Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти

 Редакційно-видавничий відділ

 Проблеми безперервної медичної освіти та науки
Щоквартальний науково-практичний журнал
Перiодичнiсть видання: Щоквартала

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ

ЩОКВАРТАЛЬНИЙ   НАУКОВО   -   ПРАКТИЧНИЙ   ЖУРНАЛ

Журнал є правонаступником попереднього, заснованого в 2000 р. Свідоцтво про державну перереєстра цію: сер. КВ № 12762-1646 Р від 05.06.2007 р.  Засновник — ХМАПО, свідоцтво про державну реєстрацію: сер. КВ № 17585-6435 Р від 17.03.2011 р.

Журнал включено до затвердженого ВАК України переліку видань з медичних наук (постанова Президії  ВАК України від 31.05.2011 р. № 1–05/5, Бюлетень ВАК України № 7, 2011) для опублікування результатів ди сертаційних робіт.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор: О. М. Хвисюк (д-р мед. наук, проф.)

Заступники головного редактора: О. П. Волосовець (чл.-кор. Нац. акад.

мед. наук України, д-р мед. наук, проф.), Ю. В. Вороненко (акад. Нац. акад.

мед. наук України, д-р мед. наук, проф.)

Науковий редактор: Б. М. Даценко (д-р мед. наук, проф.)

Відповідальний секретар: О. О. Рожнов (канд. мед. наук, доц.)

Редакційна колегія: М. А. Власенко (д-р мед. наук, проф.), Г. І. Гарюк (д-р мед.

наук, проф.), А. М. Гольцев (акад. Нац. акад. наук України, д-р мед. наук,

проф.), Є. М. Горбань (д-р мед. наук, проф.), О. В. Грищенко (д-р мед. наук,

проф.), Ю. А. Дьомин (д-р мед. наук, проф.), М. О. Корж (д-р мед. наук,

проф.), В. С. Крутько (д-р мед. наук, проф.), В. Г. Марченко (д-р мед. наук,

проф.), В. М. Мороз (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.),

В. Ф. Москаленко (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.),

В. В. Ніконов (д-р мед. наук, проф.), О. К. Попсуйшапка (д-р мед. наук, проф.),

С. М. Ромаєв (д-р мед. наук, проф.), М. І. Хвисюк (д-р мед. наук, проф.),

О. А. Цодікова (д-р мед. наук, проф.), І. З. Яковцов (д-р мед. наук, проф.)

РЕДАКЦІЙНА РАДА

О. В. Більченко (д-р мед. наук, проф.), П. В. Волошин (д-р мед. наук, проф.),

О. Я. Гречаніна (чл.-кор. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.),

І. М. Гришин (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.

(Білорусь)), Ю. І. Губський (чл.-кор. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук,

проф.), Г. В. Дзяк (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.),

Д. І. Заболотний (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.),

П. М. Зубарев (д-р мед. наук, проф. (Росія)), В. М. Коваленко (акад. Нац.

акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.), В. Г. Ковешников (д-р мед.

наук, проф.), В. М. Козаков (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед.

наук, проф.), М. М. Коренєв (д-р мед. наук, проф.), В. І. Кривобок (канд.

мед. наук, доц.), В. Ф. Куліковський (д-р мед. наук, проф. (Росія)),

А. О. Лобенко (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.),

О. Ю. Майоров (д-р мед. наук, проф.), Н. Г. Малова (д-р мед. наук, проф.),

О. С. Никоненко (чл.-кор. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.),

Б. А. Рогожин (канд. мед. наук, доц.), М. Д. Тронько (акад. Нац. акад. мед.

наук України, д-р мед. наук, проф.), В. І. Цимбалюк (акад. Нац. акад. мед. наук

України, д-р мед. наук, проф.)


АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

Харківська медична академія  післядипломної освіти,

Україна, 61176, м   . Харків, вул. Корчагінців, 58

(057) 711-80-29,  0669528218 — відповідальний секретар Рожнов Олександр Олександрович ;

                             0679479615 — нач. ред-вид. відділу Нєвєжина Антоніна Михайлівна.

Сайт: http://www.promedosvity.in.ua/

E-mail academizdat@med.edu.ua

Журнал включено  до міжнародної  наукометричної бази  Google Scholar  ISSN 2308-3220

Передплатний індекс — 89215
 

українська  
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!
14.08.2020
Коронавірус в Україні