечника», «Биологическая характеристика, индикация и идентификация бактерий семейства Enterobacteriaceae», «Микробиота и дисбиоз»; методичні рекомендації, затверджені МОЗ України – «Таксономія, біологічна характеристика, методи вилучення та ідентифікації грибів роду Candida », «Біологічні особливості, лабораторна діагностика та довгострокове зберігання бактерій роду Escherichia » та монографії «Иммунологические аспекты необластомогенеза», «Механизмы и контроль перестройки генома эукариот», «Компьютерное моделирование в поиске противомикробных средств», «ВИЧ-инфекция. Факты и гипотезы», «Аллергия и экология», «Современные аспекты этиологии, патогенеза и лечения пиодермии», «Коринебактер ии. Роль в патологии человека и животных ».

Фахівці кафедри приймають участь в різних науково-дослідних роботах сумісно з ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України» («Феноменологія індукції біоцидами некультурабельного стану патогенних ентеробактерій»; «Експериментальне обґрунтування розробки лікарських засобів протимікробної дії з продуктів хмелю для профілактики лікування запальних захворювань ротової порожнини», «Удосконалення неінвазивної диагностики хронічних вірусних міокардитів», «Особливості формування вакцинального імунітету після планового щеплення дітей з хронічною герпесвірусною інфекцією»), з кафедрою терапевтичної стоматології ХМАПО («Фотодинамічний ефект на різні групи мікроорганізмів»), з кафедрою фармацевтичної технології та біофармації НМАПО ім. П. Л. Шупика («Мікробіологічне дослідження м'яких лікарських засобів комплексної дії»).

В теперішній час основними науковими напрямками є:

ü    вивчення синергічних протимікробних комбінацій препаратів групи фторхінолонів, похідних фосфонової кислоти з іншими антибіотиками щодо поліантибіотикорезистентних збудників гнійно-запальних захворювань

Лікувальна робота .

На кафедрі проводиться постійна консультативна допомога закладам охорони здоров я.

Колектив кафедри запрошує лікарів-бактеріологів та імунологів України та іноземних держав підвищити кваліфікацію та придбати практичні навички на сучасному рівні.


Навчально-виробничий план кафедри на 2020 рік

Навчальні посібники кафедри

Список рекомендованої літератури до циклів


 

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!