Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Малахов Володимир Олександрович

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ І СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ  

Кафедра Фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини є  структурним підрозділом Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Заснована у 1982 р. яка кафедра лікувальної фізкультури і лікарського контролю, у 1991 р.  вона була реорганізована у кафедру лікувальної фізкультури та реабілітації; у  2015 році, у зв'язку  з актуалізацією питань медичної реабілітації, появою нових аспектів науково-педагогічної та наукової діяльності  –  у кафедру медичної реабілітації, спортивної медицини та лікувальної фізкультури. З 2019 року, враховуючи важливу роль та значне місце у її діяльності  напряму «Фізична та реабілітаційна медицина», має назву «Фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини».

Засновником кафедри та її завідувачем протягом 20 років був проф. Є.М. Клепіков. З листопада  2006 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії  В.О. Малахов. Викладацьку, наукову та лікувальну роботу під його керівництвом нині виконують професор Білецька О.М., доценти Федоренко Н.О., Петренко В.Ю., Волох Ф.О., Земляна О.В., асистенти Міщенко В.К., Тягнирядко А.К., Гапонов П.К.

На  базі кафедри здійснюється та планується до проведення найближчим часом підготовка на післядипломному рівні освіти за наступними видами:

 1. Спеціалізація за фахом «Фізична та реабілітаційна медицина» (для лікарів лікувального профілю) – тривалість 4 міс терміни проведення у 2020 р.: 12.02-18.06
 2. Стажування :
 • за фахом «Лікувальна фізкультура та спортивна медицина» (для лікарів лікувальної фізкультури та спортивної медицини, які підтверджують звання лікар-спеціаліст) – тривалість 1 міс терміни проведення у 2020 р.: за потребою
 • за фахом «Лікувальна фізкультура» (для лікарів лікувальної фізкультури, які підтверджують звання лікар-спеціаліст)- тривалість 1 міс. терміни проведення у 2020 р.: за потребою
      3.  Тематичне удосконалення:  

 • «Питання фізичної та реабілітаційної медицини» (для лікарів лікувального, хірургічного профілю та лікарів загальної практики-сімейної медицини) – тривалість 1 міс терміни проведення у 2020 р.: 30.04-02.06, 09.10-09.11
 • «Основи фізичної реабілітації» (для лікарів лікувальної фізкультури, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, невропатологів, кардіологів, терапевтів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, фізіотерапевтів, санологів, травматологів, педіатрів, хірургів) – тривалість 1 міс терміни проведення у 2020 р.: 03.06-03.07, 25.08-23.09, 10.11-09.12
 • Комплексна реабілітація інвалідів (для лікарів  лікувальної фізкультури, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, невропатологів, кардіологів, терапевтів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, травматологів, хірургів, лікарів МСЕК) – тривалість 2 тижні терміни проведення у 2020 р.: 24.09-08.10, 11.12-24.12
 • Методи фізичної та реабілітаційної медицини у осіб з неврологічною патологією (для невропатологів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, лікарів лікувальної фізкультури, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, фізіотерапевтів)  – тривалість 2 тижні (з 2021 р.)
 • Фізична та реабілітаційна медицина у практичній діяльності лікарів загальної практики-сімейної медицини (для лікарів загальної практики-сімейної медицини) – тривалість 2 тижні (з 2021 р.)
 • Методи фізичної та реабілітаційної медицини у осіб з травматичними ушкодженнями та захворюваннями органів опори та руху (для ортопедів-травматологів, хірургів,  лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, лікарів лікувальної фізкультури, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, фізіотерапевтів) – тривалість 2 тижні (з 2021 р.) 

З метою підвищення якості навчального процесу, поряд із традиційними формами занять – лекціями, практичними та семінарськими заняттями –  активно впроваджуються нові  у вигляді ділових ігор, використання «кейс-технологій», семінарів-екскурсій,  під час проведення яких лікарі-учасники мають змогу обговорити з викладачем особливості організації та методів роботи закладів – навчальних баз кафедри та спортивно-оздоровчих закладів  безпосередньо під час їх відвідування. Цікавою новою формою є  семінари-інтерв'ю з провідними фахівцями з фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини та заняття  з використанням системи 3D – візуалізації.

Методичне забезпечення педагогічного процесу включає мультимедійні презентації лекційного матеріалу з акцентом на навчальні відеофільми, мультимедійні довідники,  графічні зображення та ілюстрації. На кафедрі створений значний за обсягом бібліотечний фонд, видані ілюстровані буклети та підготовлені наочні матеріали з лікувальної фізкультури.

Основними науковими напрямками кафедри є розробка нових патогенетично та саногенетичних обґрунтованих методів реабілітації хворих та осіб з інвалідністю з наслідками церебрального інсульту, черепно-мозкової травми, інфаркту міокарда, неврологічних проявів остеохондрозу хребта, хронічними больовими синдромами. Розробляються нові методи реабілітації хворих з вогнищевими ураженнями головного мозку: аерокріотерапія, краніоцеребральна гіпотермія, клітинна терапія, озонотерапія, використання електромагнітних хвиль різного діапазону, транскраніальна магнітна електростимуляція та кінетотерапія.  З 2019 р. виконується планова науково-дослідна робота, присвячена визначенню ефективності сучасних фізичних факторів нейрореабілітації з урахуванням стану імунонейроендокринної системи.

