Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти

 Новини


25.10.2019
22 – 23 жовтня 2019 р. в Харкові відбувся ДРУГИЙ З’ЇЗД ІСТОРИКІВ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ з міжнародною участю, присвячений 215 річчю медичного факультету Харківського Імператорського Університету.

За ініціативою Громадської організації Українська Академія Історії медицини 22 – 23 жовтня 2019 р. в Харкові відбувся ДРУГИЙ З’ЇЗД ІСТОРИКІВ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ з міжнародною участю, присвячений 215 річчю медичного факультету Харківського Імператорського Університету.

Захід проводили: Харківський Національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківський національний медичний університет, Громадська організація Академія соціальних наук України, Харківський НДІ Судових експертиз імені засл. проф. М. С. Бокаріуса, Центр медичного краєзнавства ім. проф. В.Д. Отамановського, Харківське медичне товариство.

До складу оргкомітету з’їзду входили: акад. НАН України Бакіров В. С., проф. Хвисюк О. М., проф. Белозьоров І. В., проф. Васильєв К.К., проф. В. Вурст (Чехія), проф. Георгіянц М. А., доц. Демочко Г. Л., проф. Жаловага А. (Польща), проф. Карпенко К.І., проф. Корж М. О., проф. Корж О. М., проф. Куделко С. М., полковник м.с. Малиш О.А., проф. Марченко В. Г., доц. Милославський Д.К., проф. Ніколенко Є.Я., проф. Опарін А. Г., проф. Опарін О. А., доц. Петрова З. П., проф. Посохов С. І., проф. Робак І. Ю., доц. Рогожин Б. А., ас. Руденко Т. А., проф. Снурніков А.С., проф. Сорочан С.Б., проф. Хвисюк М. І.,  проф.  Хімінець П. (Німеччина),  проф. Цодікова О. А., проф. Шимек П. (Чехія), доц. Филипенко Н. Є.

Захід проходив у центральній колонній залі Північного корпусу Харківського Національного Університету імені В.Н. Каразіна.

Урочисте відкриття з’їзду було відзначене вітаннями від ректора Харківського Національного Університету імені В.Н. Каразіна акад. В.С. Бакірова, ректора Харківської медичної академії післядипломної освіти, проф. О.М. Хвисюка, голови профспілки медпрацівників Харківської області, доц. А. В. Благовещенської, декана медичного факультету Харківського Національного Університету ім. В.Н. Каразіна проф. І.В. Бєлозьорова, проф. Теологічного університету (Прага) П. Шимека.

Перед початком доповідей Президент Української Академій Історій Медицини О.А. Опарін в урочистій обстановці вручив Дипломи дійсних членів Академії ректору Харківського Національного Університету ім. В.Н. Каразіна В.С. Бакірову та ректору Харківської медичної академії післядипломної освіти  О.М. Хвисюку на відзнаку їх значного особистого внеску у справу збереження та розвитку Історії медицини.

Також, з’їзд отримав вітання від проф. Дани Баран (Міжнародна організація Історії медицини, Страсбург) у якому відзначений факт створення Української Академії Історії медицини як важлива подія, що сприяє визнанню та створює для українських науковців можливість спілкування та представлення свої доробок на чисельних світових наукових майданчиках. У листі, який був оголошений присутнім також було висловлено вітання та побажання плідної роботі з’їзду.

Програма з’їзду включала доповіді, їх обговорення, дискусію та прийняття резолюції.

Програму з’їзду складали два пленарних засідання. В їх роботі прийняло участь 78 науковців та викладачів із трьох зарубіжних вищих навчальних закладів і восьми навчальних та наукових установ Харкова та інших міст України і понад 250 лікарів та магістрів, аспірантів і студентів, медичного, філософського та історичного факультетів трьох харківських вищих навчальних закладів та чисельних медичних установ.

Було представлено 28 доповідей та повідомлень, які з різних сторін розкривали наукові аспекти і напрями щодо дослідження історії вітчизняної та світової медицини, їх теоретичне, наукове, академічне та практичне значення.

Учасники зібрання мали можливість ознайомитись із сучасними дослідженнями щодо історичного розвитку уявлень про здоров’я, еволюцію організації громадських систем охорони здоров’я, розвитку медичних технологій та еволюції клінічних досліджень щодо оцінки норми та патології. Цікавість викликали доповіді, які представили історичну послідовність формування медичної освіти та розвитку медичної науки в світі та на теренах сучасної України від Середньовіччя до сучасного ХХІ ст.

Чисельні повідомлення містили біографічні дані про видатних медиків: лікарів, вчених, викладачів що в цілому створювало у слухачів цілісне уявлення про досягнення вітчизняної медичної науки та її внесок у світовий розвиток охорони здоров’я.

Традиційно, від Першого з’їзду Істориків медицини, були досліджені фактори суспільного та цивілізаційного впливу на розвиток медицини в цілому та її окремих напрямів. Зокрема, впливу віри та релігійних уявлень, культурних традицій і державного устрою, як факторів формування систем охорони здоров’я, розвитку медичної науки та освіти.

Крім того, два дні роботи з’їзду, його чисельні учасники та гості мали можливість ознайомитись із Презентаціями-виставками. Перша - від Харківської наукової медичної бібліотеки (директор ХНМБ І.О. Бражник). Вона представляла 108 томів підручників, навчальних матеріалів, дисертацій та монографій ХІХ – початку ХХ ст. які ілюстрували розвиток медичної науки тих часів.

Друга виставка була присвячена анатомічній школі України. Матеріали до неї сформувала представниця лікарської династії І.В. Бобіна. Ця презентація містила декілька цікавих артефактів із сімейного зібрання, які ілюстрували цю тему.

На матеріали Презентацій-виставок у кількох доповідях були посилання, що сприяло увазі до них, особливо у молодих учасників зібрання.

У дискусії та обговоренні резолюції з’їзду прийняли активну участь проректор з наукової роботи Харківської медичної академії післядипломної освіти М.А. Георгіянц та Голова профспілки медпрацівників Харківської області, доц. А.В. Благовещенська.

Делегати з’їзду доручили Організаційному комітету підготувати звернення та продовжити роботу щодо повернення наукової спеціальності «Історія медицини» до складу наукових спеціальностей «Медичні науки», підготувати та видати праці з’їзду.

Слід окремо підкреслити, що наданий для проведення з’їзду, зал засідань Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна, сприяв тому що була створена доброзичлива та позитивна атмосфера і найкращі умови, завдяки чому виступаючі та слухачі мали можливість користуватися сучасними засобами та інструментами демонстрації і плідно працювати із складними науковими матеріалами.

        

                  

               

українська  
05.03.2021
Засідання Вченої ради ХМАПО
15.02.2021
До уваги абітурієнтів!
12.02.2021
ХМАПО БОРЕТЬСЯ!
21.01.2021
Харківська медична академія післядипломної освіти планує реорганізувати свою діяльність
16.01.2021
КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ХМАПО