Останніми роками співробітниками кафедри отримані 5 патентів на винаходи, до Реєстру нововведень подано 9 пропозицій. З урахуванням новітніх даних створена низка керівництв, навчально- та навчально-методичних посібників, монографій, серед яких:

 • Малахов В.О., Хвисюк О.М., Кошелєва Г.М., Петренко В.Ю., Кириллов В.П. Лікувальна фізкультура: Підручник .-Вінніченко М.Д.-Суми, 2019.-824 с.
 • Керівництво з відновлювального немедикаментозного лікування /Хвисюк О.М., Марченко В.Г., Малахов В.О., Федоренко Н.О. та ін. Х.: Майдан.-2015.-573 с.
 • Малахов В.О., Кошелєва Г.М., Петренко В.Ю. Лікувальна фізкультура при неврологічних захворюваннях: Навч. Посібник.-Вінніченко М.Д., Суми.-2014.-172 с.
 • Малахов В.О., Кошелєва Г.М., Петренко В.Ю.,  Хвисюк М.О. Лікувальна фізкультура в клініці внутрішніх хвороб: Навч. посібник.-Вінніченко М.Д., Суми.-2017.-278 с.
 • Малахов В.О., Кошелєва Г.М., Петренко В.Ю., Макєєва М.А., Федоренко Н.О., Волох Ф.О. Фізична та реабілітаційна медицина у питаннях та відповідях.-Харків, 2017.-165 с.
 • Малахов В.О., Любієв А.Г., Кириллов В.П., Федоренко Н.О. та ін. Немедикаментозні методи лікування у спортивній медицині.-Х.: Майдан, 2019.-292 с.
 • Немедикаментозні методи лікування у неврології /Малахов В.О., Петренко В.Ю., Федоренко Н.О., Кошелєва Г.М., та ін.-Х.: Ярославна.-2018.-452 с.
 • Федоренко Н.О. Відновлювальне лікування.-Х.: Майдан, 2015.-573 с.
 • Хвисюк О.М., Марченко В.Г., Малахов В.О. та ін. Керівництво з немедикаментозних методів відновлювальної медицини.-Х.: Ярославна, 2016.-523 с.
 • V . A . Malakhov , F . A . Volokh , O . V . Zubkov , V . Y . Petrenko , ,  E . F . Belyayeva ,
 • L . M . Zubkova, Monograph Physical medicine & rehabilitation in questions and answers.-Kharkiv: Publisher Rozhko S.H., 2020.-204 p. 

Лікувальними базами кафедри є обладнані сучасною діагностичною,  лікувальною та призначеною для реабілітації апаратурою лікувально-профілактичні заклади м. Харкова: Міська клінічна лікарня № 7, Міська клінічна лікарня № 8, Міська клінічна лікарня № 2, Харківський Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер, Міська клінічна лікарня № 5 м. Суми.

 Викладачі кафедри постійно наближають новітні досягнення медичної науки та корисну  інформацію за фахом до лікарів. В практичну роботу лікувально-профілактичних і реабілітаційних закладів активно впроваджуються результати наукових робіт, виконаних на  кафедрі, та розроблені лікувальні і реабілітаційні методики.  У 2008 році створено Асоціацію спеціалістів відновлювальної медицини Харківського медичного товариства до якої увійшли усі співробітники кафедри та профільні фахівці обласних та міських установ охорони здоров'я і яку очолює проф. В.О. Малахов.

Перспективами подальшого розвитку кафедри за науково-практичним, навчальним та лікувальним напрямками є наступні:

 • Участь у розробці навчальних програм і підготовка лікарів та середнього медичного персоналу (ерготерапевтів, асистентів фізичного терапевта) з фізичної та реабілітаційної медицини на післядипломному рівні.
 • Посилення взаємодії з органами охорони здоров'я, спортивними закладами та суспільними організаціями з метою поліпшення стану медичної допомоги за фахом «Спортивна медицина».
 • Співпраця з органами охорони здоров'я з метою створення етапної реабілітаційної служби у м. Харкові та Харківській області.
 • Розвиток нейрореабілітації, як актуального, практично значимого напрямку в системі медико-соціальної реабілітації.
 • Впровадження в практичну роботу ефективних методів немедикаментозного відновлювального лікування (озонотерапії, аерокріотерапії, краніоцеребральної гіпотермії, транскраніальної магнітної стимуляції, апітерапії, ароматерапії, гірудотерапії, лікувальних блокад з використанням ботулотоксину та ін).
 • Реабілітація хворих з мовними розладами (афазії, дизартрії) та порушеннями ковтання. 

Кафедра має тісні наукові контакти з навчальними, науковими та науково-дослідницькими закладами України – Харківським Національним інститутом радіоелектроніки, Інститутом проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Інститутом озонотерапії та медичного обладнання, а також з іншими кафедрами ХМАПО.

Інтернет-сайт кафедри надає можливість отримати он-лайн доступ до календарного плану проведення циклів, відомостей щодо запланованих наукових і науково-методичних конференцій тощо.

Список рекомендованої літератури до циклів ТУ для самостійної роботи слухачів

Список рекомендованої літератури до циклів для самостійної роботи слухачів

Перелік навчальної та навчально-методичної літератури для самостійної роботи слухачів

українська  
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!
14.08.2020
Коронавірус в Україні